Vyštudovala som ekonómiu, ale to som sa nejako pomýlila. Tak mi prosím pomôžte sa nájsť, veď robiť to, čo vás napĺňa po celý život, je veľmi dôležité.

Zdravotný stav
Kyvadlo obkreslilo všetky oblasti v poriadku. Žiadne vážnejšie zdravotné problémy.

Psychický stav
Aurický obal je dobre ukotvený okolo tela. Podvedomé obaly sú v tele, štandardný psychický stav.

Povaha
Ste usadená vo veľkom mozgu. Teda prežili ste klinickú smrť. Odtiaľto vychádzajú vaše psychické prejavy. Z tejto oblasti je aj výron energie do sveta spomienok mŕtvych osôb. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá vie využívať tu uložené informácie vo svoj prospech.
Sexus
Sexus povahy je usadený vo veľkom mozgu. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá vie, čo chce a ide po tom. Cieľavedomosť. Sexus centrum je umiestnené v hlave, teda viac kariéra ako domov a deti. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá chce niečo znamenať. Obrazy Thatcherovej a Madonny. Ambície. Sexuálne podvedomie. Celková vzrušivosť: na vzdelanie. Povrchová vzrušivosť: na knižky. Pohlavná vzrušivosť: nezáujem a knižky. Citová vzrušivosť: knižky.

Stav obalov podvedomia
Na vešteckej rovine sa dajú v ľudskom tele čítať ďalšie informačné polia, ktoré vznikli zo spomienok ľudí, ktorí už zomreli. Ich spomienky sú uložené okolo nás a okolo 4. a 12. -14. roku človeka sa môžu ako kópie dostať do fyzického tela cez mozoček.
V 4. roku ste dostali diamantové anjelské sféry, čo vás vedie k šťastnému osudu a šťastným náhodám. Viete na to reagovať. V 12.roku ste dostali ďalšie obaly. Túžby obal obsahuje záznam osoby výrazne vzdelanej a intelektuálne založenej. Konkurovať mužom. Mozoček poslanie obsahuje knihy, vzdelanie, kariéra vzdelanca. Rodostrom obsahuje zápis predka z čias Ľudovíta XIV. Múdrosť a záujem o záhadné. Poradca a vážená osoba. Zvierací obal obsahuje anatómiu zvierat. Eros obal obsahuje sexuologické knižky. Šaman obal obsahuje záznam vzdelaného šamana. 7 obalov obsahuje záznamy o množstve knižiek všetkého druhu, chemické vzorce.

Astrológia veľkého mozgu, stredného mozgu, mozočku, miechy, ganglií, brušného mozgu
Skúmam neuróny v týchto oblastiach. Cítiť jedinečné prepojenie vedomia a podvedomia. Nič by nemalo brániť k šťastnému osudu, ale bez rodiny a rodinného zázemia.

Astrológia ega
Skúmam vaše ciele a túžby, ktoré boli vytvorené vami, aj za pomoci okolia. Snaha tvrdo pracovať a posadnutosť prácou.

Astrológia šamana, prírodné vedomie, vedomie praveké, vedomie zvieracie
Schopnosť využiť prírodné vedomie a ritualistiku pre svoje záujmy. Praveké vedomie je tranz na knižky, ale aj spoločenský život. Zvieracie pudy: pud teritoriálny viazaný na množstvo knižiek. Ostatné pudy v norme.

Snová astrológia
Skúmam vaše snové podvedomie a snový archív. Snaha rôzne využívať snový aparát pre vlastný záujem, čo je v poriadku.

Hviezdy, šťastný osud
Práca, vzdelanosť, kariéra. Nebezpečné zóny rodina a deti.

Duchovná úroveň
Až príliš morálna osoba. Je možné, že vás budú iní využívať. Upustite od prehnanej morálky. Mohla by vám priniesť silnú izoláciu.

Pridaj komentár