Opakovanie a posilnenie zasvätení anjelov pierok, meteoritov a tŕstia. Tieto anjelské sféry vytvorili prírodní ľudia. Posilnenie predchádzajúcich zasvätení o zasvätenie do klinickej smrti, o zasvätenie seans magmatické, o zasvätenie do kultových stavieb šamanov, o zasvätenie biochemické na tukový orgán tela. Opakovanie znakových anjelov. Toto zasvätenie má svoj foto archív v Galérii zasvätení.

Prvýkrát sme vlastne zahájili novú sériu zasvätení, ktorým cieľom je posilniť pôvodné zasvätenia do pierkových, meteoritických a trstinových anjelov. V podstate tieto sféry vznikli v prírodných šamanoch, ktorí nevedeli čítať, písať a premýšľať. No boli stotožnení s prírodou a nerobili rozdiel medzi sebou a okolím. Nebolo tu takéto uvedomenie. A tak isto medzi sebou boli ľudia navzájom prepojení. V niektorých jedincoch, ktorí mali veľkú detskú žľazu v oblasti pľúc aj počas dospelosti, sa vytvorila kópia ľudského alebo zvieracieho tela. Máte pocit, ako keby do vás doslova nalial ďalšie telo. Do tohto tela počas života vkladali takíto šamani všetky rituály s pierkami, meteoritmi alebo tŕstím. Mohol to byť samozrejme aj iný materiál. Keďže takéto rituály robili celý život, tak vo vnútri seba nimi svojho dvojníka poriadne každý milimeter nabili. Stupňovanie hustoty rituálov a opakovanie viedlo k vytvoreniu pocitu modrastých, bielych, zlatistých, diamantových a pulzačných anjelov. Samozrejme, že niektorí vytvárali aj sivastých a čiernych anjelov. Ale tieto sféry považujeme za deštruktívne a nevenujeme sa ich nácviku, ale často likvidácii.

Úlohou zasvätenia je, aby sa v tele zasväcovanej osoby vytvorilo v mozgu centrum, ktoré nesie informácie prenesené zo zasvätenca na zasväcovanú osobu. Celé zasvätenie je realizované v prírodnom vedomí a nie v ľudskom zopnutí neurónov. Táto oblasť rozumového zopnutia neurónov a vedomia dnešných ľudí musí zostať nedotknutá a slúži na premýšľanie o ezoterike. Nie každý zasväcovateľ dbá o to, aby zasväcoval do vedomia prírodných ľudí, pravekých ľudí alebo zvieracieho vedomia. Často sa zasväcuje do ľudského vedomia a poškodzuje sa vnímanie sveta klasicky dnešným rozumovým spôsobom, čo je nebezpečné a nežiaduce. Všetky zasvätenia majú ísť do prírodného vedomia, ktoré sa ovláda magickým spôsobom myslenia, pozri Magickú školu. Takéto centrum sa vytvorí vhodným rituálom od zasväcovateľa, ktorý si zo sveta mŕtvych info polí stiahol do seba celý záznam spomienok mŕtvej osoby a pod jej vplyvom zasväcuje a prenáša jej schopnosti do mozgu zasväcovanej osoby. Po zasvätení sa zasväcovateľ musí stiahnutého mŕtveho poľa vhodným spôsobom zbaviť, aby mu to nezničilo psychiku.

Zasvätenie je zrealizované a uložené do prírodného vedomia, ktoré nie je trvale otvorené a otvorí sa po určitých spomienkach na zasvätenie. A vtedy sa zasvätenie aktivizuje a možno s ním pracovať. Zároveň sa v tele zasvätenej osoby tvorí zvláštny energetický obal, hovoríme tomu elementár, ktorý sa napĺňa rituálmi zo zasvätenia a má sa čo najviac podobať na anjelské sféry uložené vo svete mŕtvych ľudí a zvierat. Pretože po smrti prírodného človeka sa anjelská sféra v ňom vytvorená odpája a vo svete mŕtvych zostáva samostatne jedna vedľa druhej. Treba dôsledne dbať, aby sa v zasvätenej osobe tvorila anjelská kópia pôvodných anjelov šamanov a nie zmes ľudských predstáv a šamanských rituálov. Všetko sa potom znehodnocuje.

Aby prvé zasvätenia do pierkových, meteoritických a trstinových anjelov fungovali ešte lepšie, je vhodná sugerácia klinickej smrti a uverenie, že zomierate. Vtedy sa otvára brána do sveta mŕtvych informačných spomienok zomretých ľudí. Zasvätená osoba má pocit fotoaparátu v ruke a fotí spomienky šamanov, ktorí tvorili anjelov vo svojom tele za života. Má pocit turistu. Zároveň beží zasvätenie voči šamanom, ktorí prežili klinickú smrť a mali do činenia s anjelmi. Prvotné zasvätenie sa posilňuje a dynamizuje.

Dochádza k ďalšiemu posilneniu a to tretím zasvätením historickým zasväcovateľom, ktorý chodil psychicky do zápisov o ľuďoch a zvieratách. Uvedomte si pulzácie magmatického jadra ako fotoaparátu, ktorý fotí od dávnoveku každú sekundu života. Sem sa dá dostať cez koncentráciu do hormonálnych žliaz. Ide o seansové vedomie. Spojí sa pôvodné zasvätenie skúseností anjelských zasväcovateľov s klinickým foto zasvätením a seansovým zasvätením. Nikdy ich zasvätená osoba nevťahuje do seba. Mohla by si oslabiť psychiku a spôsobiť nevhodné správanie. Teda sú tu spojené tri zasvätenia v jedno a rastie sila zasvätenia.

Potom je tu možné ďalšie posilnenie zasvätenia a to výstavbou kultových chrámov, ktoré keď sú zrealizované podľa magických zásad, fungujú ako otvorenie sveta mŕtvych anjelských sfér. Teda si uvedomíte, že prírodní predkovia často stavali takéto stavby presne za takýmito účelmi. Ide o najsilnejšiu formu kontaktu s anjelskými sférami šamanov, ktoré vytvorili samotní šamani za svojho života. Po ich smrti sú vo svete mŕtvych. Tak ako naši predkovia, ani my už nemáme počas dospelosti veľkú detskú žľazu. Máme jej zbytky a nemôžeme tvoriť nové anjelské sféry, iba ich verné kópie a to čo najdokonalejšie, ktoré fungujú skoro ako originály uložené vo svete mŕtvych. A z tejto dimenzie pribúda zasvätenie a to priamo od anjelských sfér. Je to možné iba v kultovej stavbe vytvorenej podľa pokynov anjelských sfér. Základom je anjelský magický rituál správnych dĺžok a vzdialeností. A tak sme vytvorili 4 chrámy a to pyramidálny pre pyramidálnych anjelov, ktorí sa podobajú egyptským božstvám. Potom chrám pre pierkových anjelov, pre meteoritických anjelov a pre trstinových anjelov. Treba si rozumovo uvedomiť, že pre priame zasvätenie od anjelov zo sveta mŕtvych treba vybudovať chrámové stavby z rôzneho druhu materiálu. Zrealizovalo sa zasvätenie od tých, ktorí stavali chrámy a ďalšie priamo od anjelských sfér, ktoré sa otvorili postavením magického chrámu anjelov.

Ďalšie posilnenie anjelských sfér starých šamanov vedie cez koncentráciu do tukového orgánu tela. Myslí sa tuk tela za účelom produkovať potrebnú chémiu nie v orgánoch tela, ale priamo v tuku tela. Bližšie Geriatrická poradňa.

Zostalo nám iba odprezentovať historických zasväcovateľov, od ktorých sme prevzali ich schopnosti počas zasväcovacích rituálov.

Oblasť Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,E). Išlo o zasväcovateľa, ktorý patrí do pierkových šamanov. Vytváral v sebe niečo ako energetickú predstavu pierkového anjela vo veľkosti človeka alebo zvieraťa, prípadne znaky. Tvorilo sa to v ňom a bolo to nabité množstvom pierkových rituálov, ktoré robil počas celého života. Zároveň mal kontakt cez klinickú smrť do sveta mŕtvych spomienok ľudí a zvierat. Išlo o napojenie sa cez sugeratívny nácvik klinickej smrti a vytvorenie centra tohto sugeratívneho napojenia. Používal techniku fotenia a nie sťahovania tu existujúcich záznamov spomienok mŕtvych šamanov.

Oblasť Čína. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,F). Išlo o zasväcovateľa, ktorý patrí do pierkových šamanov. Vytváral v sebe niečo ako energetickú predstavu pierkového anjela vo veľkosti človeka alebo zvieraťa, prípadne znaky. Tvorilo sa to v ňom a bolo to nabité množstvom pierkových rituálov, ktoré robil počas celého života. Zároveň bol napojený cez hormonálne žľazy do magmatických zápisov o živote ľudí a zvierat, ktoré do seba fotil a nie sťahoval a presúval z magmatických záznamov.

Oblasť Ďaleký východ. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (16,C). Išlo o zasväcovateľa, ktorý patrí do pierkových šamanov. Vytváral v sebe niečo ako energetickú predstavu pierkového anjela vo veľkosti človeka alebo zvieraťa, prípadne znak. Tvorilo sa to v ňom a bolo to nabité množstvom pierkových rituálov, ktoré robil počas celého života. Počas života sa venoval výstavbe chrámov z rôznych materiálov, ktorými sa otvárala dimenzia do info polí mŕtvych, kde sú uložené informácie o anjelovi, ktorého vytvoril prírodný šaman s veľkou detskou žľazou.

Oblasť Európa. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (4,D). Išlo o zasväcovateľa, ktorý patrí do pierkových šamanov. Vytváral v sebe niečo ako energetickú predstavu pierkového anjela vo veľkosti človeka alebo zvieraťa, prípadne znaky. Tvorilo sa to v ňom a bolo to nabité množstvom pierkových rituálov, ktoré robil počas celého života. No vnímal ich ako piktogramové znaky, pretože bol usadený v mozočku, ktorý je v zadnej časti hlavy.

Oblasť Severná Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (12,C). Išlo o zasväcovateľa, ktorý patrí do meteoritických šamanov. Vytváral v sebe niečo ako energetickú predstavu pierkového anjela vo veľkosti človeka alebo zvieraťa, prípadne znaky. Tvorilo sa to v ňom a bolo to nabité množstvom meteoritických rituálov, ktoré robil počas celého života. Išlo o napojenie sa cez sugeratívny nácvik klinickej smrti a vytvorenie centra tohto sugeratívneho napojenia. Používal techniku fotenia a nie sťahovania tu existujúcich záznamov spomienok mŕtvych šamanov.

Oblasť Južná Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,K). Išlo o zasväcovateľa, ktorý patrí do meteoritických šamanov. Vytváral v sebe niečo ako energetickú predstavu pierkového anjela vo veľkosti človeka alebo zvieraťa, prípadne znaky. Tvorilo sa to v ňom a bolo to nabité množstvom pierkových rituálov, ktoré robil počas celého života. Zároveň bol napojený cez hormonálne žľazy do magmatických zápisov o živote ľudí a zvierat, ktoré nesťahoval a fotil ako turista rovno do seba.

Oblasť Severná Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (9,E). Išlo o zasväcovateľa, ktorý patrí do meteoritických šamanov. Vytváral v sebe niečo ako energetickú predstavu pierkového anjela vo veľkosti človeka alebo zvieraťa, prípadne znaky. Tvorilo sa to v ňom a bolo to nabité množstvom meteoritických rituálov, ktoré robil počas celého života. Tvorilo sa to v ňom a bolo to nabité množstvom meteoritických rituálov, ktoré robil počas celého života. Počas života sa venoval výstavbe chrámov z rôznych materiálov, ktorými sa otvárala dimenzia do info polí mŕtvych, kde sú uložené informácie o anjelovi, ktorého vytvoril prírodný šaman s veľkou detskou žľazou.

Oblasť Južná Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (15,K). Išlo o zasväcovateľa, ktorý patrí do meteoritických šamanov. Vytváral v sebe niečo ako energetickú predstavu pierkového anjela vo veľkosti človeka alebo zvieraťa, prípadne znaky. Tvorilo sa to v ňom a bolo to nabité množstvom meteoritických rituálov, ktoré robil počas celého života. No vnímal ich ako piktogramové znaky. Pretože bol usadený v mozočku, ktorý je v zadnej časti hlavy.

Oblasť Európa. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (4,E). Išlo o zasväcovateľa, ktorý patrí do trstinových šamanov. Vytváral v sebe niečo ako energetickú predstavu pierkového anjela vo veľkosti človeka alebo zvieraťa, prípadne znaky. Tvorilo sa to v ňom a bolo to nabité množstvom trstinových rituálov, ktoré robil počas celého života. Išlo o napojenie sa cez sugeratívny nácvik klinickej smrti a vytvorenie centra tohto sugeratívneho napojenia. Používal techniku fotenia a nie sťahovania tu existujúcich záznamov spomienok mŕtvych šamanov.

Oblasť Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (11,E). Išlo o zasväcovateľa, ktorý patrí do trstinových šamanov. Vytváral v sebe niečo ako energetickú predstavu pierkového anjela vo veľkosti človeka alebo zvieraťa, prípadne znaky. Tvorilo sa to v ňom a bolo to nabité množstvom trstinových rituálov, ktoré robil počas celého života. Zároveň bol napojený cez hormonálne žľazy do magmatických zápisov o živote ľudí a zvierat, ktoré do seba fotil a nie sťahoval.

Oblasť Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,I). Išlo o zasväcovateľa, ktorý patrí do trstinových šamanov. Vytváral v sebe niečo ako energetickú predstavu pierkového anjela vo veľkosti človeka alebo zvieraťa, prípadne znaky. Tvorilo sa to v ňom a bolo to nabité množstvom trstinových rituálov, ktoré robil počas celého života. Počas života sa venoval výstavbe chrámov z rôznych materiálov, ktorými sa otvárala dimenzia do info polí mŕtvych, kde sú uložené informácie o anjelovi, ktorý vytvoril prírodný šaman s veľkou detskou žľazou.

Oblasť Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (R,0). Išlo o zasväcovateľa, ktorý patrí do trstinových šamanov. Vytváral v sebe niečo ako energetickú predstavu pierkového anjela vo veľkosti človeka alebo zvieraťa, prípadne znaky. Tvorilo sa to v ňom a bolo to nabité množstvom trstinových rituálov, ktoré robil počas celého života. No vnímal ich ako piktogramové znaky, pretože bol usadený v mozočku, ktorý je v zadnej časti hlavy.

Potešilo, že sme postúpili hlbšie do odkazu anjelských sfér prírodných šamanov.

Pridaj komentár