Svoju ezoterickú prax som začínal presvedčením, že napriek tomu, že ma príroda neobdarila žiadnymi fenomenálnymi schopnosťami, tak ich dokážem získať nácvikom a následnou praxou. Začal som študovať a meditovať knižku od

BŘETISLAVA KAFKU: PARAPSYCHOLOGIE.Tu som sa dozvedel niečo o zvláštnych schopnostiach človeka, ktoré v ňom môžu driemať a doteraz sa poriadne nevie, aké sú to schopnosti, ako ich ovládať. Celkovo ma autor knižky povzbudil a utvrdil v tom, že aj vo mne ako každom inom smrteľníkovi môžu driemať také schopnosti ako veštectvo, liečiteľstvo a možno aj telepatia. Rozhodol som sa, že sa poriadne oboznámim s ezoterikou, mágiou, mystikou a náboženstvom. Túžil som nájsť takú knižku, ktorá by ma do určitej miery zasvätila do tajov ľudskej duše a dovolila mi vycvičiť schopnosti, ktoré vo svojej knižke popisuje Břetislav Kafka. Netrvalo dlho a objavil som knižku od

MILANA NAKONEČNÉHO: LEXIKON MAGIE. V tomto lexikóne som našiel základné heslá ezoteriky aj s určitým vysvetlením. Tak som postupne všetko od A až po Z znovu a znovu čítal. Takto som získal určitý zatiaľ nejasný pohľad, čo to je ezoterická mágia. Musím sa priznať, že zo začiatku som máločomu rozumel, ale postupom času, keď som už riadne každý deň meditoval, som už niektoré fenomény chápal aj rozumovo. Celkovo sa teória nedá pochopiť bez meditačnej praxe. Čítať sa to musí znovu a znovu. Viackrát som si každé heslo prečítal po určitom čase meditácie. Zrazu to bolo všetko jasnejšie a zrozumiteľnejšie. Po preštudovaní lexikónu som začal chápať, že budem musieť všetko odcvičiť pekne od začiatku a to krok za krokom. Po tejto knižke sa mi dostal do rúk ďalší lexikón

LEXIKON SYMBOLOV od HANSA BIEDERMANNA. Táto knižka chronologicky obsahuje najčastejšie používané symboly a tieto symboly sú vysvetlené z rôznych hľadísk, najmä náboženského, ale aj národného. Lexikón som si čítal hlavne pred spaním. Usiloval som sa jednotlivé symboly dostať do snov a v sne ich prežívať. Tu kdesi začína ezoterický nácvik transformácie mojej psychiky. Odhadoval som správne, keď som transformáciu svojej psychiky začal práve ovládnutím snového vedomia. K tejto knižke sa vraciam dodnes. Má mi čo povedať, stále ma niečím inšpiruje. Tak isto je rozumné po určitom čase strávenom meditačnými cvičeniami túto knižku znovu zľahka čítať.

V LEXIKONE SNOVÝCH SYMBOLOV od HANSA KURTHA som sa snažil pochopiť, o čom sú vlastne sny a ako ich využijem pre vyliečenie a ovplyvnenie šťastného osudu. Začal som čítať aj iné knižky o snoch. Zároveň som začal trpezlivo nacvičovať jednotlivé snové techniky od rôznych autorov. Základom bolo programovanie snov smerom k radikálnej zmene mojej osobnosti. Nesporne sa začali moje sny meniť a tak isto aj môj osud. Neustále som mal na pamäti, že sny sú tu na to, aby mi zabezpečili zdravie, šťastný osud a zmenu osobnosti. Knižka

UMĚNÍ PŘEDVÍDAT BUDOUCNOST  ma potešila najviac. Prvýkrát som sa dostal k štúdiu, skúmaniu a nácviku meditačných postupov. Doposiaľ som si myslel, že veštcom sa človek musí narodiť. Keď som sa niektorým zdôveril s tým, že sa chcem stať veštcom, dostalo sa mi patričného pochybovania. To ma vôbec neodradilo a sebavedomo som si povedal, že je čas takýto prístup zmeniť a sám sebe dokázať, že to pôjde. Bolo to odvážne, ale správne rozhodnutie. V knižke ma zaujalo, aké obrovské množstvo vešteckých techník existuje. Tiež som mal z toho na začiatku nejasno, ale postupným nácvikom sa mi otvorila aj táto svätyňa. Zo začiatku mi veľa pomohla moja manželka, ktorá mala určité schopnosti vešteckého charakteru a tak prvé diagnózy zdravotného stavu pacientov sme robili spoločne. Neskoršie som to už zvládal aj sám. Takto sa mi podarilo vytvoriť v mojom mozgu priestor pre veštecké výkony. Keď som mal za sebou určitý veštecký tréning a dostavovali sa prvé úspechy, tak som sa rozhodol, že si naštudujem a zvládnem aj

PRAKTICKÚ ASTROLÓGIU od NICHOLASA CAMPIONA. Čakala ma úmorná astrologická prax a vytváranie horoskopov pre mojich blízkych a priateľov. Uznávam, že treba mať priam božskú trpezlivosť a veľké sebavedomie, aby človek zvládol aj túto oblasť ezoteriky. Dúfal som, že pomocou astrológie sa dozviem viac o sebe a tak dokážem lepšie ovládnuť to, čo ma čaká v budúcnosti. Musel som si uvedomiť, že horoskop je iba spôsob zamyslenia sa nad sebou samým a tým, čo si človek nosí v hĺbke vlastnej psychiky. Objavil som učebnicu ezoteriky od

FRANTIŠKA BARDONA: BRÁNA K OPRAVDOVÉMU ZASVĚCENÍ,  ktorá znamenala skutočný zvrat v mojom živote. Autor dáva hľadajúcim možnosť uceleného meditačného vývoja. Túto knižku som nesmierne intenzívne opisoval, čítal a hlavne meditoval. V priebehu meditácie som získal ďalšiu schopnosť vnímať vlastné bioenergetické toky v celom tele. Možno hovoriť, že som sa stal senzibilom, ktorý je schopný vnímať ľudské bioenergie a ich pohyb v orgánoch tela. Teraz som už mohol na diaľku diagnostikovať bioenergiu inej osoby a vplyv patogénnych miest na zdravie človeka. Bez tejto schopnosti sa v ezoterike nedá fungovať. Knižka ma ovplyvnila natoľko, že som sa do ezoteriky doslova zamiloval a rozhodol som sa definitívne zmeniť svoj osud. To bolo to, na čo som neustále čakal. Začalo obdobie ezoterickej mladosti. Od FRANTIŠKA BARDONA som začal študovať

PRAX MAGICKEJ EVOKÁCIE. Je to ucelené dielo, ktoré som musel veľakrát prečítať a ešte viackrát prekresliť množstvo rôznych živlových a planetárnych značiek. Niektoré značky som sa naučil naspamäť a dodnes si ich viem živo vybaviť. Z niektorých znakov som si robil aj umelecké obrázky. Do tretice som siahol po BARDONOVEJ knižke

KLÍČ K OPRAVDOVÉ KABALE. Ku knižke som si zohnal poriadne hrubú knižku o všetkých možných druhoch minerálov. Celkovo je knižka o písmenkových meditáciách alebo znakoch. Tiež sa mi počas meditácií objavovali zvláštne stavy, ktoré som sa musel naučiť zvládať. Často som ani netušil, čo to vlastne meditujem. Musel som sa spoľahnúť na serióznosť autora. Celkovo len dodávam, že tieto knižky sa stali pre mňa tromi učebnicami ezoteriky. František Bardon sa celý život venoval ezoterike a nezabudol popri tom ani na nás ostatných. Po týchto knižkách som sa dostal ku knižke od

JOZEFA KOLMÁŠA: TIBETSKÁ KNIHA MŔTVYCH. Túto knižku som meditoval dlhší čas. Pamätám sa, že asi 10 dní som nerobil nič iné, iba som si knižku čítal a medzi tým som spal a zase čítal. Celkovo som mal pocit, že knižka mi dovolila vstúpiť aj podvedomím do sveta ezoteriky. Často som ju čítal aj počas hlbokej noci. Prečítal som určitú časť a zaspal som. Spätne si uvedomujem, že táto knižka zlikvidovala väzby na výchovu z detstva a zabehané stereotypy. Jednoducho otvorila priestor pre vznik ďalších schopností. Touto schopnosťou bola schopnosť oživovať mŕtve informačné polia ľudí a zvierat, v ezoterike sa táto oblasť nazýva špiritizmus. Nasledovalo ďalšie štúdium a meditácia knižky od

MIRCE ELIADE: ŠAMANIZMUS. Tejto knižke som nerozumel, ale dokázal som sa k nej dlhodobo vracať a hlavne ju študovať. Niekoľkokrát som ju prečítal a sporadicky som z nej niečo študoval. Celý systém šamanizmu bol dlho pre mňa nedostupný z dôvodu výhradne intelektuálneho prístupu. Stav sa zmenil až po bioenergetických cvičeniach a ich ovládnutí vo vlastnom tele. Tato knižka mi otvorila cestu k zvieracej psychike uloženej v človeku a otvorila liečiteľské schopnosti na úrovni bioenergie reiki. Je to zvieracia bioenergia, ktorá má zvláštne liečivé parametre. Zaujala ma aj problematika ľudskej sexuality a možnosti liečby pomocou transformovanej sexuality. Naštudoval som si knižku od

NIK DOUGLAS: MYSTERIA SEXU. Celkovo to bolo príjemné štúdium a pochopenie, že sexuálne bioenergie účinne pôsobia proti stresu, ktorý sprevádza každú vyspelú kultúru. Celkovo som sexuálne meditácie praktizoval výhradne v predstavách. Tu som získal schopnosť pracovať so sexuálnou bioenergiou. Po týchto meditáciách som sa dokázal lepšie psychicky vyrovnať s každodenným stresom. Ďalšia knižka, ktorá sa mi dostala do rúk, bola knižka

(NE)UVERITEĽNÉ PRÍHODY, v ktorej sa písalo o zvláštnych stavoch, pri ktorých sa diali rôzne takpovediac zázračné udalosti ako vyzdravenie, varovanie pred katastrofou, ako aj stavy klinickej smrti, ktoré niektorí ľudia prežili. Pri čítaní tejto nevšednej a záhadnej knižky som si uvedomil, že máme v sebe skryté záhadné schopnosti a pokúsim sa ich ovládnuť pre seba, ale aj pre prospech ostatných. Ešte stále sa k nej vraciam a mentálne v predstavách precvičujem rôzne zázračné stavy. Tu sa mi otvorila schopnosť vstupovať do astrálnych rovín ľudskej psychiky všade tam, kde má človek zhluky neurónov. Do vecí magických rituálov ma jednoznačne zaviedla knižka od

STANISLAVA BANHÁZÍHO: KNIHA ČARODEJNÍCKYCH RECEPTOV. Dokonca som si ju išiel študovať na chatu do detvianskej doliny, kde ma priviedla intuícia. Knižka opisuje magické rituály starých babiek, ktoré uplatňovali na seba, ale aj na iných. Aj tu som našiel zvláštny prístup netradičného druhu liečenia. Spoznal som a ovládol záhady magických operácií starých čarodejníc. Po tejto knižke som sa posunul k ďalšej knižke

ASTRÁLNE PUTOVANIE od Sergeja Georga. Tu som si uvedomil, že sny môžu byť niečo viac a je určitá cesta za snové stavy. Knižku som dlhší čas praktizoval a snažil som sa vytvoriť určité základy prenikania do astrálnych rovín ľudského vedomia. Nesmiem zabudnúť na knižku od

OSHA: ORANŽOVÁ KNIŽKA. V tejto knižke som sa naučil viacero zaujímavých techník, ktoré ma zbavili strachu z nočných meditácií. Knižka uvádza záujemcov ezoteriky do problematiky lákavými meditačnými cvičeniami. Celkovo z OSHA idú príjemné energie uvoľňujúce stres. Predstavil som vám zlomok literatúry, to najdôležitejšie, čo som preštudoval. Tu kdesi som začal s výcvikom hypnotických a telepatických schopností.

Pridaj komentár