Celkovo je sexuálna ezoterika citlivá záležitosť a ezoterici sa do tejto oblasti neradi púšťajú. Skorej sa snažia niektoré prvky erotickej ezoteriky napúšťať do svojho fyzického sexuálneho života. Aj ja osobne som sa začal zaoberať sexuálnou ezoterikou trochu neskôr, ako by bolo potrebné.

V prvom rade som si nakúpil množstvo ezoterickej literatúry s nádychom erotiky. A začalo obdobie čítania a cvičenia všetkého, čo tieto knižky obsahovali. No akosi to všetko ťahalo do fyzickej oblasti sexuálneho života a neviedlo ma to k tomu podstatnému, k duchovnej ceste.

Preto som sa rozhodol študovať odbornú literatúru o ľudskej sexualite a jej prejavoch. Podľa odbornej literatúry som postupne prenikal do svojej vlastnej sexuality. Uvedomoval som si rôzne druhy sexuálnej patológie, ktorými trpia ľudia a často porušujú morálne aj zákonom určené hranice.

Začal som chápať, že treba vlastne robiť dva druhy sexuálnej ezoteriky. Jedna je fyzická a môže obohatiť sexuálne uspokojenie. A druhá, tá hlavná, je vlastne mimo fyzickej oblasti a smeruje do mentálnych predstáv vo vnútri ľudskej mysle. Teda vo vnútri mysle sa môže stať človek sexuálne neviazaný a slobodný. Musel som sa naučiť, že v mysli sú všetky druhy patologického sexu dovolené a možné. Treba odcvičiť všetky sexuálne patológie a oslobodiť sa od niečoho, čo by bolo možné v mentálnych predstavách zakazovať alebo považovať za nemorálne. No iné je to na vonkajšej, fyzickej úrovni. Tu platia morálne zásady, zákony a sľuby, ktoré sme dali inej osobe. Týmto sa v mojej hlave oddelila fyzická sexualita od mentálnych predstáv, ktoré akceptujú akýkoľvek druh sexuálnej fantázie bez zábran.

Potom vznikal ďalší problém a to je silná vzrušivosť na sexuálne fantázie. Pri rýchlej vzrušivosti sa vlastne nedá cvičiť mentálna sexuálna ezoterika. Preto som hľadal vhodnú techniku a tou je neosobný postoj sexuológa, ktorý kľudne môže rozprávať o sexe, sexuálnych možnostiach a sexuálne prejavy má pod kontrolou. Tak som to začal praktizovať a naučil som sa, a tiež ďalší meditujúci, ovládať. Dnes už na spoločnej meditácii môžeme preberať veľmi šteklivé témy bez toho, aby došlo k silnej sexuálnej erotizácii.

Po tomto technickom úspechu bolo treba zvládnuť ešte vstup do sexuálneho povedomia technikou, že keď cítim potrebu po určitom druhu sexu, tak ho odmietnem a ten, ktorý sa mi protiví, prijmem. Takto počas meditácie dosiahnete prevahu nad sexuálnym podvedomím, ale iba počas meditácie. Potom vo fyzickej rovine treba realizovať vnútorné sexuálne potreby. Vôbec sa netreba vzdávať fyzickej sexuality. Iba ju rozdeliť na fyzickú a meditačne mentálnu. Teda stal som sa v podstate sexuológom, ktorý môže vidieť čokoľvek erotické, hovoriť a počúvať čokoľvek erotické a ako sa hovorí, nič to nerobí. Fyzická sexualita a jej prejavy sú pod kontrolou psychiky.

Potom bolo treba zvládnuť ešte energetickú podstatu sexuálnych meditácií. Pokiaľ sa tvorila sexuálna energia v hlave, tak bolo všetko v poriadku. Pokiaľ sa však energia postupne začala tvoriť v oblasti pohlavných orgánov, tak ju bolo treba odvádzať do kostnej bielej hmoty mimo kostnú dreň v kostiach, kde sa tvoria krvné zložky. To som sa naučil a naučili sa to aj ďalší meditujúci.

Keď som zvládol tento problém, bolo treba zvládnuť ďalší, migrenózny volt, ktorý sa tvorí v každom organizme, ale zvyčajne je stabilne ukotvený a neputuje po tele. Ja som ho mal v hrubých črevách, neustálou meditáciou došlo k jeho uvoľneniu a prechádzaním po tele. Bolo treba naučiť sa ho zvládať a posúvať po tele. Nakoniec som sa ho umiestnil v kostnej hmote, kde sa aj vyžiaril a na čas zanikol. Teda tento problém musí zvládnuť každý tantrik.

Po týchto základoch som sa pustil do hlbín sexuologických prejavov vo vlastnej duši, ale pre porovnanie aj v dušiach iných. Našiel som tam množstvo sexuálnych centier, ktoré dokážem diagnostikovať a naprávať, pokiaľ treba. Teda rozvinul som veštecké diagnostikovanie a vhodné terapie v tomto smere. Neustále robenie vešteckých sexuálnych profilov vytvorilo dobrý základ pre hlbšie pochopenie, ako to funguje vo vnútri ľudskej duše.

Dnes sa už venujem meditačnej sexuálnej ezoterike, ktorá smeruje do oblasti východnej pologule a to do arabských, indických, čínskych, japonských a tibetských krajín. Jednoducho tieto ľudské rasy fungujú trvale na sexuálnych energiách na rozdiel od európskej rasy. Ide o ezoteriku fosílií a celkovo jogy.

Pridaj komentár