Na začiatku duchovnej cesty som vedel o vešticiach a ľuďoch, ktorí vedeli lepšie ako ja odhadovať iných ľudí a udalosti, ktoré sa majú udiať. Pravdupovediac som nevedel dobre odhadovať ľudí a bol som až príliš naivný a úprimný. Jednoducho som mal na ľudí ružové okuliare. No v jednom som mal vždy naklonený osud a to bolo, keď sa vytvorili určité nepríjemnosti. Akosi som sa z nich vždy nejako čudesne dostal.

Keď som sa rozhodol pre duchovnú cestu, tiež preto, aby som bol konečne zdravý, tak som pochopil, že si musím transformovať zmyslové centrá v šedej kôre veľkého mozgu na veštecké vnímanie sveta. Jednoducho som chcel sebe aj iným dokázať, že keď sa veštcom môže niekto narodiť, tak by sa to malo dať aj nacvičiť.

Nakúpil som si všetku dostupnú literatúru o vešteckých technikách. Dovtedy som sa stretol iba s prútikárom, ktorý robil veštecký výkon na zistenie a nájdenie vody v podzemí. Postupne som si študoval veštecké techniky, zbieral a zhromažďoval tarotové karty. Začal som sa stretať s osobami, ktoré mali mimoriadne dobré veštecké schopnosti a talent vidieť to, čo sa nedá vidieť bežne.

Postupne som začal pracovať s mediálne ladenou osobou, ktorá mi začala pomáhať robiť hlavne zdravotnú diagnostiku chorých osôb. Išlo iba o vyhľadanie chorého miesta bez prítomnosti osoby. S týmto médiom som pracoval niekoľko rokov.

Dozrievalo vo mne rozhodnutie, že zvládnem veštecké výkony sám a začal som praktizovať hlavne veštecké výkony cez kyvadielko. Zároveň som si začal študovať všetko, čo sa dalo okolo orgánov a systémov ľudského tela. Usiloval som sa mať poznatky o ľudskom tele aspoň na úroveň strednej zdravotnej školy, čo sa mi aj podarilo.

Učil som sa určovať vhodnosť lieku pre dotyčnú osobu. Všetko pomocou kyvadla, ktoré na začiatku bolo treba používať fyzicky a postupne som ho nahradil kyvadlom v predstavách.

Nasledovala ďalšia fáza a to samoštúdium psychológie a psychiatrie, čo vo mne vytvorilo dobrý racionálny základ, ako sa dobre vyznať v ľudskej duši a na tieto poznatky navliecť veštecké výkony. Postupne som všetko zvládal a obrovský objem vešteckých výkonov vytvorilo dostatok praktických skúseností. Keď spravím štatistický odhad, tak za 12 rokov, čo sa venujem ezoterike, som spravil určite do 6 000 vešteckých výkonov a to je už dostatočná veštecká prax, ktorú som podložil poznatkami psychológie a psychiatrie.

Postupne som v ezoterických kruhoch dostal prezývku „Ten, čo vidí do ľudských hláv“. Teda dokážem diagnostikovať fyzické telo a hľadať príčiny chorobnosti pomocou asi 20 druhov vešteckých techník.

Tak isto sa neustále vzdelávam v oblasti partnerských vzťahov, marketingových metód a postupov, čo mi dovoľuje radiť a vyjadrovať sa aj k celkovej osudovosti človeka. Neustále zdokonaľujem veštecké techniky a postupy. Najnovšie som si študoval podrobnosti medicínskej patológie ľudského tela a duše. Tak isto mám rozštudovanú biochémiu ľudského tela a bakteriálnu stránku. Týmto všetkým a ďalšími postupmi sa prepracovávam na úroveň alternatívneho veštectva, ktorého základom je medicínska teória a prax. Čo mi dovoľuje mať navrch nad ostatné veštecky ladené osoby, lebo som spojil vedecké poznatky s vešteckými výkonmi.

Najnovšie študujem veci okolo genetických mutácií a vecí okolo geriatrie, čo je veda o starnutí. Už začínam mať skúsenosti okolo starnutia a jeho spomalenia. Neplánujem prestať robiť veľký objem vešteckých výkonov. Iba voči žijúcim osobám robím mesačne do 60 vešteckých profilov rôzneho druhu.

No hlavne využívam veštecké techniky na prieskum toho, čo zostalo po smrti fyzických osôb. Ide o informačné polia uložené vo fyzickom kozme, predmetoch, ľuďoch a magnetických poliach Zeme. Jediné, čomu sa vo vešteckých technikách vyhýbam, je oblasť kriminality, drog a ľudí, ktorí sú neadekvátne agresívni.

Pridaj komentár