Na začiatku mojej cesty v modernej ezoterike bolo veľa knižiek okolo hlavného predstaviteľa Silva školy Josého Silvu. Bol to Američan, ktorý prešiel zvláštnym procesom pozmenenia svojej psychiky na základe opravovania elektrospotrebičov. Často tak robieval aj dlho do noci. Je známe, že tu pôsobí slaboprúd zo spotrebičov a tento postupne dokáže zmeniť psychiku človeka a to poriadne. Často som sa potom stretával s ľuďmi, ktorí sa venovali elektrospotrebičom a iným technickým zariadeniam veľmi intenzívne a pozmenili si psychické prejavy v neurónoch. Vyzerá to všetko ako deštrukcia, ktorou sa netreba zaoberať. No na druhej strane si musíme uvedomiť, že človek bude neustále viac a viac obklopený technikou a tomuto trendu sa jednoducho nedá ubrániť.

Tieto skutočnosti povedú nakoniec k tomu, že kto chce byť úspešný v tomto svete dnešných dní, musí vedieť spolupracovať s technikou a intenzívne ju v bežnom živote využívať. Teda počet technických prostriedkov, ktoré bude ľudstvo používať, bude narastať a s ich nárastom sa bude meniť ľudská psychika či si to prajeme, alebo nie. To je jeden argument. Druhý je duchovný, technika mení ľudskú psychiku už natoľko, že vytvorila nový smer v ezoterike. Zdalo by sa, že tento smer vznikol teraz a nemá svoju hlbokú minulosť. No to je omyl, ktorý som si musel napraviť a pochopiť vlastne, že práca človeka a technické prostriedky vždy menili ľudskú psychiku. Treba si uvedomiť, že niekedy sme boli zvieratá a iba práca ruky našu psychiku pozmenila. Pokiaľ praveký človek búchal do kameňa iným kameňom, tak pozmeňoval svoju psychiku. Keď praveký človek trhal pierka a opracovával kožu, tak vytváral už statický náboj, ako keď triete sklenenú tyč kožou. U niektorých citlivejších jedincov tej doby už stačil na zmenu psychiky aj takýto statický náboj, neurónové synapsie pozmeňovali svoju aktivitu smerom k ľudskému správaniu dnešného človeka. Teda dalo by sa povedať, že Silva techniky majú svoju hlbokú tradíciu v pracovných pomôckach prírodného človeka, ktorý už opracováva rôzne druhy materiálov a vytvára rôzne druhy statických nábojov, napríklad aj opracovaním kameňov a meteoritov.

Po tomto uvedomení som sa začal aktívne venovať Silva technikám. Prečítal som a odmeditoval množstvo knižiek v tomto smere. Vytvorili sme si veľa zvukových nosičov, počúvali rôzne piskľavé zvuky a pozerali sme sa do blikajúcich zariadení. Nechali sme počas noci na seba pôsobiť slabé elektromagnetické polia. Postupne sme pochopili, že ľudské zmysly sú nedokonalé a nie sú schopné vnímať, že tento svet okolo nás bliká, kmitá a vibruje. Dalo by sa povedať, že svet vnímame ako nehybnosť, a teda určitú úroveň klamstva. To iste vidieť v tom, že nie sme často schopní vnímať baktérie a mikroorganizmy. Jednoducho naše zmysly potrebujú mikroskop na vnímanie mikrosveta protónov a častíc. Tak isto nie sme svojimi zmyslami schopní vnímať milióny svetelných rokov vzdialené galaxie. Potrebujeme ďalekohľady a iné technické pomôcky na to, aby sme mohli vidieť a vnímať to, čo naše nedokonalé zmysly a mozgy vnímať nedokážu. Teda Silva meditácie vedú človeka k tomu, aby vonkajší svet aj seba vnímal dokonalejšie a vo vyššom stupni reality. Čo zase nemusí vyhovovať ľudom, ktorí utekajú od strojov a zariadení a hľadajú bludy a nekontrolovateľné prejavy fantázie.

Postupne sme do Silva techník prenikli a pochopili, že prítomnosť techniky mení ľudskú myseľ v oblasti neurónov a psychoaktivitu prevádza na povrch neurónov. Uvedomte si, že v mozgu máme až 7 vrstiev neurónov. Dobrá je predstava 7 vrstiev pavučín a drobných pavúčikov. Technika mení naše psychické prejavy, ktoré sa z hĺbky neurónov dostavajú na povrch neurónov. Teda psychické prejavy idú iba z jednej vrstvy neurónov. Na takúto zmenu v mozgu si treba zvyknúť. A neustále si navykám. Keďže som na duchovnej ceste, tak si Silva stav psychiky dokážem nahodiť bez trvalého poškodenia a dôsledne ho dynamizovať. No po cvičení tento stav zruším a môžem sa vrátiť po psychiky, ktorá je bližšia prírode ako technike.

Viem, že tento smer ezoteriky nie je taký obľúbený a vedie človeka k intenzívnemu spolužitiu s technikou. No nič to nezmení na mojom cieli stať sa všestranným ezoterikom a dobrým vo všetkých najvýznamnejších oblastiach ezoteriky.

Moje trendy upratať ezoteriku, dostať do nej medicínske pojmy a logiku boli posilnené práve cvičením Silva stavov. Už som prekročil úroveň Silva ezoterika, ktorý čerpal iba z literatúry. Dnes už viem čerpať z informačných polí, ktoré vytvorili ľudia svojimi spomienkami. Tak isto sa dokážem napájať na živých ľudí, ktorí sú v silnom kontakte s technikou. Som v štádiu nácviku všetkých druhov pôsobenia techniky na ľudskú myseľ a usilujem sa sám a aj ostatní meditujúci do takýchto stavov dostávať a precvičovať ich.

Absolvovali sme niekoľko Silva zasvätení a tie vytvorili tiež predpoklad na intenzívnejšie zblíženie sa so svetom, ktorý neustále kmitá, bliká a vibruje. Aj v tejto oblasti sa chcem stať mimoriadne úspešný.

Pridaj komentár