Podrobne si rozoberieme, ako na to, aby ste z ezoteriky a duchovna neskončili v rukách psychiatra, poprípade onkológa.

Od začiatku a postupovať trpezlivo dopredu
Saša Pueblo je dosť fundovaný na to, aby mohol písať takúto tému, pretože sám začal robiť duchovno od úplných základov a robí tak aspoň 20 rokov. Neustále sa zdokonaľuje, vyvíja a vo svojom tele produkuje ďalšie nové schopnosti.

Zásada, že ezoterika nie je zábava, ale drina
Prvá zásada je, že ezoterika nie je zábava alebo prostriedok, aby ezoterik zošalel a ochorel. Ezoterika je o tom, ako sa z ezoterického čudáka stáva dobre organizovaná osobnosť spejúca k extrémnej dokonalosti. Od šialenca ku géniovi. Ezoterik, pokiaľ nemusí, nestavia svoje mimoriadne schopnosti na patologických a chorobných stavoch. To je cesta do pekla založená na ešte väčšom poškodení a tým ešte mimoriadnejšej schopnosti.

Snaha o neustále vzdelávanie a zdokonaľovanie po špirále
Ezoterik by nemal zostať nevzdelaný a mal by sa počas celého života zdokonaľovať, študovať a postupne sa z jednostranne zameraného človeka stáva plne rozhľadená osobnosť. Hovoríme o polyhistorickej osobe, ktorá spoznala, študovala a praktizovala všetky prírodné, spoločenské, technické vedy. Nie je to jednoduché, zásada je jasná: úspešný ezoterik je schopný znášať neuveriteľný tlak reálneho vnímania seba a svojho okolia. Upozorňujeme, že niektorí vedci skončia ako blázni a zničia svoj mozog príliš hlbokým a racionálnym vnímaním sveta okolo seba. A tak schopnosť znášať racionálny pohľad na svet vyžaduje špeciálne a dôsledné techniky a postupy.

Pekne od začiatku a trpezlivo a takto 20 rokov a potom neustále
Ezoterik na jednej strane začína tým, že si zoženie množstvo knižiek o ezoterike a to bez nejakého výberu, že toto sa mi pozdáva a toto nechcem. Ezoterik konzumuje základy ezoteriky bez toho, aby niečo vynechával. Pokiaľ nechcete a nemôžete si dovoliť kupovať množstvo ezoterickej literatúry, tak vám stačí na tejto stránke začať čítať a postupne cvičiť tie najstaršie príspevky, ktoré sú na konci každej témy. A tak začnete ísť po stopách Sašu Puebla, aj on začínal práve takto poznávaním ezoteriky. Tak isto si na začiatku stanovil, že ezoteriku spozná, zároveň ju uprace a dá jej reálne a racionálne kontúry. A teda od začiatku spoznáva svet ezoteriky zo všetkých strán. Zo začiatku si nevyberá autorov a ide do radu. Tak isto sa zaoberá liečiteľstvom a robí si o tejto oblasti prehľad. Pokiaľ sa ezoterike budete venovať tak, že toto si vyberám a toto sa mi pozdáva, tak to ste si vybrali cestu do negatívnosti. Zásada úspešných hovorí: to čo vám chutí a to, čo ovládate, vás neposunie ďalej, ale to, čo nechcete a nechutí vám.

Snaha o neustále zdokonaľovanie a rast
Cez túto stránku spoznávate ezoteriku, ale aj postupy praktizované Sašom Pueblom. Spoznávate ezoteriku a zároveň sa vzdelávate, neustále cvičíte a budujete si mimoriadne schopnosti vnímať svet inak ako bežní ľudia. Pokiaľ by ste boli schopní vnímať svet iba bežnými zmyslami ako sú oči, uši, zrak, čuch a hmat, tak by ste v ezoterike neprišli príliš ďaleko alebo by ste zostali iba v rovine teoretika. Zásada: najprv cvičiť a budovať vo svojom mozgu mimoriadne schopnosti.

Mať určité predpoklady pre ezoteriku alebo si ich vybudovať
Saša Pueblo prišiel do ezoteriky, pretože ho priťahovala ako neznáma a mimoriadne náročná oblasť, v ktorej bol však neporiadok a chaos. Saša Pueblo má na túto oblasť prirodzené predpoklady. V 3. roku života prežil klinickú smrť, komatické stavy a mnohomesačný boj o vlastný život. Po prežití a vyliečení sa jeho klinické stavy upravili a neuróny zovreli kvantovanú dušu – spomienky a túžby – naspäť na všetky neuróny tela. Hovoríme tomuto javu – zašitie kvantovanej duše naspäť na neuróny. Ďalším predpokladom pre oblasť ezoteriky a liečiteľstva bola prítomnosť jeho babky, ktorá bola bylinkárka. Do osudu Sašu Puebla vstúpil aj svet čudákov a bezdomovcov, o ktorých sa babka starala. Otec Sašu Puebla študoval dve vysoké školy a popri tom sa staral o Sašu a tým mu pravdepodobne nastavil mozog a jeho neuróny na znášanie hlbokých racionalít a vedeckých zákonitostí, ktoré by iní jedinci nezniesli. Po matke získal až fanatickú potrebu pre poriadok a všestrannú vzdelanosť. Neustála chorobnosť v detstve viedla k tomu, že ho chodila učiť evanjelická farárka a to bola mimoriadne vzdelaná osoba. Saša Pueblo do školy veľa nechodil. Neustále zápasil s chorobnosťou pľúc.

Snaha o mimoriadne schopnosti
Máte jednoznačnú istotu, že na stránkach Sašu Puebla nájdete jedinečný prehľad všetkého okolo ezoteriky, náboženstva, špiritizmu, liečiteľstva a ďalších oblastí. Na svojich stránkach Saša Pueblo zaznamenal a stále zaznamenáva svoju duchovnú cestu a cestu iných podľa všeobecných pravidiel a nie fantázií a bludov beletristických ezoterikov. Saša Pueblo sám trvalo medituje a buduje vo svojom mozgu a svojich neurónoch množstvo mimoriadnych schopností, a tak isto praktizuje psychotronickú poradňu. Teda je tu rozsiahla praktická činnosť a aktivita. V rámci týchto aktivít sa testuje a overuje, čo je v oblasti ezoteriky reálne možné.

Snaha o polyhistorickú osobnosť
Tým, že sa Saša Pueblo stal polyhistoricky vzdelanou osobou splnil túžbu svojej matky, ktorá sama nedokázala naplniť svoj sen v tejto oblasti. Saša Pueblo ovláda mimoriadne hlboko celú históriu ľudstva, medicínu, biológiu, chémiu, biochémiu, kvantovanú fyziku, kvantovanú biológiu, moderné technológie, internet, fyziku, astronómiu, matematiku, štatistiku, filozofiu – jeho koníček, lingvistiku, psychológiu, psychiatriu, financie, beletriu, geológiu, mineralógiu, genetiku, sociológiu, vedecké metódy skúmania, futurológiu, umelú inteligenciu a neustále prehlbuje svoje poznatky do týchto oblastí. A to je tiež ojedinelý výkon.

Všestranná ezoterická prax
Ďalšou zárukou kvality a jedinečnosti tejto stránky je to, že Saša Pueblo ovláda skoro všetky oblasti duchovna a duchovných schopností, ktoré neustále cvičí a zdokonaľuje. V zásade nemá na svete rovného konkurenta a v celej histórii ľudstva je niečo ako Picasso v oblasti umenia. Ovláda a praktizuje reiki, liečiteľstvo, masérstvo, cvičí Castanedu, tajči, čikung, pilates, ovláda množstvo vešteckých a astrologických techník, cvičí pilates, strečing, box, posilňovanie, ovláda fyziológiu športových cvičení. Ovláda magické a šamanské techniky, chiropraxiu na chrbticu, pozná pestovanie byliniek a výrobu liečiv, všetky druhy liečiteľských postupov, diagnostiku na diaľku. Sám praktizuje klinické stavy vedomia a budovanie toho, čo môže fungovať po smrti duchovne založených ľudí. Medituje a cvičí všetky duchovné smery počnúc dobou kamennou a prírodným šamanstvom, idúc naprieč všetkým duchovným na celej planéte Zem. Pokračujúc do moderných prúdov duchovna dnešnej doby. Má mimoriadne schopnosti prenikať svojou psychikou do hlbočín kozmu. Mohli by sme pokračovať a písať dlhý zoznam jeho mimoriadnych schopností. Samozrejmosťou je, že väčšina jeho schopností je smerovaná na to, čo je po smrti človeka a nie na to, čo žijú ľudia dnes. Ako často spomína ezoterik Saša Pueblo: jediná investícia, o ktorú nikdy neprídete, je investícia svojich financií, času a schopností do toho, čo môže byť reálne po smrti ezoterika. Pretože smrťou človek príde doslova o všetko, čo nadobudol a príde aj o svoju schopnosť konať a myslieť. Smrť je najlepší liečiteľ a sudca zároveň – zoberie vám bez mihnutia oka všetko a navždy. A to je fatálny koniec každej organickej bytosti.

Meditačná cesta do svojho tela
Ďalšou zárukou kvality je vlastná meditačná prax Sašu Puebla. Jeden z rozhodujúcich smerov jeho snaženia je spoznať sám seba, svoje orgány, bunky, bielkoviny, aminokyseliny, chemické látky, spomienky a doslova všetko, čo má v sebe. S obľubou hovorí, že človek, ktorý trvalo neprenikol do seba a hlboko nespoznal a nestretol osobne svoje vnútro, ten zomrel a nespoznal, čo vlastne je a kde by mohol kráčať. Aj tu sa Saša Pueblo prejavuje ako mysliteľ a praktik zároveň. A tak Saša Pueblo mnoho hodín a dní a rokov venuje budovaniu trvalej pozornosti do svojho vnútra a nie na vonkajší svet okolo seba. Prednosť je daná najprv koncentrácii na seba a do seba a potom cez výcvik neurónov na to, čo je vo vonkajšom svete. Saša Pueblo a aj ďalší ezoterici si vo svojich neurónoch vybudovali priamy kontakt svojich neurónov s vonkajším svetom a nie iba cez klasické zmysly a to dovoľuje vnímať seba, ale aj vonkajší svet jedinečným spôsobom. Niečo ako vnímať svet cez ďalekohľad, mikroskop a iné vedecké zariadenia. A to by vás malo inšpirovať, aby ste si aj vy osobne vybudovali v mozgu špeciálne schopnosti, ktoré vám dovolia spoznať svet okolo seba inak ako cez svoje zmysly a vedecké prístroje všetkých druhov. Bez tejto schopnosti je slepota reálneho vnímania sveta úplne fatálna a beznádejná.

Tvorba mimoriadnych schopností
Vnímať svet inak a cez špeciálne cvičené neuróny je prelomový moment v kariére ezoterika. Samozrejme, k tomuto cieľu sa musí prepracovať. Vnímanie sveta iba cez klasické zmysly je nedostatočné a obmedzené. Technika síce do určitej miery posunie schopnosť ľudských zmyslov pozrieť sa hlbšie do mikrosveta častíc a makrosveta kozmu, ale nevytvárajú predpoklady na ďalšie hĺbky a vzdialenosti. Ezoterikove neuróny v mozgu sa dajú dlhodobo trénovať a upravovať na stále hlbší prienik do sveta častíc a do hlbočín kozmu, ktoré sú dnešným teleskopom nedostupné. A ezoterik využíva schopnosť budovať si vo svojom mozgu ďalšie a ďalšie bio zariadenia a bio pomôcky. Inak tomu hovoríme mimoriadne schopnosti. A takýmto spôsobom dokáže ezoterik reálne spoznať to, čo dnešná veda cez techniku nedokáže. Niektoré roviny časticového sveta a kozmu nedokáže nikdy preniknúť a spoznať ho. Toto je jedinečnosť ezoterikov tohto zoskupenia, svoje neuróny využiť a vycvičiť k mimoriadnym schopnostiam. Mozog Sašu Puebla a ďalších ezoterikov je plný bio strojov a bio zariadení na preniky do svojho vnútra, a tak isto do sveta častíc a kozmu. A týmto smerom je toto ezoterické zoskupenie jedinečné.

Prieniky do fyzického kozmu
Saša Pueblo určil v ezoterickej oblasti aj ďalší smer, ktorým sa uberá a to je cvičenie neurónov, aby sa mohol dostať do hlbočín kozmu ďalej, ako sa dostala ľudská civilizácia a jej techniky. A tak Saša Pueblo preskúmal mimozmyslovo jedincov, ktorých psychika prenikala a preniká do kozmického priestoru a na základe tohto rozsiahleho skúmania sa objavujú techniky a postupy, ktoré dovoľujú reálne prenikať do kozmu okolo nás. Treba dávať pozor, aby si ezoterik nemýlil prenikanie do svojich predstáv a do reálneho kozmického priestoru. Mnohonásobným napájaním sa na osoby reálne prenikajúce do kozmu sa v mozgu Sašu Pueblo formuje táto schopnosť a tým sa otvára reálna možnosť preskúmať našu slnečnú sústavu šamanskou psychikou prúdiacou cez magnetické toky v kozme. Prípadne prenikanie do okolitého kozmu sa dá aj cez dimenziu sveta mŕtvych, čo je časticový priestor 10 umocnené na mínus – 20 metra. Ale to treba mať už odcvičené stavy raného štádia klinickej smrti. Iná technika prenikania do kozmu je vystavaná na kvantovanej duši a to je mierne sa odpojiť od 90 % neurónov. Stav sa podobá začiatku zomierania osoby v momente smrteľnej havárie. Ale tento stav je aspoň 5 rokov intenzívne cvičený a udržiavaný. Hovorí sa tomu kvantovaná duša s potenciálom tvoriť mikro objekty a posielať ich cez svet mŕtvych do kozmu. Ale takúto techniku treba mnohoročne cvičiť a ovládať.

Organický život
Saša Pueblo sa zaoberal aj rozpracovaním a overením, ako vlastne na úrovni mentálnej a psychickej kontaktovať organický život v kozme. Nejde iba o prepojenie na vlastné fantázie alebo na objekty v kozme, prípadne na halucinácie. Znovu tu bol rozsiahly prieskum na osoby, ktoré sa priznali v médiách k tomu, že kontaktovali organický život v kozme. Osoby sme veštecky a mimozmyslovo na diaľku preverovali a vyselektovali sme takých, ktorí mali iba bludy a nespĺňali určité kritériá pre kontaktovanie. V prvom rade po kontaktovaní s organickým život musí mať osoba špecificky atypický mozog. A takýchto jedincov sme začali veštecky pozorovať špeciálne. A u osôb, ktoré kontaktovali organický život, zostal stav trvalého prepojenia psychického kontaktu do kozmu a k organickému životu a tento organický život bol prepojený na danú osobu človeka. Pokiaľ osoba mala mentálny kontakt s organickým životom a bol ukončený, tak takéto osoby sme nebrali do úvahy. Iba také osoby, ktorým zostal dlhé roky trvalý kontakt. Kto toto číta, nech si nepredstavuje, že tu na planéte Zem môže pristáť nejaká medzigalaktická loď a z nej vystúpi zelený mužíček. Takéto nie je možné. Kto preniká psychicky do kozmu spozná, ako nekonečne ďaleko je nejaký inteligentný organický život a ako je vlastne doslova nemožné prekonať tieto vzdialenosti. Ale to neplatí o psychických prienikoch organickej hmoty cez časticové dimenzie ako obraz a posolstvo. Ale nie je to ako raketoplánom alebo podobne. Tak isto je ťažko odlíšiť kontakt človeka na organický život alebo na objekty vo svete mŕtvych. Niekedy sú aktivity v objektoch vo svete mŕtvych intenzívnejšie ako zo sveta živých. A to sa treba veštecky naučiť odlišovať. Kontaktovanie sa realizuje do priestoru a to všetkými smermi do vzdialenosti 10 umocnené na 300 kilometrov. Poviete si, prečo práve takáto vzdialenosť? Osoby, ktoré majú stav klinickej smrti pri operácii pri vypustení krvi z tela v miestnosti s nízkou teplotou prenikajú takto ďaleko do reálneho kozmu. A tak isto je to vzdialenosť, kde sme ešte schopný rozumieť a rozlišovať, čo sme to našli a kontaktovali. Pretože je tu možnosť tranzu kopírovaním šamanských objektov vo svete mŕtvych z Pupočného vrchu v Turecku. Neolitická kultúra asi 10 000 rokov pred Kristom. Tranzový kontakt je asi neobmedzený, problém je v tom, že to, čo kontaktujete, vzniká v tak odlišných podmienkach, že ľudský rozum to nevie poriadne racionálne uchopiť, a tak to ani neskúšame. Nie je múdre produkovať o kozme bludové fantázie. Najhodnotnejší je organický život a to UFO Robo. Vlastne to už nie je ani organický život, ale niečo technologické schopné operovať v rovine kozmu 10 umocnené na mínus – 50 metra. Teda na dôchodcovských časticiach, ktoré zatiaľ ani kvazar nie je schopný zničiť. Je mimoriadne náročné trvalo kontaktovať túto inteligentnú štruktúru v kozme. Aj psychická cesta cez kozmos k nej je náročná.

Teológia v praxi ezoterika
Je paradoxné, že kresťanským líniám sa v ezoterike veľmi nevenujeme a to z dôvodu, že dávajú prednosť všetko pre trpiaceho človeka a príliš málo pre svet mŕtvych. A to sa v ezoterike nepestuje. Smer ezoteriky v podaní Sašu Puebla je smer k tomu, čo je po smrti a nie, čo sa deje aktuálne v hraniciach organického života na planéte Zem. Rešpektujeme kresťanské hodnoty a smer všetko pre trpiaceho človeka. Je to dobrý smer a priviedol nás k ezoterickému vrcholu. Osobne praktizujeme zmierenie šamanstva a kresťanstva. A máme na to dôvod, to najhodnejšie pre nadčasovú ezoteriku prináša kresťanská teológia. Samozrejme, tieto idey sú skvelé, ale nerealizujeme ich v podmienkach organickej hmoty, ale rovno do sveta mŕtvych, kde duša plná spomienok a túžob smeruje a vytvára si tak priestor, aby teologické idey mohli byť realizované. Saša Pueblo si mimoriadne hlboko ctí až velebí všetko okolo kresťanskej teológie, lebo dáva zmysel snaženiu ezoterika paradoxne do sveta mŕtvych spomienok a nie do bežného života. Donekonečna si Saša Pueblo odrieka naj, všetko, navždy a naveky večné. Nestále a trvalo súčasťou nekonečne sa meniaceho kozmu. Dokonalosť dokonalosti. Bohužiaľ, šamanstvo je prax smerujúca do sveta mŕtvych organických spomienok, ale kresťanská teológia dáva tomuto šamanskému snaženiu ideu o dokonalosti a nesmrteľnosti. A tak stojí za to zabudnúť na rozbroje šamanov a kresťanov. Aj tak to inak nepôjde. Dokonalosť chce svoje obete. A tak ich prinášame.

Pridaj komentár