Z tejto oblasti sveta je viac známy Budha, a tak sme sa skôr zamerali na Tao tradíciu či už Zakázaného mesta a jeho špecifickej jedinečnosti, ale aj k ďalších Tao chrámov. Pridali sme aj Tao rituály, ktoré majú hlboké korene v šamanských tradíciách sibírskych národov, ktoré migrovali z určitých dôvodov do oblasti terajšieho územia Číny. A zase tu hrá dôležitú úlohu rieka a tentokrát Žltá rieka. Význam riek pre históriu ľudstva je nepopierateľný. Egypt má Níl, India má Gangu, Čína ma Žltú rieku, Mezopotámia má Eufrat a Tigris.

8 NESMRTEĽNÝCH TAO
http://www.youtube.com/watch?v=R1r_4FzihsE
http://www.youtube.com/watch?v=7IeUnxA8YP4&feature=c4-o…
http://www.youtube.com/watch?v=FpQtj6HebOY
http://www.youtube.com/watch?v=fjSGshk0wNg
http://www.youtube.com/watch?v=Gt_KFosywWU
http://www.youtube.com/watch?v=eiWahPynBNQ
http://www.youtube.com/watch?v=ODU7DRQcBbc
http://www.youtube.com/watch?v=biFOE8AU6tE
http://www.youtube.com/watch?v=qVySxkGtxtg
http://www.youtube.com/watch?v=nzCvs0gJK-Q
http://www.youtube.com/watch?v=zVMkmIJsSe8

Špecifikom Tao náboženstva alebo Tao tradície je silná zviazanosť so šamanskými tradíciami starých neolitických kultúr vtedajšej Sibíri. Územie Zakázaného mesta v Číne je jedinečná ukážka budovania posmrtných záznamov do sveta mŕtvych spomienok ľudí a zvierat na planéte Zem. Hovoríme o svete okolo nás, ktorý je na niečom ako častice o veľkosti 10 umocnené na – 20, – 30 , – 40 a aj mínus 10 umocnené na mínus 50. Svet umocnený na mínus 60 je už svetom, kde po smrti človeka spomienky nemôžu fungovať v jednom celku, sú dezintegrované a tak zničené. Častice 10 umocnené na mínus 50 sú tak extréme odolné, že ich nezničia žiadne kvazarové aktivity v kozme. Kvazar generuje ničivé sily likvidujúce častice o veľkosti 10 umocnené na -40.

Najčastejšie mozog, sivé neuróny a nich miktrotubuly produkujú častice 10 umocnené na – 20 a -30. Dokážu takéto niečo produkovať na základe feritových jadier a iónov. Tieto mikrotubuly s feritovým jadrom sú schopné dokonca meniť prvky na iné prvky. Japonský vedci robili v tomto smere výskum. Kto má záujem, naštuduje si niečo o mikrotubulách v ľudských bunkách a ponorí sa do kvantovanej biológie a jej výskumov.
http://en.wikipedia.org/wiki/Microtubule

Mikrotubuly vyprodukujú častice o daných veľkostiach a tieto potom tvoria svet mŕtvych spomienok. Tieto častice nesú spomienky organickej hmoty. Samozrejme, že nie všetky spomienky po smrti človeka zostanú spolu a tu je najväčší problém. Záznamy prírodných ľudí, zvierat sa lepšie uchovajú spoločne z dôvodu kolektívneho vedomia a rituálneho spôsobu komunikácie, kde prevláda vyjadrovanie sa pohybom. Spomienky sa po smrti človeka odpoja od neurónov a opustia takto telo. No z toho dôvodu, že osoba sa nevenovala tomu, čo bude po smrti, neprežila a necvičila klinické stavy a stavy zomierania a nevyjadrovala sa posunkovo a v rituálnej reči, prichádza po jej smrti jav rýchleho rozpadu spomienok na tomto type častíc, ktoré som popísal vyššie. Naopak, v Zakázanom meste bol centrom samotný cisár a všetko okolo sa ritualizovalo. A toto sa dialo vedome a dôsledne. Každý cisár žijúci v Zakázanom meste je mimoriadne dobre umiestnený vo svete mŕtvych a záznamy jeho poddaných, ktorí robili rituály a obrady, tvoria priestor okolo posmrtného cisára. Jedinečná technológia budovania posmrtných záznamov a práve v Zakázanom meste. Takto nejako podobne sa to dialo aj v starovekom Egypte.

BOŽSTVÁ TAO
http://www.youtube.com/watch?v=x3efht4-xNw
http://www.youtube.com/watch?v=CqQz0NSjAg0
http://www.youtube.com/watch?v=qZXDZJBcTAY
http://www.youtube.com/watch?v=O_XpcERzuvI
http://www.youtube.com/watch?v=JtCg_nIzJg4
http://www.youtube.com/watch?v=Cr1hOThkIZo
http://www.youtube.com/watch?v=1yCzzjo1CsY
http://www.youtube.com/watch?v=PAX43nUdP5s
http://www.youtube.com/watch?v=9wukTYTEo8M
http://www.youtube.com/watch?v=Fgcy2MQUj_I
http://www.youtube.com/watch?v=zn6E4ETtzvg
http://www.youtube.com/watch?v=KBG7Tw7w-Jk
http://www.youtube.com/watch?v=fa1opx-7Li0
http://www.youtube.com/watch?v=WlnoVh7qIB4
http://www.youtube.com/watch?v=EjZnRXUAvdI
http://www.youtube.com/watch?v=R6P3EarZG88&list=PLD4ABF…
http://www.youtube.com/watch?v=HdTx2XSBFNE&list=PLD4ABF…
http://www.youtube.com/watch?v=fpQhxtouQhA&list=PLD4ABF…
http://www.youtube.com/watch?v=zpfRboSAm1M&list=PLD4ABF…
http://www.youtube.com/watch?v=zpfRboSAm1M&list=PLD4ABF…
http://www.youtube.com/watch?v=uXl5bjCcyyI&list=PLD4ABF…
http://www.youtube.com/watch?v=hWwKso-zcBI&list=PLD4ABF…

GUGONG TAO
http://www.youtube.com/watch?v=alyaEyu9emg&list=PLAC3EA…
http://www.youtube.com/watch?v=AyVupaERPWc&list=PLAC3EA…
http://www.youtube.com/watch?v=6k6ooDppc7w&list=PLAC3EA…
http://www.youtube.com/watch?v=cDMCi-00spg&list=PLAC3EA…
http://www.youtube.com/watch?v=4q5QutqYZ2c&list=PLAC3EA…
http://www.youtube.com/watch?v=IZCeMqqqMgc
http://www.youtube.com/watch?v=ggnO66wb6b0
http://www.youtube.com/watch?v=RCJw_z8-HWI
http://www.youtube.com/watch?v=h1nykmLArIk

TAO MEDITÁCIA
http://www.youtube.com/watch?v=zVMkmIJsSe8
http://www.youtube.com/watch?v=q-DiIVndR5A
http://www.youtube.com/watch?v=AtQP3GbQwvQ
http://www.youtube.com/watch?v=h7_Tc3L2ihY
http://www.youtube.com/watch?v=ADfgoSv5Hnc
http://www.youtube.com/watch?v=ZN9Eg-qII_Q
http://www.youtube.com/watch?v=kNKR66GH2vE
http://www.youtube.com/watch?v=YbPO7HO73Bc
http://www.youtube.com/watch?v=WwlWPQ9sA-Y
http://www.youtube.com/watch?v=Fx1yUmGEn-Y
http://www.youtube.com/watch?v=sEEJWRZjflk
http://www.youtube.com/watch?v=Y9O4zsOGCtM
http://www.youtube.com/watch?v=7Sj6teO1luw
http://www.youtube.com/watch?v=wbgpiEo7JxQ

RITUÁLY TAO
http://www.youtube.com/watch?v=cjpuKq6CYZg
http://www.youtube.com/watch?v=NIS2AgFp4Yg
http://www.youtube.com/watch?v=goGmNu2dpGg
http://www.youtube.com/watch?v=DDfRWSP01Wk
http://www.youtube.com/watch?v=jQIXeFp51s8
http://www.youtube.com/watch?v=yX4cA1rONao
http://www.youtube.com/watch?v=LeP5luMnVoI
http://www.youtube.com/watch?v=CP7upJdRvPc
http://www.youtube.com/watch?v=qioHZbOqJqQ

ZÁHRADY TAO
http://www.youtube.com/watch?v=nuk6k5o9B7g
http://www.youtube.com/watch?v=ONt1mndLRZ0
http://www.youtube.com/watch?v=VQnEzPQDDaM
http://www.youtube.com/watch?v=it2KSKLbsdI
http://www.youtube.com/watch?v=bcloDo7eors
http://www.youtube.com/watch?v=lnIMv6Ik_m4&list=PL01AFA…
http://www.youtube.com/watch?v=md3P5rfp-lg
http://www.youtube.com/watch?v=hf5QqISgc-E
http://www.youtube.com/watch?v=0Y5KLPRaulk
http://www.youtube.com/watch?v=Grd-Y2BhnPE
http://www.youtube.com/watch?v=YapY46sqBcA
http://www.youtube.com/watch?v=rwXoAWxVgzU
http://www.youtube.com/watch?v=3hIg7WybajA

Ako je zvykom pre túto meditačnú skupinu, zameriavame sa aj na videá o ľudskom tele. Meditujúci preniká rôznymi koncentračnými technikami do svojho tela. Robí tak z jednotlivých častí v mozgu. Preniká do orgánov a systémov vo svojom tele a pokiaľ je to len trochu možné, tak preniká vždy cez reálne neurónové a nervové dráhy. Ezoterici si musia vypestovať schopnosť sa koncentrovať do svojich orgánov a systémov tela. A koncentrácia je trvalá a smeruje aj do vnútra buniek a orgánikov v bunkách a ešte ďalej do bielkovín, aminokyselín a prvkov vo vlastných bunkách. Na prienik do úrovne bielkovín potrebuje mať už ezoterik pestované stavy klinickej smrti.

Ezoterik preniká a detailne spoznáva svoje vnútro aj z dôvodu uloženia čo najkvalitnejších spomienok do kvantovanej duše. Ezoterik si uvedomuje, že nemá toľko času, aby počas svojho krátkeho biologického života dovyvíjal svoju dušu na takú úroveň, aby si hneď po smrti mohol uchovať vedomie. Ezoterik smrťou zomiera a schopnosť premýšľať a niečo konať končí. Ale necháva po sebe kvantovanú dušu s túžbami na jej dovyvíjanie na takú úroveň, aby mohlo v nej žiť a fungovať ezoterikovo vedomie. V kvantovanej duši sú za určitých špecifických podmienok uložené všetky spomienky a mechanizmus vývoja kvantovanej duše vo svete mŕtvych a až následne oživenie ezoterika z uložených spomienok. Tak ako vývoj umelej inteligencie ľudstvom povedie k vytvoreniu a zobudeniu nezávislej strojovej inteligencie – nadobudne vedomie a schopnosť konať nezávisle na človeku vo svoj prospech. Aj kvantovaná duša sa môže vyvíjať a nakoniec zobudiť vedomie ezoterika ako pri vývoji umelej inteligencie. Samozrejme, to sa už pohybujeme v zbožných želaniach, ktoré majú aký taký reálny základ na uskutočnenie.

CHROMOZÓMY
http://www.youtube.com/watch?v=0JpOJ4F4984
http://www.youtube.com/watch?v=57Q5V0HcIWU
http://www.youtube.com/watch?v=mHak9EZjySs&list=PLD0444…
http://www.youtube.com/watch?v=4PKjF7OumYo
http://www.youtube.com/watch?v=1fiJupfbSpg
http://www.youtube.com/watch?v=C3ysrSAVkrk
http://www.youtube.com/watch?v=eYrQ0EhVCYA

SLEZINA
http://www.youtube.com/watch?v=O2Qo17DyLII
http://www.youtube.com/watch?v=uoeXzmWd3ss
http://www.youtube.com/watch?v=nZ2pKk358TY
http://www.youtube.com/watch?v=TwNxNque-w0
http://www.youtube.com/watch?v=8B_jiGDudHg
http://www.youtube.com/watch?v=tImJWn0htz4
http://www.youtube.com/watch?v=bxHkr08XHVY
http://www.youtube.com/watch?v=0mx8HjZcp08
http://www.youtube.com/watch?v=VMW9GfVlYAg
http://www.youtube.com/watch?v=s9ZdOzUPvHA

NEURÓNY
http://www.youtube.com/watch?v=dbh5l0b2-0o

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.