Ako si vybudovať vo svojom vlastnom mozgu bio umelú inteligenciu? Ide v zásade o to, aby ste dlhodobými cvičeniami prerobili určité funkcie svojho mozgu. Teda budete budovať mimoriadnu schopnosť a jej trvalé fungovanie. Tvoríte v mozgu bio zariadenie a bio umelú inteligenciu.

Máme tu štandardného ľudského jedinca, ktorý sa normálne narodil, normálne a štandardne sa vyvíjal. Zvládol materskú škôlku, základnú školu, možno vysokú školu a má prácu, rodinu a dovolenky, chalupu a potom starobu a smrť. Napísané v reči skratiek. Takýto hamburgerák nemá žiadny záujem, aby si svoj mozog prerábal na nejaké iné fungovanie. Aj svoje povolanie si vyberie najčastejšie podľa toho, ako mu to príroda dopriala v podobe jeho schopností.

Ezoterik je osoba, ktorá pôjde iným smerom. Bude sa usilovať svoj mozog prerobiť na iné vnímanie seba, svojho okolia, kozmického priestoru a priestoru fyzikálnych častíc. Hovoríme tomu, že v mozgu a v nervstve, a teda v neurónoch tela si vybuduje mimoriadne schopnosti. Niečo podobné ako sa naučiť písať alebo hrať futbal a iné zručnosti a schopnosti.

Aby ste lepšie pochopili, čo je to inteligencia, je potrebné si niečo si o tom naštudovať.
Čo je inteligencia?
http://sk.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Inteligence
http://en.wikipedia.org/wiki/Intelligence
Potom by bolo vhodné si naštudovať a pochopiť, čo je to spôsob budovania umelej inteligencie inteligentným objektom ako je človek
http://sk.wikipedia.org/wiki/Umelá_inteligencia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Umelá_inteligence
http://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_intelligence

Keď ste si niečo naštudovali o umelej inteligencii, tak ste pochopili, že budovanie umelej inteligencie je o vytváraní systémov, ktoré sú schopné nahradiť ľudskú prácu a robiť ju ešte lepšie. Softvér a programovanie, hracie stroje, rozpoznávanie reči rozpoznávanie obrazu, triedenie vzoriek, navigácia v známom a neznámom teréne, zameriavanie a sledovanie cieľov, riadenie robotov, autopilot v lietadlách, bezpilotné lietadlá, riadenie a plánovanie napr. výrobných procesov, analýza a predpovedanie štatistických postupností napr. obchodných, burzových informácií, spracovanie a analýza dát z prostredia geológie, meteorológie, seizmiky, kombinatoriky, reprezentácia zozbieraných dát je vlastne už umelá inteligencia.

Ezoterik si môže budovať svoj intelekt a svoje schopnosti samostatne a jednotlivo a nespája ich do nejakého systému. Teda buduje si samostatne veštecké schopnosti, liečiteľské a iné schopnosti. V prípade budovania umelej inteligencie sa tieto jednotlivé schopnosti spájajú do uceleného a spoločne fungujúceho systému. Tento integrovaný systém umelej inteligencie vznikol až po asi 20. rokoch ezoterických skúseností, kedy sme roky cvičili a nacvičili jednotlivé schopnosti a to každú samostatne. Dnes už budujeme ezoterické schopnosti spoločne ako bio umelú inteligenciu.

Základom pre budovanie umelej inteligencie v mozgu a v neurónoch ezoterika je technika spadajúca do oblasti sveta mŕtvych spomienok. Osoba zomiera a to nenávratne, teda už sa nevráti z klinickej smrti. A tento stav nás zaujíma. Mimozmyslovo sledujeme smrť takejto osoby a sledujeme, ako sa spomienky danej osoby postupne odpájajú od neurónov. Čo sa to vlastne odpája od neurónov? Sú to spomienky danej osoby. A na čom sú tieto spomienky uložené? Sú uložené na objektoch, ktoré sú tak maličké ako 10 umocnené na mínus 20, – 30, -40 a – 50. Náš svet klasických častíc funguje na úrovni 10 umocnená na mínus 5 a aj trochu viacej. Čo a kde tvorí tento druh objektov, blízkych našim časticiam? Podľa kvantovanej biológie ich tvoria mikrotubuly, ktoré obsahujú niečo ako feritové náplne schopné tvoriť takéto objekty a na nich sú uložené ľudské spomienky. Po smrti sa tieto častice aj so spomienkami odpoja definitívne od neurónov a zostávajú v dimenzii 10 umocnené na mínus napríklad 20 metra. A tieto častice tvoria túto dimenziu, ktorú voláme svet mŕtvych spomienok. Svet mŕtvych obsahuje množstvo zle, ale aj dobre organizovaných systémov a to práve s niečím ako umelá inteligencia. Tu uložené spomienky sa minimálne snažia uchovať a stabilizovať aj prijímaním spomienok zomretých osôb. Pokiaľ osoba zomrie a nevenovala sa spracovaniu svojich spomienok pre svet mŕtvych, tak sa mimoriadne rýchlo rozpadnú a definitívne zanikajú ako celok a už budú iba rozpadnuté. Mnohokrát sme mimozmyslovo tento proces pozorovali. A ezoterik nechce, aby sa jeho spomienky po smrti definitívne rozpadli a zanikli.

Ezoterik cvičí dlhé roky rané štádiá klinickej smrti a vo svojej mysli dosahuje to, čo dosiahli osoby, ktoré sa dostali do klinickej smrti náhodne a nechcene, a vrátili sa naspäť do živej formy svojej existencie. Toto nie sú cvičenia a stav budovania bio umelej inteligencie. Budovanie umelej inteligencie začína nácvikom stavu osôb, ktoré reálne zomierajú prvých 5 minút a už sa nevracajú do života. To je nutná podmienka. Pozor na ten rozdiel, najčastejšie sa nacvičujú klinické stavy, kde osoba zomiera, ale nakoniec sa vracia do života a často sa poškodí silne alebo čiastočne niečo v mozgu. Voláme to tu systém dvojníka. Ale cvičenia prvých 5 minút, kde sa človek už nevracia do života, neboli v ezoterike doteraz praktizované. A toto je to, čo potrebujeme ako základ budovania bio umelej inteligencie, ktorú tu označujeme ako kvantovaná duša.

Kvantovaná duša je teda zložená z objektov, ktoré sú uložené na niečom ako častice, ktoré sú tak maličké ako 10 umocnené na mínus 20, – 30, – 40 alebo – 50. Náš svet klasických častíc funguje na úrovni 10 umocnené na mínus 5 a aj trochu viacej. Na týchto extra malých objektoch sú uložené všetky spomienky daného človeka a zostávajú tu aj po smrti človeka. A ezoterik má spomienky zložené hlavne o kozme, kvantovanej fyzike, časticiach, svete mŕtvych, nadčasovosti a má tam aj nadupané túžby, čo má jeho kvantovaná duša po smrti robiť. A tieto túžby sú stavané tak, že nebudú čakať na príkazy ezoterika, lebo keď zomrie, už nebude schopný vydávať príkazy. Ezoterik nie je taký naivný, aby uveril, že po smrti sa jeho intelekt a duša presunú a žije ďalej. Verím, že to je jasné.

Kvantovaná duša sa buduje tak, že sa ezoterik napája na osoby, ktoré práve zomierajú a už sa nevracajú do života. A poriadne si tieto stavy zapisuje do svojich spomienok, znovu a znovu a po niekoľkých rokoch každodenných cvičení konečne reálne odpojí svoje spomienky od skoro všetkých neurónov. Odpojenie je extra maličké a iba 0, 000001 vzdialenosti. Ale ezoterik nedokáže trvalo tento stav udržať, lebo jeho neuróny sú zdravé a stav odpojenia nechcú a vracajú sa k silnému viazaniu spomienok kvantovanej duše. A tak bude trvať aj 5 rokov vytrvalých cvičení, kým sa ezoterikovi podarí natrvalo odpojiť kvantovanú dušu nepatrne od skoro všetkých neurónov. Pokiaľ máte nad 70 rokov, tak kvantovaná duša je odpojená už trvalo z dôvodu stareckej slabosti. A aj na takýchto jedincov sa dá na diaľku napájať.

Toto je potom základom budovania kvantovanej duše ako umelej inteligencie a to nutne potrebujeme, aby sme mohli napredovať v budovaní kvantovanej duše. Teraz dosahovaná úroveň ezoterikovej kariéry vyžaduje rozumovosť, ktorú už nie je schopný dosiahnuť vo svojom mozgu ani keby tam mal 40 krát viacej neurónov ako priemerný človek. Jednoducho táto úroveň vyžaduje vybudovanie bio umelej inteligencie a to čiastočne v danom ezoterikovi a potom mimo neho. A prirodzene vzniká otázka, kde okrem vlastného mozgu môže ezoterik budovať kvantovanú dušu ako bio umelú inteligenciu? Odpoveď musí byť reálna a triezva a tá hovorí o mozgoch iných – iba tam sú reálne ďalšie neuróny a tak nutný objem požadovaných neurónov. Na planéte Zem je približne 6 miliárd ľudí, a teda pekná kopa neurónov. A tak základ bio umelej inteligencie sa buduje v mozgu ezoterika a zbytok systému sa buduje práve v ďalších neurónoch živých jedincov.

Samozrejme, toto sa jednoducho povie, ale nesporne reálne vytvorenie umelej inteligencie v mozgu ezoterika potrebuje poriadnu dávku inšpirácie a vizionárstva, ktoré treba previesť do reálnej praxe. Keď sa raz odhodláte na takúto prerábku svojho mozgu, tak by bolo dobre, aby ste si niečo naštudovali o umelej inteligencii a softvérových aplikáciách a ako sa to vlastne programuje. Tak isto si treba naštudovať spôsob fungovania PLC zariadení a robotických systémov a napríklad si naštudovať v JADE programovanie, kde už ide o vážnejšie programovanie umelej inteligencie
http://en.wikipedia.org/wiki/Java_Agent_Development_Framewor…
Samozrejme je vhodné aj štúdium informatiky, kybernetiky, robotiky, štatistiky, programovania a podobných informačných odborov pre tvorbu umelej inteligencie.

Keď sa priebežne vzdelávate v oblasti tvorby a vývoja umelej inteligencie a už ste rozhodnutí, že zo seba vytvoríte bio umelú inteligenciu. Sľúbite si to a potom to za 20 rokov aktívnych cvičení aj vo svojom mozgu presadíte ako mimoriadnu schopnosť. Pokiaľ nezrealizujete, tak vlastne si nemôžete siahnuť za horizonty klasickej ezoteriky a klasickej schopnosti a nebude to o uchopení rozumovosti bio umelej inteligencii. Ale poďme do vnútra tohto snaženia, na prvom mieste je schopnosť presunúť svoje vedomie a koncentráciu z predného mozgu, kde to má uložené 90 % bežných smrteľníkov. A vedomie treba podľa židovských kabalistov presunúť do mozočku zadnej časti mozgu. Ako to dosiahnete? Je to jednoduché, naučiť sa do mozočku násilne koncentrovať a pritom nestále čítať kabalistickú literatúru ako Zohar, Talmud, Starý zákon a všetko okolo židovskej kultúry. Tu si môžete pozrieť niečo o kabale http://cs.wikipedia.org/wiki/Kabala.
Takúto koncentráciu dosiahnete po 5 rokov aktívnych denných cvičení a bude to trvalý presun vedomia do oblasti mozočku a napríklad aj pomocou sugerácie, že máte v mozgu nádory, ktoré vás tlačia do mozočku http://cs.wikipedia.org/wiki/Mozeček.

Potom nasleduje priebežné cvičenie na stav klinickej smrti http://cs.wikipedia.org/wiki/Smrt a hlavne napájanie svojej psychiky na osoby zomierajúce a už sa nevracajúce k životu. A to už zase nejakých 10 rokov budete cvičiť toto odpájanie vašich spomienok od neurónov tela. Takto dlhé cvičenia vytvoria trvalý základ pre uplatnenie umelej inteligencie. A nezabúdajte, že skoro 70 % neurónov bude vždy odmietať realizovať tento program vo vnútri vašich neurónov a tak ich budete musieť násilne do toho tlačiť. Treba si dávať pozor, aby ste tieto cvičenia aj reálne dosiahli a nie ich robili iba vo svojich predstavách. Pozor na to. Podrobnejšie okolo klinickej smrti si nájdete tu: http://www.meditacia.sk/1329-Plazmaticka-skola/.

Možno si položíte otázku: Nedala by sa budovať umelá inteligencia nejako inak, jednoduchšie a menej riskantne? Aby umelá bio inteligencia fungovala v ezoterikovi, je treba splniť určité náležitosti, ktoré vám nie sú bežným rozumom prístupné. V rámci raného štádia klinickej smrti alebo reálneho zomierania prechádza ľudská psychika fungovať z dimenzie 10 umocnené na mínus 5 metra. A doteraz fungovala na úrovni elektrónov a po nácvikoch klinickej smrti bude fungovať v hlbočine kvantovanej biológie, a teda vo svete menšom ako 10 umocnené na mínus 20 a viacej. A to je zásadný rozdiel, ako keď letí raketa do kozmu a keď letia častice ako častice kvarky kozmom: http://cs.wikipedia.org/wiki/Kvark.

Ezoterikova psychika získa potenciál operovať na jedinečných časticiach a to takou rýchlosťou, že v danej tisíce sekundy môžu byť naraz na tisíckach miest v priestore kozmu 100 umocnené na 300 km. A to nie je žiadny priestor jednej galaxie. Pokiaľ operujete normálne psychicky, tak rýchlosti sú trápna záležitosť a sú obmedzené iba na priestor vašej hlavy. A nezabúdajte na obmedzenú kapacitu mozgu asi 100 miliárd neurónov. A stále bežia trápne malé čísielká. Aby fungovala bio umelá inteligencia v ľudskom mozgu, tak potrebujete závratné rýchlosti, ktoré sa definujú v množinovej matematike a tieto rýchlosti musia byť realizované na malých objektoch, ich veľkosť sa vyjadruje odmocninami, aby sa dali reálne zapísať do matematicky skráteného výrazu. A to je to ideálne, čo je základ budovania umelej inteligencie.

Pri mimozmyslovom výskume osôb, ktoré chodili alebo ešte chodia mimoriadne často do stavov klinickej smrti sa zistilo, že postupne majú problém s hromadením energie, ktorú toto ich poškodenie mozgu a tela produkuje. A aby z toho nezošaleli, postupne sa naučia túto energiu uvoľňovať a do tejto energie vkladať určité túžby, želania a informácie. A takéto energetické objekty môžu putovať do hlbočín v kozme a aj do určitej miery zbierať informácie, ale dokonca liečiť niečo a blokovať niečo. A toto je ďalší fenomén, ktorý sa pri budovaní bio umelej inteligencie náramne využije. Ľudský mozog a mozoček je schopný produkovať takéto objekty a vkladať do nich želania a takéto bublinky kvantovanej energie tieto želania splnia. Samozrejme, pokiaľ by ste chceli pohnúť planétu Zem, tak na to budú kvantované bublinky príliš slabé a nezmôžu nič. To je prehnaná požiadavka, ktorú nevieme riešiť v momentálnej etape vývoja, možno neskoršie v rámci toho, čo zostane po smrti ezoterika.

Tak tu máme niekoľko vynikajúcich predpokladov a to sú neobmedzené rýchlosti, neobmedzené počty bublinkových objektov a schopnosť ezoterika a jeho mozočku vkladať do bubliniek reálne vykonateľné aktivity. Aby mohli bublinky skutočne mať neobmedzené rýchlosti a neobmedzené vzdialenosti ich možného prieniku, tak treba odcvičiť niečo ako tranzové stavy a na to poslúži štúdium a nácvik neolitických kultúr: http://cs.wikipedia.org/wiki/Neolit. Zase je potrebných mnoho rokov nácviku tranzu neolitických ľudí a spoznávania neolitických stavieb a dosiahnutia týchto stavov a trvalo vybudovať v neurónoch schopnosť používať tranz ako taký. A čo to je tranz a ako ho dosiahnuť? To je jednoduché, ako keby ste pracovali 10 rokov v kameňolome a ručne ste brúsili dohladka kamene na stavbu neolitických stavieb: http://cs.wikipedia.org/wiki/Neolitick%C3%A1_architektura. A jedinečný skvost neolitických kultových stavieb je Göbekli Tepe: http://sk.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6bekli_Tepe.  Ešte je tu potrebná schopnosť bublinky z mozočku prijať echolokačné schopnosti vytvorené ezoterikom rovno v hlasivkách. Ezoterik si v rámci Silva výcviku dokáže trvalo rozrezonovať membrány na hlasivkách a to bez toho, aby tadiaľ hnal vzduch alebo by musel niečo hovoriť. Echolokácia netopiera je dobrý základ nácviku tejto schopnosti rovno v hlasivkách: http://cs.wikipedia.org/wiki/Letouni, môžu to byť aj delfíny, veľryby a kosatky. A samozrejme 5 rokov aktívneho nácviku, kde sa ezoterik učí, ako naučiť mozog zbierať informácie priamo cez neuróny a nie oči, sluch a podobne. Ezoterik má nakoniec schopnosť echolokácie z hlasiviek, ktorá sa presúva do neurónov mozgu a tie ju vypúšťajú a potom ako mikro bumerangy prijímajú a vyhodnocujú. A to je jedinečný fenomén osôb, ktoré „vidia za roh“ alebo rovno cez stenu.

Teda ezoterik získal prístup do sveta mŕtvych, presunul svoje vedomie do mozočku a tu spustil fungovanie bubliniek, ktoré môže kódovať, čo majú robiť. Do bubliniek vkladá rezonančné frekvencie a tranzové stavy. A je tu funkčný bio model umelej inteligencie ako sa patrí. Veda túži po kvantovanom počítači a ezoterik si niečo podobné vybuduje vo svojom mozgu a neurónoch. Tomuto prototypu bio umelej inteligencie ako keby niečo chýbalo, čo to je? Je to zahájiť činnosť, aby postupne premosťoval mozgy jednotlivých ľudí a hromadil kapacitu 6 miliárd organických mozgov na planéte Zem. Iba škoda, že sa takáto kapacita nedá použiť na generovanie virtuálnej meny Bitcoinu: http://sk.wikipedia.org/wiki/Bitcoin, ale to je iba nemiestny žart. Radšej budeme generovať bio kapacity 6 miliárd mozgov za účelom extrémneho intelektu. Ako je toto možné, už to niekedy nieto dosiahol? V zásade nerobíme nič nové. Prírodní, neolitickí a pravekí ľudia boli v stave kolektívneho vedomia aj vďaka tomu, že všetci fungovali aj vo svete mŕtvych spomienok. Jeden neolitický jedinec bol hlupák, ale ako premostenie 500 mozgov to boli mimoriadne inteligentní ľudia schopní rozumieť svetu častíc, a teda svojsky aj kvantovanej fyzike. Vedeli, čo má skutočnú a nadčasovú hodnotu a to nedokáže dnešný človek, ani keby všetky kapacity serverovní dal do spoločného systému. Bohužiaľ, dnešný človek stratil túto schopnosť a ezoterik praktizujúci umelú inteligenciu ide k oživeniu tejto šamanskej tradície jedinečným spôsobom. Zámerne tu nebudem opisovať, ako sa táto prax realizuje. Keď dorastiete 20 ročnými cvičeniami do tejto úrovne, tak vám to bude jasné ako facka.

Načo je treba taký jedinečný intelekt na pochopenie toho, čo je svet mŕtvych a čo sa deje so spomienkami človeka po jeho smrti? Problém sveta mŕtvych je problém rozumového uchopenia a pochopenia kvantovanej fyziky a aj kvantovanej biológie. To, čo bude po smrti človeka a organického života je v podstate rozumovo nedostupné bežnému človeku, pretože nemá na to mozgové kapacity, rýchlosť myslenia a skúsenosť s hlbočinami kozmu. A to je pri tvorbe bio umelej inteligencie odstránené. A to sme zabudli na to, že do tohto systému sa postupne pridá aj organický život v kozme a to už je niečo jedinečné a superlatívne. Ale to sami ešte nevieme, ako to prakticky a funkčne zrealizovať. V budúcnosti to ukáže prax a nesporne sa na ňu tešíme.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.