Budeme sa venovať problematike využitia pohybu v ezoterike a to jednak pre samotnú ezoteriku, ale aj pre zdravie a dlhovekosť. Pokúsime sa informovať, ako v tomto smere postupuje Saša Pueblo, ktorý sa venuje aj nácviku rôznych pohybových aktivít v rámci ezoteriky a zdravia.

Na začiatok by sme napísali o tom druhu pohybu, ktorý vlastne ľudské oko ani nevie zachytiť a to je jemné kmitanie a mykanie nervových zakončení v celom tele ezoterika. Asi viete, čo je to nervová sústava v ľudskom tele. Najdlhšie nervy idú cez miechu z hlavy až do končatín. A významný je aj túlavý nerv, ktorý ide zo stredu hlavy cez krk do pľúc a odtiaľ do ďalších orgánov a končí v pohlavných orgánoch. Centrála všetkých nervov v tele je kdesi v strede hlavy, kde končí chrbtica a toto miesto voláme predĺžená miecha.
Pár užitočných webových adries na Wikipédii:
http://sk.wikipedia.org/wiki/Miecha
http://cs.wikipedia.org/wiki/Autonomn%C3%AD_nervov%C3%A1_sou…

Na orgánoch a systémoch tela ako sú cievy, žily a lymfatické riečište končí množstvo nervových zakončení a riadia tieto oblasti. Veľa nervových zakončení je vo svaloch. A tieto nervové zakončenia sú neustále v jemnom kmitaní a teda je tu doslova neviditeľný pohyb.

Nervové zakončenia v tele
Ako tento neviditeľný pohyb nervových zakončení spraviť viditeľný? Jednoduché riešenie je kyvadielko, ktoré sa skladá z visiaceho špagátika, na konci ktorého v spodnej časti je zavesený kus kovu. A keď takéto kyvadielko zoberiete do prstov napríklad pravej ruky, presnejšie medzi palec a ukazovák, tak zistíte, že po určitom čase sa kyvadielko začne pohybovať. A toto je prejav mikropohybu nervových zakončení. Teda je logické, že kyvadielko tu bude slúžiť na nácvik spojenia vašej psychiky s týmto druhom pohybu. A vlastne ide o nácvik základných vešteckých schopností. V ruke máte kyvadielko, dáte si pod kyvadlo fľašku kyseliny a musíte svoje nervové zakončenia naučiť, aby sa ani nepohli a zablokovali akýkoľvek pohyb kyvadielka nad kyselinou. Potom si dáte pred seba pohár vody a kyvadielko a prinútite svoje nervové zakončenia, aby vykázali pohyb kyvadielka napr. zľava doprava alebo do kruhovej rotácie. Vodu telo môže, ale kyselinu v žiadnom prípade nepotrebuje. Cvičíte na všetkých prstoch pravej a ľavej ruky. A tak isto prsty jednej aj druhej nohy. Trénujete mnoho rokov a dôsledne, kým si v mozgu nevytvoríte cvičením trvalú vlastnosť a potom už môžete cvičiť v predstave. Pokiaľ v budúcnosti cvičíte rané štádiá klinickej smrti, tak dokážete z bioenergií v tele vytvoriť energetické objekty v tvare kyvadielka. Z hľadiska medicínskeho ezoterik rozšíri svoju koncentráciu a svoje vedomie do nervových zakončení celého tela.

Mikropohyb mikrotubúl vo vnútri buniek a ich bunkových jadier
Ide o výskum kvantovanej biológie, ktorý objavuje v bunkách po vedeckom bádaní na úrovni nano sveta (to je veľkosť 0,0000001, teda extrémne malý mikrosvet) mikrotubuly. Mikrotubuly sú niečo ako pavučina vo vnútri všetkých buniek ľudského tela. A hlavne v neurónových bunkách. Tu si môžete spraviť predstavu, o čom píšem a kde sa to bude cvičiť.
Mikrotubuly na Wikipédii:
http://en.wikipedia.org/wiki/Microtubule

Na začiatku prieniku do mikrotubúl v neurónových bunkách a to hlavne mozgu je treba dobre ovládať koncentračné cvičenia do jednotlivých častí mozgu ako je 2 kusy predný mozog (pravý a ľavý), 2 kusy spánkový mozog, 2 kusy temenný mozog, 2 kusy zadný zrakový mozog, mozoček veľkosti menšej tenisovej loptičky, stredný mozog na konci predĺženej miechy veľkosti menšieho vajíčka a nachádza sa tam hormonálna žľaza hypofýza a epifýza. Tu všade sa treba naučiť koncentrovať a dlhodobo to cvičiť, kým sa v neurónoch neutvorí nová vlastnosť alebo inak povedané, nová schopnosť trvale sa koncentrovať do týchto oblastí. Je možná koncentrácia aj do samotného vnútra neurónov, ale to už treba mať cvičené rané štádiá klinickej smrti, aby ste reálne zvládli koncentráciu do svojich fyzických neurónov a nie do predstáv o neurónoch.

Ako sa preniká a koncentruje do mikrotubúl, ktoré zabezpečujú opravu a údržbu orgánikov vo vnútri buniek a zvlášť neurónov? Použijete na to technickú pomôcku a to je psychowalkman. Používanie tohto zariadenia umožňuje rozkmitávanie práve mikrotubúl a zvlášť neurónov v mozgu ezoterika. Prečo takto chceme postupovať? Mikrotubuly v neurónoch fungujú ako súčasť ľudskej pamäte a ukladania spomienok. A kmitanie a vibrovanie je prirodzená záležitosť. Jednak sa ľahšie dostanete k spomienkam a potom sa naučíte cez mikrotubuly operovať v neurónoch a mimo nich. Tento výcvik je mimoriadne potrebný.
Videá microtubules
http://www.youtube.com/watch?v=5rqbmLiSkpk
http://www.youtube.com/watch?v=QAmazVNphBw
http://www.youtube.com/watch?v=GigxU1UXZXo
http://www.youtube.com/watch?v=lxowkGct1nY

Pohyb prstov pri písaní, vyšívaní alebo písaní na klávesnici
Pokračujeme v ďalšom nácviku, ktorý smeruje k jemnej motorike prstov a svalov. Pod jemnou motorikou tu chápeme schopnosť vyšívať a schopnosť kresliť a podobne. Cvičenia taj či sú založené aj v pohybe prstov v systéme jemnej motoriky. V temnom mozgu nájdete v neurónov pohybové centrum pre jemnú motoriku. Prenikáte do centra a postupne ho ovládate. Ovládnutie nervstva a centier pre jemnú motoriku je potrebné z dôvodu pohybu mysle v ľudskom tele, ale aj mimo tela a to mimo zmyslovo. Ešte by som doplnil, že sem môžu patriť cvičenia prstových módov uplatnených v systémoch jogy.
Wikipédia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mudra
Video mudry – prstové módy
http://www.youtube.com/watch?v=Eb0XmJ8l7Jw
http://www.youtube.com/watch?v=qyC4ZZitWvc
Video taichi
http://www.youtube.com/watch?v=TBvF6r6DOvc

Pohyb častí tela založený na svaloch a svalových platničkách
Ide tu o ovládnutie veľkého pohybu, ku ktorému sú potrebné nosné, ale aj kostrové svaly pod nosnými svalmi. Kostrové svaly sú rezervné a len málo ľudí o nich vie, má ich cvičeniami funkčné a používa ich. Veľký pohyb je chodenie, cvičenie a vykonávanie určitého druhu práce. Ale môžu to byť aj cvičenia či kung. Patria sem aj jogínske cvičenia základných asán a rôznych pozíciách celého tela. Teda medicínsky ide o koncentráciu do oblastí svalov a ich vlákien a pohybového centra v temenom mozgu. Ovládnuť veľký pohyb je štandardné a normálne. Často ide aj o pohyb zvierat a ich imitácia.
Pohyb prírodného človeka a jeho rituálnych a komunikačných pohybov.
Video čikung
http://www.youtube.com/watch?v=4Lf9GoGi8bU&list=PLE1F72…

Opak pohybu je jogínska nehybnosť
Musíme sa tu zaoberať aj opakom pohybu a to je nehybnosť. Na tieto cvičenia sa určite hodí joga a priamo hatha joga a v nej množstvo asán. Joga je vlastne ideálny vstup do duchovna a ezoteriky. Ide o pozície nehybnosti, blokovanie pohybu a udržiavanie nehybnosti. Vlastne nejde ani tak o precízne cvičenie každej asány, ale naučiť sa sedieť nehybne. Teda usadiť sa do určitej pozície a v tejto pozícii sa postupne skľudniť, uvoľniť a hlavne v nej vydržať a prekonať chuť tela sa neustále hýbať a kamsi sa pohnúť. Je to vlastne cvičenie na ovládnutie pohybových vzorcov. Rozhodol som sa nehýbať, a tak sa nepohnem dlhšiu dobu. Na začiatok nemusíte by na seba až tak prísny a keď nevydržíte nehýbať sa, tak sa mierne pohnite, ale čo najmenej. Po určitom čase sa naučíte koncentrovať na svaly tela a hýbať sa vo svaloch tak nenápadne, aby to nikto nevidel. A toto je hlavný zmysel nehybnosti, aby ste pohyb prevádzali vo vnútri svalov.
Hatha joga
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hatha_j%C3%B3ga

Veľký pohyb celého tela a mikropohyb
Ide o pohyb založený na nosných – priečne pruhovaných a aj kostrových svalov. Teda je to veľký pohyb, kde sa zúčastňujú svaly celého tela. Ezoterik si precvičuje z dôvodu zdravia strečing, pilates, cvičí na fit lopte a iné. Zároveň cvičí cvičenia na rovnováhu ako sú dervišské tance, precvičuje tajči, čikung a jogínske pozície. Môže cvičiť monotónne sa opakujúci pohyb, ktorý ho uvedie do tranzu. Napríklad aj počítanie so zatvorenými očami vedie do tranzu a to je niečo ako hypnotický stav, kedy sa dá účinne pôsobiť do mozgu a do neurónov v ňom. Ezoterik sa musí pri meditácii naučiť kľudne sedieť a moc sa nehýbať. A tak sa síce naučí nehybne sedieť, ale to je zdanie, že je v nehybnosti. Ezoterik síce kľudne sedí, ale z mozgu sa koncentruje skoro do všetkých svalov tela a snaží sa vyvíjať mikropohyb. Tento pohyb nevidieť, ale zato vo svaloch sa aktivizujú nervové zakončenia, ako keby sedel v niektorej z asán. Ezoterik si vytvorí predstavu v mozgu o asáne, v ktorej chce sedieť a potom aktivizuje jednotlivé nervy vo svaloch, ako keby v asáne skutočne sedel. A toto ezoterik vytrvalo cvičí, aby na základe predstavy o asáne vyvolal vo svaloch nenápadné kmitanie nervstva. Takto môže ezoterik za necelú sekundu prejsť do inej asány. A takto to precvičuje. Je zaujímavé využiť túto schopnosť na cvičenie takých asán, do ktorých sa nemôže dostať žiadny jogín. Takto môže akože v nehybnosti sedieť a cvičiť tajči, čikung, prstové módy a dokonca sa dá dosiahnuť aj jemný tranz, ktorý na cvičiacom ezoterikovi nie je vidieť. Ezoterik sa špecializuje na takýto druh zvládnutia mikropohybu nutného pre meditáciu, kde kľudne sedí, ale vo svaloch ide mikropohyb. Samozrejme, k týmto cvičeniam treba pridať aj veštecké výkony na vnímanie, kde robíte pohyb vo svaloch.

Prekonanie dýchacieho reflexu
Aj tu ide o špecifický pohyb. Správne dýchanie začína v oblasti krížov na chrbte a ide hore po chrbtových svaloch. Bránica alebo pobrušnica sa tlačí hore, a tak isto svaly medzi rebrami sa pohybujú smerom hore a vytláčajú CO2 a naberajú kyslík. Keď sa nadýchnete a zovriete alveoly v pľúcach, tak vzduch nepôjde do vnútra krvi, ale von cez hlasivky. Na príjem vzduchu do krvného riečišťa slúži iba veľkosť pľúc ako tenisová loptička. Teda pľúca slúžia ako zásobník vzduchu na rozprávanie a prechod vzduchu z pľúc do hlasiviek. Pľúca na dýchanie plynov ako je kyslík a CO2, ale aj dusík. Sú k dispozícii rôzne dychové cvičenia aj v systéme jogy.

Keď sedíte v meditačnej pozícii na stoličke, tak treba na meditáciu upraviť aj dýchanie. Nemôžete mať v pľúcach vysoký obsah CO2, to by ste mali aj vysoký obsah kyslíka. Čím viac CO2 máte v krvi, tým je tam aj viacej O2 a to nie je prípustné. Treba spraviť krátky nádych a hlboký výdych a z pľúc vytlačiť von všetko vzduch a toto zopakujete viackrát. Potom dosiahnete nízku hladinu CO2 a tak aj nízku hladinu O2.
Treba upraviť aj rýchlosť dýchania. Môžete prísť meditovať a môžete príliš rýchlo dýchať. Spomalíte rýchlosť dýchania priamo v pľúcach. V pľúcach možno robiť vákuum a to tým, že všetko vydýchate. Alebo pretlak a tlak tým, že do plných pľúc znovu dodychujete vzduch a zároveň nevydychujete. Môže sa stať, že sa prudko pri meditácii zníži obsah CO2, a teda aj kyslíka na mimoriadne nízke hodnoty, tak si dá ezoterik na nos a ústa ruky v podobe mušle a dýcha a vydychuje obsah v dutine z priložených rúk. Zvýši obsah CO2 v krvi a potom sa dotiahne pri voľnom dýchaní aj kyslík.

Ezoterik sa musí naučiť prekonať potrebu silne a intenzívne dýchať a prestať sa báť smrti a ovládnuť svoje dýchanie. Ezoterik vydýchne všetko vzduch z pľúc a dá si záležať na všetkom vzduchu a potom počíta do 10 a kľudne sa nadýchne. Na druhý deň si to zopakuje, ale už nedýcha a počíta si do 20 na prstoch ruky. Potom sa kľudne nadýcha. A potom ďalší deň počíta na prstoch do 30. Ďalší deň do 40 a ďalší deň do 50. A keď treba, počíta sa ďalšie dni aj ďalej. A takýmto cvičením prekonáte dýchací reflex a oslobodíte sa od večného pohybu pľúc a potreby dýchať a nadýchnuť sa. Pozor na blaženostné stavy a chuť v nich zostať. Upozorňujem, že toto cvičenie cvičíte výhradne na vlastnú zodpovednosť. Pokiaľ ste nejako chorí a máte nestabilnú psychiku, tak tieto cvičenia nerobte. Tieto cvičenia môžu pri neopatrnom postupe poškodiť zdravie. Nedoporučujem vám ho cvičiť. O dýchaní na Wikipédii:
http://sk.wikipedia.org/wiki/D%C3%BDchanie

Bioenergia ľudského tela, mitochondrie, reiki a magmatické energie
Bioenergia ľudského tela vzniká vo vnútri buniek tela a najčastejšie a najsilnejšie práve vo svalových bunkách. Ale vlastne v každej bunke tela nájdete orgánik zvaný mitochondria. Keď neviete ako to vyzerá, tak si kliknite na túto adresu a spoznajte seba a aj svoje mitochondrie: http://sk.wikipedia.org/wiki/Mitochondria
Každá mitochondria je malá lekáreň, ktorá mení chemickú energiu na bioenergiu pre samotnú bunku. Táto bioenergia sa neustále z tela stráca a možno ju vnímať okolo človeka ako auru.
http://en.wikipedia.org/wiki/Aura_(paranormal)
Aura je hromadenie bioenergie z mitochondrií nachádzajúcich sa v bunkách a veštecky je možne čítať, čo sa deje s bioenergiou v ľudskom tele. Pokiaľ je psychika nestabilná, tak sú aj nestabilné bioenergie z mitochondrií, okolo tela netečú, neobaľujú ho a deformujú sa. Čím väčšia deformácia, tým bližšie k psychiatrovi. Tak sa to mimozmyslovo diagnostikuje a potom aj lieči.

Bioenergie z mitochondrií sa v ezoterike skrývajú pod pojem reiki a niečo si o tom nájdete na Wikipédii: http://cs.wikipedia.org/wiki/Reiki
Reiki energia z mitochondrií sa môže pomocou znakov reiki akumulovať a silne posilňovať auru okolo reikistu. Základ reiki je uložený okolo miechy. Tu sú predhistorické štruktúry, ktoré nám zostali po období, keď na planéte Zem nebol stabilný magnetizmus jadra planéty Zem, a tak sa organizmus musel chrániť tým, že hromadil vlastnú bioenergiu a v nej aj vlastný magnetizmus ako ochranu svojich neurónov a nervstva. A tento systém je možné aktivizovať a využívať.

Potom je tu iná aktivita mitochondrií a to produkovať nielen bioenergiu, ale ju produkovať ako magnetickú alebo zmagnetizovanú energiu. Teda ľudské telo funguje ako množstvo biomagnetov. Je to kombinácia otvorenia ganglií okolo miechy a prepojenie na bioenergiu mitochondrií v bunkách ezoterika. Precvičuje sa to liečbou slaboprúdom a používaním magnetov. Teda máme tu niečo ako magnetický pohyb v tele ezoterika. Nie je bežné, aby sa ľudské telo chovalo ako biomagnet. Je to jednoducho vzácne.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Magnetismus

Pohyb vedomia a koncentrácie do celého tela ezoterika
Ide o špeciálny pohyb, ktorý začína v prednej časti mozgu. Predný mozog obsahuje čuchové bunky a hodnotenie vôní a v tejto oblasti je umiestnené vedomie človeka. Predstavte si ho ako energetickú guľu veľkosti tenisovej loptičky. Ezoterik sa bude počas svojej ezoterickej kariéry neustále snažiť túto energetickú guľu postupne roztiahnuť do celého tela. Ezoterik sa rôznymi technikami koncentruje na túto energetickú guľu, ktorú je možné v ľudskom tele vnímať iba mimozmyslovo a to je vešteckými zmyslami a nestále ju rozťahuje do orgánov a systémov v tele. Potom do buniek, orgánikov, bielkovín, aminokyselín a prvkov. Hovoríme tomu cesta k extrémne rozšírenému vedomiu vo vnútri ezoterikovho tela. Niektoré úrovne možno dosiahnuť iba po cvičeniach klinickej smrti a aj zomierania a to prvých 5 minút. Dosiahnuť úroveň minimálneho odpojenia svojich spomienok od 90 % neurónov ako je to u starých 80 ročných ľudí, ktorých sila neurónov nestíha držať spomienky silne prepojené na vlastné neuróny. Smrť znamená úplné odpojenie spomienok od neurónov a už sa nikdy viac nepripoja k neurónom. Nebudem tu podrobne rozoberať, na čom sú uložené spomienky človeka – je to súčasť kvantovanej biológie a sveta 10 umocnené na mínus 20 a aj viacej. A to je pre dnešnú vedu neznáme prostredie. Kvantovaná biológia sem spravila malý krôčik. Tu si o kvantovanej mysli niečo nájdete:
http://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_biology
Tu je toho viacej a prehľadajte zdroje
http://wp.apoort.net/kvantova-biologia/

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.