Ako každý mesiac je tu súhrn videí pre meditačné účely. Každý meditujúci pristupuje k videám individuálne a podľa dosiahnutej úrovne.

Pokiaľ začínate, tak si ich vo veľkom objeme ukladáte do pamäte a dosahujete zásadu, že na to, aby ste boli v ezoterike dobrý, je treba dosiahnuť aj hmotný objem napozeraných videí. Kto je na vrchole ezoterickej kariéry a má za sebou aspoň 20 rokov každodenných meditácií, ten sa už niekoľkokrát zastavil pri čínskych meditačných praktikách a celej histórii ezoteriky a duchovna v Číne.

Čínske duchovno je značne špecifické a ojedinelé. Do určitej miery sa podobá japonskej ezoterike a duchovnu. Ale táto podobnosť je naznačená osobami, ktoré neprenikli dostatočne hlboko do Tao techník v Číne a do japonského zenu. Japonské techniky sú skorej zamerané do kozmu a k niečomu jedinečnému a skorej pre život ako do mŕtvych spomienok. Tao je skorej zamerané práve k tomu, čo zostáva po smrti ezoterika a to je zásadná odlišnosť.

Je tu čas na úvahu o orientácii jednotlivých národov a ich spoločností, kde sa počas svojho vývoja uberali a na čo míňali svoje hmotné a finančné možnosti. Napríklad Inuiti, Aztéci, Mayovia, Číňania, starovekí Egypťania, Tibeťania a iní sa v historickom vývoji orientovali na duchovno a to, čo zostáva vo svete mŕtvych po smrti jednotlivcov. A sem išli aj ich prostriedky a skoro všetky zdroje. Tieto spoločnosti ľudí to preháňali a do duchovna a posmrtného duchovna išlo toho príliš veľa a potom nastal technický a hmotný úpadok daných národov. Taká Amerika, Anglicko a celkovo celá kultúra dnešnej Európy a aj Rímska ríša boli urobené pre žijúcich ľudí a nie pre veci nadčasové súvisiace s tým, čo je po smrti. Takto orientované kultúry zvyčajne dokázali úspešne zničiť duchovné spoločnosti orientované na duchovno toho, čo bude po smrti človeka.
Dnešná konzumná spoločnosť na čele s americkou je to najhoršie, čo mohlo prísť a v rámci globalizácie komercie je duchovnu v masovejšom meradle odzvonené. Nechceme tu robiť niekomu morálne výčitky a niečo na tomto stave meniť.

Ezoterik je osoba, ktorá jednoznačné dáva na 70 % prednosť ešte počas svojho života tomu, čo bude po smrti. Ezoterik je osoba, ktorá sa poučila z dejín ostatných historických ezoterikov. A preto sa ezoterik dnešnej doby nevenuje duchovnu na 100 % a neminie na duchovno všetok svoj čas a svoje financie. Bolo by to nebezpečné a sebazničujúce. Ezoterik tých 30 % svojho času a zdrojov venuje bežnému životu, aby si zabezpečil potrebné zdroje pre svoje duchovné napredovanie. V dnešnej dobe nie je problém sa uživiť bežnou prácou a popri tom sa naplno venovať duchovnu. Tento bežný ľudský život pominie a pre niektorých ľudí je ich smrť fatálny koniec. Ezoterik, ktorý sa počas svojho organického života pripravuje na to, čo môže byť po smrti, získava možnosť po svojej smrti zanechať po sebe minimálne dobre organizované spomienky, ktoré sa nerozpadajú, zostanú pokope a dávajú základ ďalším aktivitám vo svete mŕtvych. Ide o dimenziu 10 umocnené na mínus – 20 metra, mínus – 30 metra a mínus – 50 metra. V tejto fyzikálne reálnej dimenzii sa môžu dobre organizované spomienky po smrti ezoterika uchovať a zahájiť jedinečné aktivity. Nie je tu miesto podrobne popisovať, čo všetko je možné vo svete mŕtvych spomienok. Ale základom je pripraviť svoju myseľ a za života usmerniť aktivity a to tak, aby to čo najlepšie vyhovovalo zákonitostiam sveta mŕtvych. Ezoterik, ktorý sa orientuje na život v opačnom pomere a to 30 % pre to, čo bude po jeho smrti a 70 % pre život nemôže počítať s tým, že po jeho smrti sa jeho spomienky spojené s programovanými túžbami úspešne uchytia vo svete mŕtvych. A to ide o beletristických ezoterikov a ezoterikov, ktorí z duchovna bohužiaľ, spravili folklórne vystúpenie na pobavenie hamburgerákov. A tak je na každom, čomu dá počas svojho organického života prednosť.

Videá Gugong – zakázané mesto
Je dobré pochopiť, o čom je vlastne čínske zakázané mesto. V prvom rade si musíte uvedomiť, odkiaľ sa v Číne zjavili samotní Číňania. Ich veľkosť, nos, uši a mierne šikmé oči naznačujú kde čo. Ide pravdepodobne o obyvateľov Sibíri, ktorí museli opustiť svoje teritóriá z dôvodu klimatických zmien. Teda viac menej šamanská kultúra. A tieto šamanské tradície a obrady treba preniesť do Zakázaného mesta. Dnes sa návštevníci Zakázaného mesta po ňom prechádzajú slobodne. Tak toto by si za vlády čínskych cisárov nikto nedovolil. Zakázané mesto nebolo iba obydlie cisára, ale bolo výsostne miestom neustálych rituálov a obradov. A to nie hociakých rituálov a obradov. Jednoznačne treba oddeliť život bežných ľudí a ľudí okolo cisára. Zakázané mesto ako miesto rituálov pre zápis do sveta mŕtvych. Svet mŕtvych v Číne sa nepodobá tomu, čo nájdete vo svete mŕtvych starého Egypta. Tam sa spomienky mŕtvych transformovali výhradne na uctievané sochy a v nich egyptské božstvá. V čínskom svete mŕtvych je ústrednou postavou vždy cisár a ďalší cisár a všetci čínski cisári. Ostatné duše zomretých a ich spomienky sa stali súčasťou božského cisára vo svete mŕtvych. Napríklad pre inuitských šamanov je jeden šaman v rámci vtedajšieho kolektívneho vedomia dominantná duša a ostatné duše mŕtvych sú iba ako doplnok sveta mŕtvych. V prípade Tibetu máme tu niečo ako Láma – Tulku, v ktorom sa uchovávajú záznamy významných zomretých a očistené záznamy bežných Tibeťanov. V africkom svete mŕtvych sú to uctievané masky, sochy a kultové predmety.

http://www.youtube.com/watch?v=9stC_rshFt4&list=PLAC3EA…
http://www.youtube.com/watch?v=HPepnHwy3ho&list=PLAC3EA…
http://www.youtube.com/watch?v=9Gij3cNBK0w&list=PLAC3EA…
http://www.youtube.com/watch?v=SGf7EoCGvFo&list=PLAC3EA…
http://www.youtube.com/watch?v=IAktCk2NRHg&list=PLAC3EA…
http://www.youtube.com/watch?v=AyVupaERPWc&list=PLAC3EA…
http://www.youtube.com/watch?v=gnJM_B_7wag&list=PLAC3EA…
http://www.youtube.com/watch?v=uh1J-k0Q9zk&list=PLAC3EA…
http://www.youtube.com/watch?v=_QEMHqJw7iU&list=PLAC3EA…
http://www.youtube.com/watch?v=emDrbMwzFLo&list=PLAC3EA…
http://www.youtube.com/watch?v=VyRm-vJ6-W4&list=PLAC3EA…

http://www.youtube.com/watch?v=fl-eg-J6Wv4
http://www.youtube.com/watch?v=G01L5S0PI6U
http://www.youtube.com/watch?v=E0_FEGwaWzI
http://www.youtube.com/watch?v=6wr2ZFsze_k&feature=c4-o…
http://www.youtube.com/watch?v=pDRpB064iAU&list=SP020A9…
http://www.youtube.com/watch?v=jivww7zR8ok&list=SP020A9…
http://www.youtube.com/watch?v=E0_FEGwaWzI&list=SP020A9…
http://www.youtube.com/watch?v=9-DuxB5KT04
http://www.youtube.com/watch?v=8DioxntCl1c
http://www.youtube.com/watch?v=3TooKegWrOE
http://www.youtube.com/watch?v=WeqITHhvAGk
http://www.youtube.com/watch?v=TD7m63IgLKw&list=PLAC3EA…

Tri čisté božstvá
http://www.youtube.com/watch?v=pz8RwPmzvA4&list=PLB40F4…
http://www.youtube.com/watch?v=MJyxNavNRSM
http://www.youtube.com/watch?v=pmndLlJIPS0
http://www.youtube.com/watch?v=UgeteRj5lTg&list=PLB40F4…
http://www.youtube.com/watch?v=7dg4zHWZS7c&list=PLB40F4…
http://www.youtube.com/watch?v=vExjCr1IFRg
http://www.youtube.com/watch?v=W1RoPjEibVg
http://www.youtube.com/watch?v=dxO9Zu8Sg64

Štyria cisári
http://www.youtube.com/watch?v=trIEoyKuHYM
http://www.youtube.com/watch?v=Chi9w3XeHBI
http://www.youtube.com/watch?v=S0Z5nnJ7Y84
http://www.youtube.com/watch?v=LqB2lwaHAGo
http://www.youtube.com/watch?v=do4eq40_3cI
http://www.youtube.com/watch?v=0ooxpbuwSUE
http://www.youtube.com/watch?v=36GBEgvPjao&list=PL1D189…
http://www.youtube.com/watch?v=moHVCD-XuEE&list=PL1D189…
http://www.youtube.com/watch?v=Eh4QmTyjNHM&list=PL1D189…
http://www.youtube.com/watch?v=xgkhAG4Gga0&list=PL1D189…
http://www.youtube.com/watch?v=uMsjMf3rsng&list=PL1D189…
http://www.youtube.com/watch?v=pyLmOAdmjq8&list=PL1D189…
http://www.youtube.com/watch?v=wUJ9D3Walmo
http://www.youtube.com/watch?v=cAKrGqvPPm4
http://www.youtube.com/watch?v=i2evKxg3mmo
http://www.youtube.com/watch?v=42FEWpzVnbk
http://www.youtube.com/watch?v=EZ-lpH2HDbM
http://www.youtube.com/watch?v=Eo2fU8U2PUM
http://www.youtube.com/watch?v=UUaWzV0IrMM
http://www.youtube.com/watch?v=AM-14-tizFU
http://www.youtube.com/watch?v=6W04s-R-kw0
http://www.youtube.com/watch?v=Kkh0i9gODC8

Čínske Tao
http://www.youtube.com/watch?v=2l3pbqYeSbw
http://www.youtube.com/watch?v=s2y4cTJJ3Hg
http://www.youtube.com/watch?v=lIIF60Rr720
http://www.youtube.com/watch?v=44mb4lNXt8k
http://www.youtube.com/watch?v=kfeY2fs0S9g
http://www.youtube.com/watch?v=gMUSPyZ4D_o
http://www.youtube.com/watch?v=Wo2Bbg2Ar3U

Videá o neurónových sieťach
Ako je zvykom, ezoterici tohto zoskupenia sa venujú aj preniku do svojho tela, do svojich buniek, orgánikov, bielkovín, aminokyselín, prvkov a častíc. V tomto prípade po špirále sa vracajú k prienikom do neurónov a neurónových sietí. Vzdelávajú sa v oblasti neurológie a neuropsychológie. Spoznávajú svoj mozog do hlbších podrobností. Nestačí si iba povedať, že ezoterik musí prenikať do seba, ale musí tak robiť s cieľom vytvoriť si vo vlastných neurónoch schopnosť trvalého prieniku do mozgových štruktúr. A to vyžaduje nekonečné množstvo cvičení a meditácií. Ezoterik s prienikom do neurónov svojho mozgu, miechy a celého nervového systému ich aj lieči a správne vyživuje. Ezoterik chápe pri ceste do svojich neurónov, akú potrebujú výživu: iontové minerály, špeciálne živiny a likvorové živiny. Dodáva ich cez konzumáciu prasačích mozočkov a aj mozočkov malých prasiatok okolo 5 kg. Tak isto dáva mozgu výživové doplnky z prasačích mozgov, vitamín B 8, natiera na kožu kozmetickú kyselinu mliečnu, terapie vlastným močom na podporu delenia nových neurónov, colostrum na obnovu neurónov mozgu a tak isto hubu korálovec na ováranie už zapečatených neurónových sietí z mladšieho obdobia vlastného vývoja.
Ezoterici tohto zoskupenia študujú kvantovanú biológiu a jej najnovšie poznatky, ako fungujú na nano úrovni miktrotubuly ako najnovšie objavené orgániky vo vnútri ľudských buniek a zvlášť v neurónových bunkách.

http://www.youtube.com/watch?v=90cj4NX87Yk&list=PLB7B91…
http://www.youtube.com/watch?v=qGjgfhsTyCM
http://www.youtube.com/watch?v=lyMbJBJTa7o
http://www.youtube.com/watch?v=JhuDMD2AaHU
http://www.youtube.com/watch?v=cNaFnRKwpFk
http://www.youtube.com/watch?v=paAzzwZi3vk
http://www.youtube.com/watch?v=spQnopJVUXo&list=PLTq1dW…
http://www.youtube.com/watch?v=FZ3401XVYww&list=PLC919A…
http://www.youtube.com/watch?v=g1hVLQGcINw&list=PL39AC5…
http://www.youtube.com/watch?v=ZrnWAmt7Rlw
http://www.youtube.com/watch?v=-SHBnExxub8&list=PL576EB…
http://www.youtube.com/watch?v=RHO0Md4GTWs
http://www.youtube.com/watch?v=8GezLkJW55g
http://www.youtube.com/watch?v=ZS1JGUlaMSM&list=PL5F893…
http://www.youtube.com/watch?v=nB4_c7wSaH4&list=PL5F893…
http://www.youtube.com/watch?v=9UukcdU258A&list=PL7A7CA…
http://www.youtube.com/watch?v=A0EyX4lRL2I&list=PL7A7CA…

http://www.youtube.com/watch?v=HKt97QYaolU
http://www.youtube.com/watch?v=DrX0tkL1SIg
http://www.youtube.com/watch?v=vvxXnQuvTD8
http://www.youtube.com/watch?v=cUGuWh2UeMk
http://www.youtube.com/watch?v=oRYpt8_OJms
http://www.youtube.com/watch?v=vyNkAuX29OU
http://www.youtube.com/watch?v=C4Gt322-XxI
http://www.youtube.com/watch?v=GIGqp6_PG6k
http://www.youtube.com/watch?v=2yykdOqO6rE

http://www.youtube.com/watch?v=T2aZAWXyw6c
http://www.youtube.com/watch?v=OGwNAa40CFg&feature=c4-o…
http://www.youtube.com/watch?v=DtjdNLSxLzA&list=UUfQeQE…
http://www.youtube.com/watch?v=QhKsz-BWJHE&list=UUfQeQE…
http://www.youtube.com/watch?v=IJ4fJppCoX8&list=UUfQeQE…
http://www.youtube.com/watch?v=FrievIM28No&list=UUfQeQE…
http://www.youtube.com/watch?v=l0u37T8w4NY&list=UUfQeQE…
http://www.youtube.com/watch?v=XPFE4Q3O74I&list=UUfQeQE…
http://www.youtube.com/watch?v=ORDa36iXP1c&list=UUfQeQE…

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.