V oblasti jogy, a to hlavne indickej, som začínal ako skoro každý čítaním jogínskej literatúry a nácvikom hathajogy, ktorá sa venuje hlavne pozíciám tela, najčastejšie v lotosovom sede. Ide o sedenie na zemi so skríženými nohami pod sebou. Uvedomoval som si, že každá asána dovoľuje zvláštny druh koncentrácie na niečo, či už v tele, alebo okolo tela. Nebolo to pre mňa nič nové. Mal som tento typ koncentrácie odcvičený už zo šamanského spôsobu myslenia. Historicky ide o obdobie od 20 000 rokov pred naším letopočtom do obdobia asi 1 000 rokov nášho letopočtu. To je obdobie magického spôsobu koncentrácie prírodného človeka na seba a na všetko okolo seba. Jednoducho prírodný človek neovládal dnešný spôsob rozumovej koncentrácie. Musí to byť koncentrácia pomocou pohybu, kombináciou predmetov a napríklad zvuku.

Tak som precvičil asány a naučil som sa v nich zostať v určitej nehybnosti. Po tomto nácviku som zostal stáť a nevedel som ako ďalej, tak som si odcvičil prstové módy. Ide o určité pozície prstov v základných asánach, prstové módy podporovali proces a detailnosť koncentrácie do určitej oblasti tela a okolitých objektov.

Postupoval som ďalej a vybral som si pranajogu. Išlo o dychové cvičenia a úprava dýchania tak, aby to podporovalo koncentráciu do daného miesta v tele alebo okolo tela. Hlavne technika dýchania a vydychovania do poloprázdnych pľúc. Tu som už zvládol schopnosť udržať určitý stav koncentrácie bez ľudskej koncentrácie. Asána, módy, pranajána dovoľovali udržať koncentráciu na danú oblasť trvalo.

Potom som zvládol oblasť tantrajogy. V podstate ide o koncentráciu na sexuálne pochody v ľudskom tele. No najprv som sa rozhodol naštudovať si odborne oblasť ľudskej sexuológie. Cieľ bol spoznať vlastnú sexuálnu podstatu a ovládnuť ju za iným účelom ako rozmnožovanie. Nebolo to jednoduché, ide vlastne o mechanizmus ovládania sexuálnej aktivity, ktorý funguje u pornohercov alebo proces kontroly, ktorý má sexuológ, ktorý musí hovoriť o sexualite bez prvkov stúpajúceho vzrušenia. Až po tomto výcviku možno hovoriť, že je vytvorený základ pre zvládnutie tantrajogy. Tak isto som si uvedomil, že tantrajoga nie je o fyzickej sexualite. Ide o to, aby človek mohol regulovať sexuálne energie v tele na určitom stupni vzrušivosti a nešiel do vyvrcholenia. Len takýto stav dovoľuje cvičiť aurajogu.

Aurajoga je pre mňa vlastne tvorba aury okolo tela s tým, že vo vnútri tela bežia kontrolované sexuálne energie. To mi dovoľuje vytvoriť auru okolo hlavy z veľkého mozgu, zo stredného mozgu, z mozočku. Tak isto z miechy, brušného mozgu v črevách a z ganglií okolo orgánov tela. Tento stav nie je u mňa trvalý a dokážem ho aktivizovať a deaktivizovať podľa potreby.

No neuspokojil som sa s touto úrovňou, tušil som, že sa dá ísť ďalej a zvládnuť toho podstatne viacej. Začal som ovládať neurojogu. Asánami, módmi, pranajánou som prenikal do 6 neurónových oblastí. Uvedomil som si pri praktických meditáciách, že joga je mimoriadne starý systém meditácie s pravdepodobnosťou, že zachádza až do praveku, čo je časovo 100 000 rokov pred naším letopočtom. Praveký človek mal inú psychiku ako prírodný človek a dupľom dnešný človek. Teda pochopil som nutnosť nájsť cestu naspäť do pravekého vedomia. Na tejto ceste bolo treba vstúpiť do 6. neurónových oblastí a dostať ich do stavu pravekého človeka.

Preto som pátral v psychiatrických prípadoch, ktorý druh psychickej poruchy by mi dovolil dostať sa do pravekej psychiky. Objavil som na moju radosť psychický stav dyslektikov. Ide o neschopnosť používať celú oblasť veľkého mozgu. Ako keby sa všetky spomienky stiahli iba do jednej časti predného mozgu a ostatné akoby neexistovali. Ešte v akútnejšej podobe príde k zúženiu činnosti na jednu aktivitu, napr. celý život búchanie jedného kameňa o niečo.

Tak som prenikol do 6. neurónových oblastí a začal cvičiť takzvané zúžené vedomie na jednu činnosť. Sem sa mi hodila karmajoga, ktorú v jogínskej literatúre pravdepodobne zle pochopili. Ide o cestu do zúženého vedomia, kde sa snažím o zablokovanie záujmu o všetko. Zostane iba jedna vec a jeden záujem o túto vec a nič viac. Uvedomoval som si, že to nemôže byť trvalý stav a musím sa vrátiť do rozšíreného vedomia bežného človeka.

Aj som pochopil, že stojím na druhom brehu rieky. Bol som do tejto chvíle čo najviac v rozšírenom vedomí. No neskoršie som ho zúžil na jednu oblasť a to ezoteriku. Prílišné rozšírenie ľudských aktivít u mňa viedlo celkovo k neúspešnosti. Hovorí sa: všade bol, všetko videl a nič nevie poriadne spraviť. Teda pre bežný šťastný osud musí byť určité zúženie záujmu. No trvalé zúženie môže viesť k veľkému úspechu, ale aj kolapsu. Tak isto si treba uvedomiť, že nové veci vznikajú na okraji dvoch vecí. Teda prílišne zúženie neprináša novinky.

No zase som si uvedomil, že skutočná sila a prax je práve v momente zúženia koncentrácie pravekým vedomím, jogínskym vedomím a sugeratívne dočasne dyslektickou mysľou. A zrazu som sa ocitol v samotnom jadre jogy. Naučil som sa jogu zúženého vedomia.

Pokračoval som ďalej a rozhodol som sa zvládnuť čakrajogu. Pochopil som a odcvičil som určitý fenomén, ktorý vzniká v mysli každého 12 ročného dieťaťa a to vytvorenie podvedomých obalov, ktoré dostane od stigmatizovaného Číňana. To, čo vytvoril, funguje aj po jeho smrti. Teda v tele má asi 8 obalov s určitým obsahom. Veľkosť majú ako pingpongové loptičky. Pri nácviku som vytvoril stav zúženého vedomia a všetko koncentroval na podvedomé obaly. Doslova som ich preniesol do pravekého a zvieracieho vedomia v hĺbke mojej duše a takto som si otvoril cestu do zvieracieho vedomia vo mne z pozície dnešného civilizovaného človeka.

Samozrejme, že chcem postupovať do jogy ďalej a ešte hlbšie ako doteraz. Skúste využiť moje poznatky, ako sa dostať do jadra jogy, a tak isto poznatky ostatných, ktorí pracujú spoločne so mnou na odhalení tajomstiev jogy.

Pridaj komentár