Stigmatický stav. Stigmy na tele ako nehojace sa rany. Stigmy na tele ako zámerne robené rany na tom istom mieste. Stigmy ako bičovanie po celom tele. Stigmatické vedomie a kotúč nad hlavou, ktorý je možné vnímať vešteckými schopnosťami. Tento zápis má svoju foto dokumentáciu. Vyhľadaj v Galérii zasvätení.

Podarilo sa nám zrealizovať ďalšie zasvätenie, ktoré bolo zamerané do oblasti stigmatických jedincov celej histórie ľudstva. Stigmy vznikajú ako proces chorobných stavov ľudského tela. Na tele a v tele stigmatizovanej osoby sa objavujú stigmy, čo sú v podstate chorobné procesy. Niektorí stigmatici trpia masochizmom a chuťou poškodzovať si telo zámerne. A tak si trvalo na tých istých miestach narezávajú kožu na tele. Ale sú aj takí masochistickí jedinci, ktorí si každý deň bičujú celé telo a spôsobujú si stigmy násilne. Potom sú indickí stigmatici, ktorí si stigmy každý deň spôsobujú malými bodnutiami.

Do zasvätenia sme vybrali 12 zasväcovateľov stigmatikov, ktorí mali v stigmatických stavoch silný kontakt s anjelskými sférami, ktoré vytvorili prírodní šamani, ktorí mali veľkú detskú žľazu aj počas dospelosti a ich detská psychika v ich tele vytvorila postavy anjelov a anjelských zvierat s náznakom krídel. Prevažne to boli anjelské sféry vodovitej farby, bielej farby, zlatistej farby, diamantovej farby a pulzujúce anjelské sféry. Anjelské sféry sú produktom intuitívnej múdrosti v zmysle áno a nie. Teda pokiaľ by sa objavili anjelské sféry sivé a čierne, tak nekonáte rozumne, dlhoveko a v prospech okolia.

Zasväcované osoby realizovali asi 12 magických zasväcovacích rituálov, ktorých základom bola výroba dutých valcov z papiera. Do týchto dutých trubíc potom zasväcované osoby dávali rôzne objekty ako zem, drevné uhlie, vlastné fotografie, kosti, drievka, mach, kresby znakov a kresby anjelov. Trubice sa po naplnení uzavreli na oboch koncoch a previazali v strede špagátom. V niektorých prípadoch sa trubica ešte raz obalila ďalším papierom ako balík.

Zasväcoval Saša Pueblo, ktorý sa uviedol do zvláštneho stavu, pri ktorom k sebe pritiahol informačné polia spomienok mŕtvych zasväcovateľov a pod ich vplyvom pôsobil na zasväcované osoby. Zasväcované osoby museli byť vo vedomí prírodných šamanov. Teda vypnúť dnešné vnímanie sveta, preskupiť neuróny veľkého mozgu, nasugerovať si, že nevedia čítať, písať a dnešným spôsobom premýšľať. Zároveň sa usilovali stotožniť s divokou prírodou a stať sa jej súčasťou. V takomto prípade sa neuróny vo veľkom mozgu preskupujú do stavu, v ktorom možno magickým rituálom odkopírovať schopnosti a skúsenosti stigmatických osobností histórie ľudstva. Nedá sa tak urobiť, pokiaľ zasväcovaná osoba je v klasickom ľudskom vedomí a prepnutí neurónov vo veľkom mozgu na čítanie, písanie a premýšľanie dnešným spôsobom. Vlastne celá duchovná cesta sa v ezoterike robí z línie prírodného vedomia šamanov. A zasvätená osoba, keď chce aktivizovať zasvätenie, musí vždy vkĺznuť do prírodného vedomia. V dnešnom vedomí a nastavení neurónov k premýšľaniu a konaniu dnešných ľudí možno robiť duchovnú cestu iba ako spôsob logického a vedeckého chápania dnešnej ezoteriky.

Zasväcovateľ Saša Pueblo stál za chrbtom zasväcovanej osoby, podriadil sa tušeniu z info polí mŕtvych spomienok a previedol zasvätenie tak, ako keby ho bol realizoval samotný zasväcovateľ. Saša Pueblo prešiel energeticky cez zasväcovanú osobu. Vhodne ju doladil do prírodného vedomia šamanov a zamieril svojou psychikou do bielej kostnej hmoty. Odtiaľ do šedej kôry veľkého mozgu a tu realizoval odtlačok schopností historického zasväcovateľa. Potom zamieril nad hlavu, kde spravil kópiu kotúča historického zasväcovateľa.

Oblasť Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,Q ). Išlo o zasväcovateľa, ktorý mal nad sebou jeden kotúč. Tvoril do kotúča anjelské sféry z hadej kože a robí tak aj doteraz zo sveta mŕtvych.

Oblasť nová Guinea. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (16,J ). Išlo o zasväcovateľa, ktorý tiež tvoril anjelské sféry z určitých prírodných objektov.

Oblasť Čína. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka ( 14,G ). Išlo o zasväcovateľa, ktorý tvoril za života a tvorí aj dnes anjelské postavy zvierat s krídlami.

Oblasť Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka ( 2,F ). Išlo o zasväcovateľa, ktorý v kotúči nad hlavou mal uložené spomienky na kosti zvierat.

Oblasť Európa. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (5,D). Išlo o zasväcovateľa, ktorý do kotúča ukladal zápisy z magmatických polí o liečbe chorých ľudí a robí tak dodnes.

Oblasť Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (8,G ). Išlo o zasväcovateľa, ktorý mal v kotúči anjelské sféry z pravekých kostí.

Oblasť Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,E ). Išlo o zasväcovateľa, ktorý mal v kotúči nad sebou anjelské sféry z dotyku zvieracej kože.

Oblasť Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka ( R,Q ). Išlo o zasväcovateľa, ktorý mal v kotúči všetky kópie anjelských sfér.

Oblasť Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka ( R,Q ). Išlo o zasväcovateľa, ktorý si dodnes robí odtlačky od stigmatických ľudí a stigmatických kotúčov.

Oblasť Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (R,Q ). Išlo o zasväcovateľa, ktorý si do kotúča počas života ukladal svoje pocity a teraz ukladá pocity iných.

Oblasť Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka ( R,Q). Išlo o zasväcovateľa, ktorý si do svojho kotúča ukladal všetko a robí tak aj doteraz.

Oblasť Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (R,Q ). Išlo o zasväcovateľa, ktorý sa dotýkal iba seba a v kotúči tento proces pokračuje aj dnes.

Nedávame žiadnu záruku, že tieto info polia spomienok mŕtvych stigmatikov nájdete na daných zemepisných dĺžkach a šírkach, pretože boli stiahnuté pri zasvätení a potom vrátené naspäť, mohlo prísť k ich presunu. No z týchto koordinátov sa k nim dostanete. Na to potrebujete mať odcvičené stigmatické vedomie, klinické vedomie, kozmické vedomie a veštecké schopnosti.

Pridaj komentár