Pokračujeme v nácviku prírodného vedomia šamanov. Už sme si z tohto obdobia ľudskej civilizácie vybrali anjelské sféry, ktoré vytvorili prírodní ľudia vo svojich fyzických telách, pokiaľ im zostala veľká detská žľaza aj počas dospelosti a psychicky v dospelosti zostali deťmi. Podľa toho, čoho sa dotýkali, vytvorili v sebe postavy ľudí a zvierat. Tieto sa po ich smrti uvoľnili z ich tela a pôsobia do sveta ľudí z dimenzie sveta mŕtvych spomienok. Je to jedinečný spôsob väzby ľudskej psychiky na okolitý svet. Bližšie pozri články o anjelských sférach. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Postupne sa venujeme mŕtvym spomienkam jednotlivých šamanských národov z informačných polí spomienok, ktoré sa po klinickej smrti dostávajú do špeciálnej dimenzie okolo nás. Vstup je všade tam, kde prebieha proces klinickej smrti. A tu sme postupne začali objavovať zvláštne prejavy, ktoré nemožno zaradiť do aktivít dnešných ľudí, pokiaľ berieme čas od 600 miliónov pred naším letopočtom až po dnešný rok. Prvé takéto jedinečné info pole sme objavili, keď sme sa usilovali postupne čítať priestor klinickej smrti a to 700, 800, 900 milión rokov pred naším letopočtom. Tu nič nenachádzame, ale v období 1miliardy sa zásadne všetko mení a po nahodení špeciálneho kozmického vedomia vnímame jedinečné info polia. Nevieme ich dobre pomenovať a môžeme hovoriť o zaniknutých mimozemských civilizáciách, kozmických národoch, mimozemšťanoch, o nejakom jedinečnom zápise v dimenzii spomienok mŕtvych ľudí a zvierat. Logika hovorí o tom, že keď som cez sugeráciu klinickej smrti v dimenzii zápisov spomienok mŕtvych ľudí a zvierat, tak tento zápis je niečo, čo žilo, fungovalo a potom zahynulo a zostalo po tom informačné pole. Teda sú tu šamanské národy, ktoré majú kontakt cez niektorých jedincov do sveta mŕtvych a tu žijú podľa zásad týchto zápisov. Niektoré národy uctievajú naopak iba kult svojich predkov a tieto miliardy staré zápisy vo svete mŕtvych nepoznajú. Teda vo svete mŕtvych info polí máme spomienky dnešných ľudí a zvierat od obdobia 600 miliónov rokov až po dnes. No našli sme tu zápisy, ktoré sú staré miliardu rokov a vtedy dnešný človek neexistoval. Potom tu máme zápisy magnetické v magmatickom jadre Zeme.

Je zaujímavé sledovať, akú väzbu vytvárajú tieto jedinečné staré info polia s vtedajšími prírodnými národmi. Budeme podrobne skúmať tieto fenomény v čo najširšom meradle.

Národ Teleukovia. Zemepisná šírka a dĺžka ( 11,12,13/ B,C). Miesto: Ďaleký východ. Prehistorické info pole (17,C), kde je Sibír. Vzdialenosť: mikrosvet cez rezonančné vedomie. Vek: 10 miliárd rokov pred naším letopočtom. Odtiaľto pôsobí stigma postava, nútila dotyčný národ, aby si rezal všetky časti tela.

Národ Araukancovia. Zemepisná šírka a dĺžka (11,12,13/D,E). Miesto: Ďaleký východ. Predhistorické info pole v blízkosti Slnka. Vzdialenosť: 100 000 000 km od Zeme. Vek: 2 miliardy rokov. Odtiaľto pôsobí veľká ľudská hlava. Neosobné myslenie silne teoretické.

Národ Jukagirov. Zemepisná šírka a dĺžka(13,E). Miesto: Ďaleký východ. Prehistorické info pole v mikrosvete. Vzdialenosť: od povrchu Zeme asi 6000 kilometrov. Odtiaľto pôsobí niečo v tvare zasneženého stromu, postava ako hierarchia úspešných jedincov a ovládanie tých menej schopných.

Národ Senangov. Zemepisná šírka a dĺžka (3,4,5/ G) Miesto: Havajské ostrovy. Prehistorické info pole v Súhvezdí Tukan. Vek: bilióny biliónov rokov. Veľmi starý info zápis neznámeho pôvodu. Veľká lebka. Mimoriadne množstvo informácií. Usporiadanie ľudí tu žijúcich.

Národ Iráncov. Zemepisná šírka a dĺžka (8,9/ F). Miesto: Ázia. Prehistorické info pole za súhvezdím Tukan v najbližšej galaxii. Vzdialenosť: 100 miliárd svetelných rokov. Vek: 7 krát bilión rokov pred naším letopočtom.

Národ Skýtovia. Zemepisná šírka a dĺžka (14,15,16/D). Miesto: Ďaleký východ. Prehistorické info pole, za súhvezdím Panna je skupina galaxií. Vzdialenosť: 40 miliárd svetelných rokov. Vek: 1000 biliónov rokov pre naším letopočtom. Spôsobuje krvavé kanibalistické metódy.

Národ Altajci. Miesto: Sibír. Prehistorické info pole tu v oblasti Zeme. Vek: 1miliarda rokov. Pôsobí ako predstava veľkej postavy orla. Vytvára spoločné vedomie a zvláštne rituály.

Národ Kaukazci. Zemepisná šírka a dĺžka (10,11,12,13, E,F,G). Miesto: Kaukaz. Prehistorické info pole nad Západnou Indiou vo výške 60 kilometrov. Mikrosvet. Vek: 1miliarda rokov pred naším letopočtom. Predstava skupiny malých chobotníc. Zvláštne rituály kopania jám a robenia sôch.

Pridaj komentár