Pokračujeme v základných cvičeniach prieniku do kabaly. Koncentračné cvičenia do mozočku. Spomienka na všetky znaky kdekoľvek. Prípady kabalistov v mozočku. Štruktúra písmenkových meditácií. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

V prvom rade je vhodné na začiatku všetkých cvičení skoncentrovať sa do mozočku v zadnej časti mozgu a odpojiť všetko od stredného mozgu v strede mozgu. Po koncentrácii do mozočku si nasugerovať nádory v mozgu a poškodenie kostí a okostice. Začať prekresľovať čo najviac znakov, ktoré sa stali predmetom meditácie. A to sú anjelské znaky, praveké znaky, magické znaky, svetové písma, talizmany a siamské znaky.

Uvedomiť si znaky v magnetických záznamoch magmatického jadra Zeme. Znaky, ktoré sa vytvorili pri poškodení miechy v obale nad hlavou. Znaky v neurónoch živých ľudí, znaky v kostiach živých. Znaky v mediálnom bode. Znaky v stigmatickom stave. Znaky v mikro a makrosvete.

Potom sme sa usilovali previesť každé slovo tohto textu do znakovej podoby prostredníctvom predstáv v mozočku, ktorý je pod zadným zrakovým mozgom. Má veľkosť tenisovej loptičky, je rozdelený na polovicu a každá má 10 častí vpravo a 10 častí vľavo. Usilovali sme sa tak robiť dvojrozmerne a to kresbou na papier. Potom trojrozmerne v predstave a nakoniec mnohorozmerovo ako 38 fotografií obdĺžnika zvnútra, zvonka, spredu, zozadu, zľava, sprava a zozadu, z dvoch bokov a zo 4 rohov zvnútra a zvonka. V spomienkach ich vnímate všetky naraz v tvare obdĺžnika.

Nasledovala časť nácviku tých, ktorí boli počas života skoncentrovaní v mozočku a vnímali svet ako kabalisti.

Oblasť Antarktída. Zemepisná šírka a dĺžka (8,P). Mozoček a z palíc tvoril geometrické tvary.

Oblasť Antarktída. Zemepisná šírka a dĺžka (14,Q). Mozoček a ukladal kosti do geometrických tvarov.

Oblasť Madagaskar. Zemepisná šírka a dĺžka (7,K). Mozoček a vyšľapávanie chodníkov podľa určitých schém.

Oblasť Afrika. Zemepisná šírka a dĺžka (5,J). Mozoček a znaky.

Oblasť Afrika. Zemepisná šírka a dĺžka (6,H). Mozoček a hladil kameň v pravekom vedomí.

Oblasť Afrika. Zemepisná šírka a dĺžka (3,F). Mozoček a z kostí tvoril znaky.

Oblasť Afrika. Zemepisná šírka a dĺžka (6,H). Mozoček a na pyramídy umiestňoval kamienky.

Oblasť Ázia. Zemepisná šírka a dĺžka (7,H). Mozoček a práca s arabskými písmenami.

Oblasť Malá Ázia. Zemepisná šírka a dĺžka (6,F). Mozoček a stigma stav. A z kameňov vykladal znaky, ktoré mu kázal mozoček.

Oblasť Španielsko. Zemepisná šírka a dĺžka (3,E). Mozoček a znaky cez pyramidálny tvar.

Oblasť Európa. Zemepisná šírka a dĺžka (5,D). Mozoček a mediálny stav jedného bodu a zapisovania vnímaných znakov.

Oblasť Sibír. Zemepisná šírka a dĺžka (12,D). Mozoček a viazal palice do znakov.

Oblasť Západná India. Zemepisná šírka a dĺžka (12,G). Mozoček a znaky na sochy.

Oblasť Jáva. Zemepisná šírka a dĺžka (13,J) Mozoček a znaky v anomálnych poruchách Zeme.

Oblasť Japonsko. Zemepisná šírka a dĺžka (16,F). Mozoček a technika mečom robiť znaky tak, ako to káže mozoček.

Precvičili sme si tieto prípady v mozočku a tu sme vytvárali aj znaky, ktoré nás mali prinútiť, aby sme robili to, čo robili dotyční šamani.

Pokračovali sme ďalej a uvedomovali sme si, čo všetko chýba v info poliach po smrti ľudí a zvierat. To, čo sme tu nenašli, sa naopak nachádza v určitých historických písomnostiach. Vo svete mŕtvych chýbajú znaky šamanských rituálov a skončili v niektorých židovských knižkách. V islamských knižkách skončili spomienky hmatové z mŕtvych prírodných ľudí. V Japonskom písme skončili znaky pyramíd. V druidskom písme skončili znaky anjelské. India – vo védach skončili znaky zvukové zo sveta mŕtvych. V Tibete skončili rezonancie zo sveta mŕtvych v niektorej písomnosti. V Číne sa manipulovalo so znakmi v magmatických poliach Zeme. Budeme skúmať tých, ktorí sa zaoberali znakmi uloženými zo sveta mŕtvych v písomnostiach rôznych národov.

Pridaj komentár