O lidských energiích, které se tvoří v buňkách lidského těla a v procesu trávení, jsem se dozvěděl z knížek o reiki a léčitelských schopnostech. Doslechl jsem se, že někteří lidé mají horké ruce. V mém okolí se rozběhla zasvěcení do reiki energií. Objevili se reiki léčitelé. Hodně jsem zvažoval, jestli půjdu na tento druh zasvěcení, pomocí kterých se dostanu k vlastním energiím a budu moci léčit jiné. No nakonec jsem se rozhodl pro vlastní cestu.

Chtěl jsem poznat proces propojení mého psyché s energiemi vlastního těla. A tak jsem začal skupovat a vyhledávat vhodnou literaturu tohoto druhu. Postupně jsem procvičoval navrhnuté postupy a nořil se do světa bioenergií vlastního těla. Usilovně jsem sbíral reiki znaky a to hlavně po internetu a vytvořil jsem na svých stránkách galerii reiki znaků.

Začal jsem si hledat i informace odbornější z medicínské literatury. Kupodivu ani medicína nepopírá tento jev a připisuje ho biochemickým pochodům v těle, při kterých se tvoří bioenergie. Taktéž jsem začal studovat geologii magmatického jádra Země a dověděl jsem se, že produkuje 4 druhy magnetizmu. Takže jsem si postupně uvědomil, že mé tělo vytváří bioenergii z chemických pochodů v buňkách, také se vytváří energie při trávení a že přes mé tělo mohou protékat sily magmatického jádra Země v podobě magnetizmu, který se může měnit na biomagnetickou energii. Nevyloučil jsem ani tu možnost, že za určitých podmínek mohou přes mé tělo protékat energie vytvořené v kosmu protékající naším prostorem. Například mě zaujaly potenciální energie ze středu naší Galaxie, kde podle astronomických vědců je něco jako černá díra ze silnými energetickými aktivitami.

Tedy pro tvrzení esoteriků a léčitelů jsem našel oporu i v odborné literatuře, kterou vytvořili vědci. To mě vcelku potěšilo a utvrdilo v tom, že se chci věnovat i této oblasti lidského života. Například jsem nechal na sebe působit adepty reiki zasvěcení a vskutku jsem pociťoval, že přes mé tělo protéká nějaká ta energie. Vzpomněl jsem si na pocity, když jsem měl malou baterii a přikládal sem si ji na jazyk. Také jsem si vzpomněl na vyšetření hlavy, které se dělá slaboproudem a zjišťuje se stav mozku. Nechal jsem na sebe působit i ruce jedné léčitelky, která je měla hodně teplé. Potkal jsem se i s lidmi, kteří vnímali průtoky magnetizmu pomocí kyvadélka a virgule. Také mě začal fascinovat svět feng shui, který umístěním vhodných předmětů ovlivňuje průtoky energií v prostoru a nejen to. Také mě zaujala problematika odrušení patogenních zón a průtoky energií přes tyto vůči lidskému tělu destrukční zóny.

Usilovně jsem studoval tyto fenomény a snažil jsem se udělat si o nich nějakou tu moudrou představu a pak jsem se pustil do vlastní praxe otevření bioenergetických potenciálů mého těla. Jednak z hlediska zdraví, ale také z hlediska esoterické duchovní cesty. V praktické rovině mi nejvíc pomohla terapeutická aktivita s dětmi s mentálním a sociálním hendikepem. Chodil jsem pravidelně do této oblasti jinak smýšlejících a konajících lidí. Realizoval jsem množství společných kreseb a vytvořil jsem postupně z této aktivity vlastní internetovou galerii, kde jsem obrázky umístil. Je možné si je v Art galerii prohlédnou. Kontakt s tímto prostředím mi přirozeně otevřel jiný pohled na svět a také mi otevřel průtoky energií pres tělo. Vzpomínám na případ mentálně postiženého jedince, který celý život neviděl, neslyšel a nechodil. Měl jsem možnost, aby mě chytil za ruku a působil do mého vnitřního světa. Bylo to vzrušující, ale i riskantní.. Personál mne varoval, že lidem po jeho doteku bývá hodně špatně. Mě se to tak nezdálo a asi několik týdnů protékalo mým tělem množství úžasné energie. Měl jsem pocit, že z rukou mi tečou prameny. Po určitém čase se tento průtok zastavil a když jsem se ho snažil obnovit v plné síle, tak to nešlo tak intenzívně. No průtoky energií se otevřely a mohl jsem začít pracovat s energiemi vlastního těla. Jednak celkově svět mentálních postihnutí velice vhodně otevírá duchovní svět a doporučuji každému, aby tento svět navštívil za účelem duchovní cesty. Sice někdy vám bude nepříjemně, no stojí to za pokus.

Po této zkušenosti jsem se s energií vlastního těla začal zabývat vážněji. Pravidelně jsem si třel dlaně a přikládal na vlastní tělo, ale i na tělo jiných osob. Usiloval jsem se léčit sebe i jiné. Měl jsem snahu vnímat tvořící se a proudící energii mým tělem. Není to jednoduché a chce to hodně času. Mnoho reikistů a také esoteriků nemá potenciál vnímat věštecky energie. A nutno podotknout, že esoterik potřebuje zvládnout i tuto oblast duchovna. Neustále jsem se víc nořil do svého vnitřního světa energií. Zjistil jsem, že stačí zvýšený stav koncentrace do některé části těla a energie se tam vytvářelo omnoho více jako běžně.

Také jsem začal podle některých knížek pracovat s různými druhy magnetů a přivykal jsem na průchod magnetických sil své tělo. Nazval jsem to biomagnetizmus, který se v lidském těle vytvoří na základě koncentrace do těla s představou magnetu. Například jedna ruka je jeden magnet a druhá ruka je druhý magnet. Mezi rukama začala proudit energie. Také jsem hodně chodil do přírody k různým druhům stromů a snažil jsem se propojit vlastní energii s energií která, proudí stromem. Postupně jsem se dokázal psychicky i energeticky propojit skoro s každým stromem. Potom jsem tyto psychické průniky začal dělat do kamenů a dokázal jsem procítit i protékající magnetickou energii magmatického jádra Země. Také jsem se mnohokrát propojil psychicky s magmatickým jádrem země, ne rozumově, ale magicky přírodně přes pohyb přírodních šamanů. A tu jsem si uvědomil, že musím při spojení s energiemi zapomenout na rozum a cítit se jako zvíře a ne jako civilizovaný člověk.

Moc mi učarovalo všechno kolem lidské aury, která obsahuje jednak vlastní bioenergii, ale také magma energii a energii jiných lidí, zvířat a rostlin. Naučil jsem se stočeným drátkem diagnostikovat průtoky energií kolem lidského těla a také auru vnímat v centru fantazie v mém mozku. Byly to báječné dny, když jsem mohl realizovat diagnostiku vlastní, ale i cizí aury a mohl jsem ji ovlivňovat a upravovat. Pokud byla aura pěkná jako vajíčko, tak všechno bylo v těle v pořádku. Pokud byly v auře energetické vypukliny a díry, tak orgán v té oblasti byl nemocný. Byl jsem nadšený, když jsem mohl vnímat barevná spektra na základě lidských pocitů a povah. Čím černější aura, tím menší duchovní a morální úroveň. Nerad jsem byl v přítomnosti takové osoby a radši jsem šel pryč. Aura duchovně vyspělých jedinců, ale také morálně, je čistá, zářící množstvím jedinečných efektů.

Také jsem se naučil věštecky vyciťovat sexuální energie a schopnost velmi silného pronikání sexuálních energií na veliké vzdálenosti mezi lidmi navzájem. Tímto se mi otevřela brána na výměnu energií s kýmkoli a kdekoli. Také sexuální energie je základem zvládnutí vlastní sexuality, aby působila vhodně na duchovní cestě.

Mimořádně zvláštní jsou bioenergie, které se vytvoří v blánovitých útvarech těla jako jsou např. hlasivky nebo podbřišní membrána. Tehdy jsem se naučil tvořit energii rezonující, vibrující a kmitající, která proniká lépe do nitra buněk jako klasická energie.

Také jsem prošel výcvikem akupresury pomocí prstů , akupunktury a také jsem se věnoval různým druhům energetických znaků vytvořených jednak z různých kovových materiálů i tu jsem se naučil v nich vyciťovat energii. Také jsem se potrápil s kosmickými energiemi, ale na to musí esoterik zvládnout stavy kosmického vědomí, které se vytváří u kosmonautů, kteří byli v kosmu více než 4 měsíce. Nebo u osob, kterých matky byly v průběhu těhotenství hyperaktivní, takové děti mají kosmické vědomí přirozeně. Kosmické vědomí znamená v tomto případě, že mohou psychicky přes energetický louč do kosmického prostoru a nejsou vázáni magnetickými sílami Země. Více v Kosmos sekci. Také je báječné prožít průtoky různých kosmických energií z hvězd, souhvězdí, ale i galaxií v kosmu.

Přeji každému, aby se sám z vlastní iniciativy ponořil do proudu různých energií a na své duchovní cestě zvládl i tuto dimenzi duchovna.

Pridaj komentár