Znovu sa nám podarilo zrealizovať jedno úspešné zasvätenie, ktorého cieľom bolo posilniť 5. duchovnú cestu cez neuróny brušného mozgu. Je to špecifická liečivá cesta donútenia pudov v brušnom mozgu, aby pracovali pre ezoterika a starali sa o jeho bezchorobnosť a dlhovekosť. Podrobnejšie o všetkom v Geriatrickej poradni.

Pokiaľ nerozumiete niektorému výrazu, použite Slovník. Pokiaľ cvičíte sami, tak konzultujte svoj postup, aby ste sa vyhli závažnejším chybám. Pokiaľ cvičíte sami robíte tak na vlastnú zodpovednosť. Tieto cvičenia pokiaľ sa robia neodborne môžu škodiť.

Ako je už zvykom, na začiatku bola teoretická prednáška, kde sa účastníci zasvätenia oboznamujú s pojmovým aparátom slov, ktoré 5. duchovná cesta obsahuje. Kde sa realizuje duchovná cesta, čo všetko treba ovládať, aby sa táto cesta dala kompletne realizovať. Kto sa vydá realizovať 5. duchovnú cestu, tak by mal ovládať 3. duchovnú cestu cez mozoček, pretože človek sa dokáže koncentrovať naraz iba na 10 objektov a dosť. V prípade 5. duchovnej cesty je potrebné sa skoncentrovať na všetky ganglie v tenkých a hrubých črevách a tých je určite cez 100 kusov. A to by bežná ľudská psychika nedokázala. A preto na začiatok by mal ezoterik ovládnuť 3. duchovnú cestu mozočku, ktorú precvičujeme v Kabala škole. Tak isto je vhodné ovládať aj Silva školu a fakticky 7. duchovnú cestu, ktorá je o psychických prenikoch do buniek organizmu a to sa nedá bez schopnosti rozrezonovať membrány hlasiviek v hrdle. Teda na úplné zvládnutie 5. duchovnej cesty treba ovládnuť najprv aspoň čiastočne 3. a 7. duchovnú cestu.

Treba preštudovať aj to, čo obsahuje brušný mozog, ako sú 4 pudy: pud sebazáchovy, pud rozmnožovací, pud teritoriálny a pud bunkový. Ako fungujú, kde sa nachádzajú a ako ich prinútiť pomocou obrazov jaskýň a násilnosti, aby sa starali o vaše zdravie. Ako sa dostávať do autohypnotického stavu a potláčať rozumovosť. Nájdete si v Snovej škole. Naučiť sa, ako sa k pudom správať a nekaziť ich aktivitu. Ako činnosť pudov vnímať špeciálnymi vešteckými výkonmi v centre fantázie v prednom veľkom mozgu. Ezoterik sa musí naučiť v centre fantázie dekódovať nervový vzruch, ktorý ide z oblasti tenkých a hrubých čriev. Dekódovať znamená priraďovať vhodné obrázky zo spomienok.

Zasvätenie prevádzal Saša Pueblo, ktorý sa usiluje zdokonaľovať samotné techniky zasvätenia. K zasväteniu doteraz používal hlavne stav 1. duchovnej cesty, ktorý sa realizuje v neurónoch veľkého mozgu, teda v hlave. Ide o duchovnú cestu cez nácvik počiatočných stavov klinickej smrti a otvorenie si cesty do sveta mŕtvych ľudských a zvieracích spomienok a celkovo organickej hmoty v kozme. Ide o dimenziu, kde spomienky ľudí po ich smrti odchádzajú a pretrvávajú. Saša Pueblo si dokáže tento stav vedome nahodiť, vojsť doň a stiahnuť k sebe spomienky mŕtvej osoby. Tak isto dokáže pritiahnuť k sebe ďalšie záznamy mŕtvej osoby, ktoré sú uložené v magmatických energiách zemského jadra. To je ďalší zdroj spomienok. Tak isto je možné stiahnuť na zasvätenie aj spomienky živej osoby, pokiaľ je to vhodné. Zasväcované osoby realizujú určité rituály s určitými predmetmi a vytvárajú vo svojich 7. neurónových oblastiach nové neurónové prepojenia. Tak, ako sa naučili čítať a písať, tak sa naučia koncentrovať do brušného mozgu a prinucovať pudy, aby pracovali pre zdravie zasväcovanej osoby. Saša Pueblo dopomôže zasväcovanej osobe k takýmto centrám pre 5. duchovnú cestu. V hlave zasväcovanej osoby sa realizuje niečo ako odtlačky do neurónov a zasvätená osoba ich využije ako základ pre ďalší nácvik. Súčasťou zasvätení sa stalo aj vytvorenie kultového objektu z určitého materiálu, ale v poslednom čase sa tento kultový objekt realizuje cez obrázky špecifickým spôsobom uložené po stene miestnosti. Jednoducho nie sú tam nalepené náhodne, ale za určitým účelom.

V poslednom čase Saša Pueblo ku klinickému stavu koncentrácie do veľkého mozgu a na jeho povrch pridal aj bunkové vedomie a 7. duchovnú cestu. Ide o to, aby sa proces odtlačkov do neurónov zasväcovanej osoby dial rýchlejšie a so silnejším ryhovaním. A to dovoľuje stav spojenia 1. a 7. duchovnej cesty. Teda cvičený stav klinickej smrti s koncentráciou na povrch veľkého mozgu a k tomu stav psychického prieniku cez rozvibrované membrány hlasiviek dovnútra všetkých buniek. Teda presnejšie povedané k 1. duchovnej ceste sa pridáva 7. duchovná cesta, ale aj 3. duchovná cesta cez mozoček v zadnej časti hlavy. Táto cesta sa pestuje v Kabala škole.

Saša Pueblo sa usiluje, aby boli zasväcované osoby čiastočne v rozumovom stave, čiastočne potláčali rozumovosť a boli v detskej psychike plnej symbolov. Čo dovoľuje do procesu zasvätenia zapojiť stredný mozog a to je 2. duchovná cesta do snových pochodov. Tak isto zasväcované osoby robia pomocou rúk a objektov okolo seba určité jemné pohyby a to je už zapojená do zasvätenia aj 4. duchovná cesta a to je cesta miechy a zákonitosti pohybu. Všetko toto za účelom násobenia síl pri zasvätení.

Saša Pueblo vešteckými technikami kontroluje, či prítomné osoby správne cvičia brušnú ezoteriku a či majú vhodný stav vo vnútri tela. Prítomné osoby mohli v centre vlastnej fantázie v prednom mozgu vnímať, ako počas zasvätenia symbolicky v nich narástol strom, ktorý sa nádherne rozkonáril v nervovom systéme tela. Na tomto strome narástli kvety a potom plody, čo bolo znakom prieniku brušných pudov do nervového systému a do buniek tela. K stromu sa pridali motýle, lístie alebo hmyz, zvieratá a ľudia, ktorí sa tu liečili. Pokiaľ mal niekto takýto pocit, tak zasvätenie prebiehalo úspešne. Nakoniec zasväcované osoby mali pocit a veštecky vnímali, že v každej bunke tela vyrástol malý stromček plný plodov a motýľov.

Uvádzame tu koordináty tých, ktorých záznamy sme použili pri zasväcovaní, či už sú to osoby, po ktorých zostali spomienky, alebo sú to ešte živé osoby. Všetky tieto osoby využili skryté potenciály v brušnom mozgu a pudy v brušnom mozgu prinútili k tomu, aby ich uzdravili a starali sa o ich zdravie.

V ich telách pracoval intenzívne brušný mozog a hlavne pud sebazáchovy, ktorý sa staral o zdravie dotyčnej osoby a bol pripravený riešiť náhle nečakané poškodenia organizmu.

01. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,K).
02. Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,F).
03. Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (7,F).
04. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,L).
05. Z oblasti S. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,E).
06. Z oblasti Ď. Východ. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (12,C).

V ich telách intenzívne pracoval brušný mozog a hlavne pud rozmnožovací, ktorý sa staral o to, aby osoba nebola chorľavá.

07. Z oblasti Austrália. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,L).
08. Z oblasti Borneo. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,I).
09. Z oblasti Tibet. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (11,F).
10. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,I).
11. Z oblasti S. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (11,H).

V ich telách pracoval brušný mozog v hrubých črevách a aktivizoval hlavne pud teritoriálny, ktorý upravil ich poškodený imunitný systém a zvládol bežne nezvládnuteľné mikroorganizmy a vírusy.

12. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (15,I).
13. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (15,K).
14. Z oblasti Európa. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (5,E).
15. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (5,K).
16. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,I).
17. Z oblasti Čína. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,G).

V telách dotyčných prebiehali procesy pozmeňovania buniek deliacich na trváce alebo sa dobíjal potenciál delenia ďalších buniek. O tomto všetkom rozhodoval v dotyčnom jedincovi výhradne pud bunkový v črevách.

18. Z oblasti Rusko. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (9,D).
19. Z oblasti Čína. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,G).
20. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,J).
21. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,K).
22. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,F).
23. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (3,G).

Pridaj komentár