Nácvik kozmického vedomia. Podrobný návod na získanie kozmického vedomia. Každého vážneho záujemcu upozorňujem, že cvičí na vlastnú zodpovednosť. Neodborne a v náhlivosti prevedené cvičenia môžu škodiť.

Anatomická zdatnosť.
V prvom rade by sa mal ezoterik pred nácvikom kozmického vedomia venovať štúdiu anatómie a uloženia obrázkov orgánov a systémov tela do pamäti. Potom schopnosť si na obrázky spomenúť.

Zdatnosť teoretická.
Ezoterik by mal mať naštudované základné pojmy zo Slovníka. Mal by naspamäť ako v bežnej škole odpovedať, čo znamenajú jednotlivé pojmy z oblasti ezoteriky. Tak isto by mal mať prečítané príspevky v Kozmos sekcii a to od prvých až po posledné príspevky.

Zdatnosť astronomická.
Pred začatím cvičenia a otvorenia kozmického vedomia by mal mať ezoterik naštudované obrázky a hlavné údaje o planétach a súhvezdiach. Je to potrebné pre veštecké vnímanie, kde sa vlastne v kozme psychicky nachádza.

Zdatnosť veštecká.
Pre začatím alebo počas cvičení je potrebné naučiť sa základy vešteckého vnímania prieniku vedomia do kozmického priestoru a to v centre fantázie, ktoré je v prednom mozgu. Tu v centre fantázie je potrebné skoncentrovať zmysly a to všetky a priraďovať pocitom z kozmu vhodné obrázky planét, súhvezdí a galaxií. Teda hovoríme o snovom veštectve.

Zdatnosť vešteckého vnímania energií.
Pred zahájením prienikov do kozmu je vhodné naučiť sa veštecky počúvať energie vlastného tela, ale aj prieniky magmatických energií magmatického jadra Zeme a postupne aj energie z planét, súhvezdí a galaxií. Znovu treba veštecky dokázať vnímať a dekódovať množstvo magma energií v tele.

Zdatnosť vešteckého vnímania zápisov v energiách.
Tak isto je vhodné, aby ezoterik ovládal techniku vyhľadávania magnetických záznamoch o ľuďoch a zvieratách celej histórie ľudstva. Ezoterik si uvedomuje seansové vedomie sugeratívneho presunu hormonálnych žliaz v tele a uverenie tomuto stavu. Potom koncentrácia do svalov a schopnosť overovať všetko cez magmatické zápisy cez svalové testy ochabnutých alebo stužených svalov.

Zdatnosť anjelskej sféry.
Ezoterik, ktorý sa rozhodol cvičiť kozmické vedomie, by mal predtým ovládnuť kozmické anjelské sféry, ktoré ezoterikovi výdatne pomôžu, aby vedel efektívne cvičiť kozmické vedomie. Kontakt a veštecké vnímanie anjelských sfér skracuje čas nácviku.

Zdatnosť koncentračná.
Jednoznačne musí ezoterik ovládať čo najviac druhov koncentrácie do organizmu a aj na psychické procesy. Treba sa naučiť silne sa koncentrovať do orgánov a častí tela, ale aj do aury a objektov mimo telo. Tak isto ezoterik musí vedieť vhodne rozkladať koncentráciu medzi orgány tela, centrum fantázie a dianie v kozmickom priestore.

Koncentrácia na spomienky o kozme.
Ezoterik pred zahájením výcviku kozmického vedomia si musí aktivizovať čo najviac spomienok na kozmos, ktorý popisuje astronómia. Tak isto musí vedieť bežné spomienky potlačiť.

Presun a skopírovanie spomienok okolo orgánov tela.
Ezoterik sa musí naučiť znovu a znovu si pýtať určitý druh spomienok na kozmos a koncentráciou na jednotlivé orgány ich tam znovu a znovu dávať. Potom ich vedieť aj likvidovať. A znovu prisúvať v rýchlom slede a opakovanie znovu a znovu.

Intenzita spomienok okolo orgánov tela.
Úspešnosť prieniku do kozmu závisí od schopnosti dynamizovať určitý druh spomienky na určitú planétu okolo každého orgánu tela a to hlavne okolo pľúc, srdca, pečene, sleziny, obličiek, žalúdka, čriev, kostí a svalov. A to znovu a znovu až sa nad hlavou objavuje energetický lúč, ktorým psychika ezoterika vystupuje do reálneho kozmu.

Spomienky planét okolo orgánov.
Ezoterik si pamätá množstvo obrázkov z kozmu, vie si ich dobre vizualizovať a potom ich presúvať cez nervstvo okolo každého orgánu. Okolo orgánu a ganglie každého orgánu sa vytvorí energetický obal presahujúci každý orgán asi o 3 centimetre a do tohto energetického obalu treba vkladať spomienky, napríklad planéty Mesiac. Potom je možné psychicky prenikať na obežnú dráhu Zeme a odtiaľ k Mesiacu.

Spomienky súhvezdí okolo orgánov.
Ezoterik si pamätá množstvo obrázkov súhvezdí a keď preniká k súhvezdiu, tak v energetickom obale vizualizuje príslušné súhvezdie. Znovu a znovu to do energetického obalu tlačí, až kým to má poriadnu dynamiku. Zároveň veštecky vníma v centre fantázie, ako prebieha psychický prienik do kozmu.

Technika prieniku cez epicentrum Galaxie do niektorých súhvezdí.
Pokiaľ si chce ezoterik uľahčiť prienik do niektorých súhvezdí a to v blízkosti epicentra, tak najprv ide do stredu Galaxie a odtiaľ psychicky do galaxií, ktoré sú ľudskej psychike neprístupné. Je to jednoduchšia cesta vizualizovania centra Galaxie okolo každého orgánu a mnohokrát.

Spomienky galaxií okolo orgánov.
Tak isto treba mať v spomienkach uložené obrázky iných galaxií okolo našej Galaxie. Vložiť mnohonásobným pozeraním do pamäte a potom to vedieť dostať do centra fantázie. Tak isto schopnosť mnohonásobne spomienku jednej galaxie vytlačiť do energetického obalu okolo orgánov a častí tela.

Spomienky kozmov okolo orgánov.
Tak isto sa ezoterik musí naučiť vedieť okolo orgánov nadupať obrázky kreslených máp kozmov, ktoré sú uložené v sekcii Mapy a tak prenikať ešte ďalej až do priestorov za galaxiami Kozmu č.1. Tu sa už ezoterik vzdialil od vedecky prebádaného kozmického priestoru a všetko sa pokúsi vnímať približne vedecky a hlavne opisne.

Schopnosť vnímať milióny, miliardy a bilióny svetelných rokov.
Ezoterik si musí nacvičiť vnímanie veľmi veľkých vzdialeností ako sú svetelné roky a ich násobky. Aj na takéto mega čísla treba nastaviť mozog.

Odpútanie od magmatického jadra Zeme a jeho vplyvu.
Ezoterik potrebuje vedieť manipulovať s prietokom magmatických energií cez seba a je dobré, pokiaľ sa ezoterik zaoberal Feng shui systémom ovplyvňovania magmatických prietokov cez osobu a priestor, v ktorom osoba žije. Je vhodné prejsť diagnostikovaním magnetických anomálií v priestoroch prameňov, na okrajoch riek, rašeliniskách a pohrebiskách. Ezoterik by mal vedieť vytvárať rušiče anomálií magmatického jadra Zeme. Je to potrebné pre psychický prienik do kozmu, vypratať zo seba magmatické energie a prijať kozmické energie.

Technika sugerácie mentálneho postihnutia.
Pri psychických prienikoch do kozmu je dobré ovládať a odkopírovať pohyb mentálne, ale aj fyzicky postihnutých ľudí. Napodobňovať ich pohyb ako na balete a odhadnúť intuitívne, ktorý pohyb sa hodí na určitý prienik k určitej planéte, súhvezdiu a galaxii. Neskoršie pohyb zvládať mentálne pri sedení s tým, že v nervových platničkách a svaloch vytvárate vhodné nervové napätia.

Technika zvukového kozmického vedomia.
Ezoterik, ktorý opúšťa našu Galaxiu, musí ku klasickému kozmickému vedomiu pridať aj ovládnutie určitých druhov zvuku, ktoré ho posunú priestorom, kde niet žiadnych planét a niet žiadnych magnetických alebo iných energetických síl. K vhodnému zvuku treba pridať stav vzdávania sa túžob, ktoré vás viažu k planéte Zem. Iba formálne na čas prieniku cez prázdny kozmický priestor.

Technika kontaktu s organickým životom.
Pri prienikoch do kozmu musí ezoterik počítať s tým, že postupom času stretne aj určité viac či menej vyspelé organické životy. Ezoterik sa musí naučiť čo najracionálnejšie vnímať, o akú organickú hmotu ide. Ezoterik sa nebojí aj hrubých odhadov toho, čo je to za organický život v kozme a usiluje sa ho porovnávať s určitou úrovňou života na planéte Zem.

Technika kontaktu so záznamami v energetických poliach.
Ezoterik pri prieniku do kozmu musí počítať s tým, že narazí na rôzne energetické potencie a musí sa naučiť, ktoré sú prospešné pre jeho organizmus, ktorým sa má vyhnúť. To mu najlepšie povie brušný mozog v rámci geriatrického programu.

Technika návratu do zemského vedomia.
Ezoterik v žiadnom prípade nezabúda na návrat do vedomia planéty Zem. Postupne likviduje predstavy okolo orgánov a častí tela a dáva okolo orgánov a častí iba predstavy planéty Zem. Ezoterik profesionál nezostáva trvale v kozmickom vedomí a vždy sa vráti do zemského vedomia. Ezoterik do kozmu neuteká pred reálnym životom bežných jedincov. Tak isto možno všetky spomienky z aktuálneho kozmického prieniku nastrkať do predmetov okolo seba.

Vnímanie spomienok z prieniku do kozmu do predmetov pred sebou.
No to, čo je pre ezoterika najvhodnejšie, sú spomienky, ktoré získal z prienikov do kozmu. Ezoterik dáva prednosť spomienkam pred fungovaním v kozme. Ezoterik si uvedomuje, že spomienky z kozmu majú obrovskú hodnotu z hľadiska reinkarnácie a túžby, aby jeho spomienky po jeho fyzickej smrti fungovali vo svete mŕtvych na základe pravidiel sveta mŕtvych.

Návrat magmatických energií do tela.
Tak isto je po ukončení kozmického vedomia potrebné, aby telom ezoterika znovu natekali normálne energie ako u bežného smrteľníka.

Centrá v mozgu pre kozmické vedomie.
Ezoterik sa opakovanými cvičeniami a zasväteniami zdokonaľuje a v neurónových oblastiach svojho tela a zvlášť veľkého mozgu v hlave vytvára nové centrum pre kozmickú ezoteriku. Tak ako si vytvoril centrum pre čítanie a písanie v školskom veku. Ezoterik si to uvedomuje a pracuje na týchto centrách.

Omyly pri nácviku kozmického vedomia.
Pri kozmickom vedomí si treba dávať pozor, aby ste nešli do svojich spomienok. Aby ste neskončili prienikom okolo svojich orgánov. Aby ste neskončili v centre fantázie, kde robíte veštecký výkon. Aby ste neskončili psychický prienik v obrázkoch kozmu okolo seba. Aby ste neskončili pri osobe, ktorá sedí pri vás. Treba si to dôsledne kontrolovať.

 

Pridaj komentár