7. duchovná cesta sa robí cez bunky ľudského tela, orgániky, jadro a chromozómy v bunke. Ide o psychický prienik do buniek za pomoci blikania, kmitania, vibrovania cez niektorú z membrán v ľudskom tele. Tento zápis má svoju zvukovú podobu. Vyhľadaj: Silva škola MP3.

Na to, aby ste mohli zrealizovať 7. duchovnú cestu, je potrebné zvládnuť základy Silva školy. Tu sa treba naučiť rozvibrovať niektorú membránu tela a to buď membránky v hlasivkách, prípadne membránu veľkého mozgu, miechu alebo pobrušnicu. Tieto oblasti vydajú určité vibrácie, ktoré dobre prenikajú do buniek. V zásade ľudská myseľ nemôže bežnými zmyslami tento svet vnímať. No môže ho vnímať na základe centra fantázie v prednom mozgu, kde prisunie zvnútra buniek nervový vzruch a z pamäte k nemu priradí vhodný obrázok bunky a jej vnútra. Takto možno nepriamo v centre fantázie zistiť, kde ezoterik prenikol a čo tam vníma.

V zásade máme 7 duchovných ciest, ktoré sme pragmaticky podelili do 7 neurónových oblastí. Prvá sa realizuje cez šedú kôru veľkého mozgu. Druhá sa realizuje cez stredný mozog v strede hlavy. Tretia duchovná cesta sa realizuje cez mozoček v zadnej časti hlavy. Štvrtá sa realizuje cez miechu. Piata sa realizuje cez brušný mozog v črevách. Šiesta sa realizuje cez ganglie okolo orgánov a siedma sa realizuje cez bunky v tele, ktoré obsahujú malé množstvo neurónov. Na túto 7. duchovnú cestu je treba zvládnuť najprv duchovnú cestu cez mozoček a to preto, lebo ľudský mozog zase nemôže postihnúť naraz také veľké množstvo buniek a v nich orgánikov, jadier a množstvo chromozómov. Za ezoterika koncentráciu naraz do všetkých buniek zariadi mozoček. Tak isto k prieniku do neurónov v bunkách sa vyžaduje zvládnutie duchovnej cesty cez brušný mozog a špeciálne tenké črevá, kde sídli pud pre činnosť buniek. Tento musí riadiť rezonancie, ktoré pôjdu dovnútra buniek. Nastane prepojenie mozočku a brušného mozgu a na základe týchto dvoch oblastí sa bude rezonančne z membrán tela prenikať dovnútra buniek. Týmto prienikom do všetkých buniek sa otvára bunkové vedomie. Do buniek sa preniká rozumovo na základe kreslených obrázkov vnútra buniek a v centre fantázie v prednom mozgu sa môže veštecky diagnostikovať stav orgánikov v bunkách a potenciál delenia bunkového jadra do budúcnosti.

Dovnútra buniek sa preniká na základe aj originálnych čiernobielych elektrónkových fotografií zverejnených v niektorej z knižiek o bunkách. Zoženiete si každý takéto obrázky sám a meditujete prienik do jednotlivých buniek tela. Do buniek tela sa preniká aj na základe čiastočného potlačenia rozumovosti, ako keď zaspávate a všetko vnímate čiastočne ako pri zaspávaní. Často hovoríme o autohypnotickom stave, pri ktorom zastavíme v jednom bode zaspávanie a v tomto stave zotrváme. Symbolický prienik je vhodnejší aj na ovládanie buniek v tele. Najlepšia je symbolika jaskyne a ubližovania si, samozrejme iba v predstavách. Vtedy bunkový svet prinútite, aby prijal starostlivosť o bezchorobnosť a dlhovekosť. Všetko podrobnejšie v Geriatrickej poradni, ktorá sa stará o duchovnú cestu cez brušný mozog.

Cieľom ezoterika môžu byť aj liečivé procesy v bunkách, ale v podstate sa usiluje o to, aby psychicky prenikol do buniek a otvoril si takzvané bunkové vedomie. Teda prenikol úplne do všetkých buniek tela. Tento proces je možný bezpečne jedine v Silva škole. Na tento bunkový stav sa potom nahadzuje buď kozmické vedomie a tým sa extrémne silne preniká do kozmického vedomia. Problém nastáva pri strete s organickým životom v kozme, ktorý potom zanecháva v energetickom tele niečo ako energeticko informačný záznam, ktorý môže na ľudskú psychiku pôsobiť negatívne, občas pozitívne, ale dokáže aj plniť ľudské príkazy.

Na bunkové vedomie sa dá nahodiť klinické vedomie. Teda okolo každej bunky sa nahodí stav klinickej smrti, čo vedie rýchlo do sveta mŕtvych spomienok a silného vyciťovania týchto spomienok a aktivít, ktoré tu realizujú.

Zaujímavý je prípad bunkového vedomia tela a preniknutie do vírusov v tele. Všetko sa extrémne zrýchľuje, aj tu je možnosť nahodiť okolo vírusov stav kozmický alebo klinický a prenikať do týchto dvoch dimenzií, fyzického kozmu a sveta mŕtvych spomienok.
Tak isto je tu možnosť realizovať geriatrický program cez pud bunkový v stene tenkých čriev. Ide o proces dobytia delenia buniek alebo zmeny niektorých deliacich sa buniek na trváce bunky, pokiaľ to schváli pud pre bunky pod symbolikou jaskyne a mentálnej predstavy vyhrážok nedýchania. Potom sa môže podieľať na lepšej životnosti organizmu.

Pridaj komentár