Úvaha o tom, ako sa realizuje duchovná cesta cez oblasť stredného mozgu. Stredný mozog sa nachádza v strede hlavy a je veľký ako orech, vo vnútri má asi 24 zhlukov neurónov. Je nutné používať v ezoterike medicínske pojmy, aby ezoterik vedel, o čom sa píše a kde sa to má cvičiť.

Druhá duchovná cesta sa týka snových pochodov a snových spomienok, ktoré sú uložené v hore spomenutej oblasti. Keď ezoterik zatvorí oči, zaľahne a začne sa ponárať do nočného kľudu, ktorý voláme spánok, tak aktivitu preberá práve stredný mozog a ostatné neurónové oblasti sa dostávajú do stavu pasivity. Stredný mozog prechádza z denného režimu do nočného režimu. Človek stráca rozumové vnímanie a prechádza do vnímania na základe určitých snových symbolov. Môžeme to nazvať sny.

V ezoterickej literatúre sa hlavne písalo o tom, že si treba počas noci zapisovať sny a pôsobiť na snové pochody cez bylinky a rôzne pyramídy a podobne. To sú nebezpečné techniky, ktoré môžu poškodiť klasický ľudský spánok. Vhodnejšie sú techniky autohypnózy. Ide o stav, skľudnenia a stíšenia. Ezoterik príde na hranicu zaspania a už nejde ďalej k strate kontroly nad sebou. V tomto stave sa trvalo udržuje a môže svet okolo seba alebo v sebe vnímať na základe určitých snových symbolov. Rozumovo racionálne vnímanie je blokované a ezoterik sa ocitne rozumovo na úrovni dieťaťa materskej škôlky. V tomto stave môže veštecky v centre fantázie vnímať všetko ako v sne. Ezoterik sa ponára do seba a vníma svoje vnútro cez postavy zvierat, bytostí a podobne. Ezoterik sa skoncentruje napríklad v tomto autohypnotickom stave na svoje srdce a vníma ho ako veľkého 7- hlavého draka, ktorý požiera ovce. Všetko je v poriadku, v centre fantázie veštecky dekóduje tieto snové symboly ako intenzívnu činnosť srdca. Takto prejde všetky orgány a časti tela. Vždy všetko vníma v snových symboloch a je to v poriadku.

Ezoterik si v tomto snovom stave nahodí stav klinickej smrti a preniká do sveta mŕtvych spomienok. Podrobne popisujeme techniky v Plazmatickej škole. Všetko napríklad vníma ako svietiacu hviezdu a okolo množstvo drobných anjelikov. V centre fantázie to veštecky dekóduje ako prienik do sveta mŕtvych spomienok. Napríklad si ezoterik nahodí kozmické vedomie, ktoré popisujeme v Kozmickej sekcii. Všetko v autohypnotickom stave vníma ako lezenie po veľkom drakovi, prípadne strome alebo podobne. Keď sa to dekóduje v centre fantázie rozumovo, tak psychicky preniká do kozmu. Keď preniká psychicky do oblasti reálneho Slnka, tak to vníma ako svetelnú postavu s krásnym srdcom. Pokiaľ to rozkóduje v centre fantázie, tak preniká psychicky k astronomickému Slnku. A takto by sme mohli prenikať do energií vlastného tela alebo energií magmatického poľa. Všetko je v poriadku, nastúpili ste cestu vnímania sveta na základe snových symbolov.

Netreba podceňovať tento typ duchovnej cesty, jednoducho ľudia v minulosti nemali tak vyvinuté logické a jasné vnímanie reality. No ezoterik chce by univerzálny a robiť všetky duchovné cesty. Čo keď mu v reinkarnácii bude práve chýbať takéto vnímanie sveta? Ezoterik dnešnej doby si uvedomuje, že všetky procesy robí aj pre reinkarnačné pochody.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.