Veštecký prieskum osôb, ktoré tvrdili, že ich unieslo, prepadlo alebo vyšetrovalo niečo mimozemské a netradičné. Ako je u nás zvykom, že v pozitívnom duchu preskúmame všetko, čo súvisí s ľudskou psychikou a teraz sa na radu dostali jedinci v zmysle UFO. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadajte v Nahrávkach: Kozmos sekcia. Vyhľadajte aj mapy organického života v kozme. Klikni: Galérie : Mapy v ezoterike

Vešteckými technikami sme sa napájali na jedincov, ktorí sa priznali k tomu, že mali UFO kontakt. Náš veštecký výkon bol zameraný na veštecké zistenie, aké vedomie mali dotyčné osoby otvorené, teda v ktorej oblasti neurónov fungovali. Preskúmali sme zverejnené prípady a vytvorili sme si určitú predstavu o tom, čo sa dialo v neurónoch týchto osôb.

Z vešteckého prieskumu vyplynulo, že dotyčné osoby boli hlavne v bunkovom vedomí. Ide v ich prípade o psychický prienik do buniek vlastného tela na základe zvyčajne poškodených nervových zakončení. Ezoterici cvičia tento stav v Silva škole a rozrezonujú niektoré membrány ako sú hlasivky alebo pobrušnicová membrána. To ezoterikovi dovoľuje skoncentrovať sa psychicky dovnútra buniek, kde sa tiež nachádzajú neuróny v malom množstve. Povedali by sme v mikro množstve. No zároveň k prieniku treba ovládať aj teóriu duchovnú cestu cez mozoček. Iba mozoček dokáže ezoterikovi pomôcť sa skoncentrovať do všetkých buniek v tele naraz a stupňovať tento stav. Bez mozočku to jednoducho nepôjde. Ezoterik spája 7. duchovnú cestu cez bunky a mozoček ako 3. duchovnú cestu. Ide tu vlastne o kombináciu dvoch duchovných ciest.

Teda UFO jedinci musia mať ako základ bunkové vedomie a to je psychický prienik do buniek vlastného tela. Na toto vedomie treba pridať kozmické vedomie, ktoré robíme ako 6. duchovnú cestu cez ganglie plné neurónov okolo orgánov tela. Tu sa vlastne prepájajú tri duchovné cesty a to 7. duchovná cesta cez bunky, 3. duchovná cesta cez mozoček a 6. duchovná cesta cez ganglie kozmického vedomia. Až v tomto stave sa ľudská psychika týchto UFO jedincov dostáva do astronomického kozmického priestoru. Ide o psychický prenik k planétam v súhvezdiach a galaxiám v kozme, ako keby medzi hviezdami neboli nekonečné vzdialenosti. V tomto stave jedinci UFO môžu intenzívne skúmať a pociťovať, čo sa deje s ich psychikou. Samozrejme nejde o fyzické premiestnenie ako kozmickým raketoplánom, ale o psychický presun. Nestotožňujeme sa s opisom toho, čo sa týmito ľudom deje. Je pravda, že nevnímajú svoje okolie a ich zmysly vnímajú iba organický život na niektorej planéte. Takýto presun sa deje, pokiaľ dotyčného nič iné nezaujíma a zúžil svoju pozornosť iba na UFO stav. Všetko ostatné zmizlo. Hovoríme o jednobodovej mysli, prípadne o dyslektickom vedomí na jednu oblasť života. Vtedy je myseľ UFO jedinca prenesená k organickému životu na niektorej planéte. Pokiaľ má UFO jedinec rozšírené vedomie, tak sa deje niečo iné a to organický život v kozme sa prebúrava psychicky sem. Nie fyzicky ako nejaký raketoplán. Psychicky sa presúva myseľ organického života sem a UFO jedinec má pocit, že sem prišli mimozemšťania. Po ich návšteve zostáva v tele alebo v aurickom obale informačne energetický odtlačok. Možno ho vnímať iba veštecky ako cigaretový dym uzatvorený v igelitovom vrecúšku. Ľudské zmysly nie sú školené na takéto vnímanie a musia byť na toto vnímanie vycvičené: Veštecká škola. Tento info odtlačok im ostáva aj po ukončení prepojenia. V niektorých prípadoch sa dá tento info odtlačok presunúť aj na inú osobu, ktorá má otvorené bunkové vedomie.

No medzi jedincami UFO možno nájsť aj prípady otvoreného bunkového vedomia a na toto sa pridružuje nie kozmické, ale klinické vedomie. Spájajú sa tu tri duchovné cesty a to 1. duchovná cesta cez veľký mozog v podobe klinického vedomia, k tomu 3. duchovná cesta cez mozoček a 7. duchovná cesta cez bunky. V tomto prípade sa UFO jedinec prebúra do sveta mŕtvych spomienok organického života, ktorý vyhynul a už nežije. Sú tu spomienky aj organického života mimo planétu Zem. A toto UFO jedinci nerozlišujú, kde sa vlastne prebúrali.

Je rozdiel mať bunkové vedomie a k tomu kozmické vedomie ganglií okolo orgánov tela. A je rozdiel mať bunkové vedomie a klinické vedomie veľkého mozgu. V prvom prípade sa ide k organickému životu v kozme, v druhom prípade sa ide do sveta mŕtvych spomienok. To sú dva zásadné rozdiely. Pokiaľ má UFO jedinec otvorené bunkové a klinické vedomie a k tomu má rozšírené vedomie, ktoré sa naraz koncentruje aj na 30 bodov, tak UFO jedinec má pocit, že svet mŕtvych a tam zoskupené spomienky sa navalia na neho. Pokiaľ má UFO jedinec skoncentrované vedomie na jeden bod a túžbu ísť k UFO, tak ide psychicky do zoskupených spomienok vo svete mŕtvych spomienok. Tieto zoskupenia voláme pracovne kozmické inteligencie a venujeme sa im podrobne: Plazmatická škola.

V prvom rade sa ezoterik cvičiacu túto oblasť musí naučiť likvidovať tieto odtlačky a naučiť sa vracať do štandardnej psychiky. Musí sa to naučiť a prísť na to, ako info odtlačok zlikvidovať. To je nutná psychohygiena. Info odtlačky by mohli narobiť paseku v psychike. A upozorňujem každého, že cvičí na vlastnú zodpovednosť. Varovanie myslím vážne.

Potom je nutné, aby sa ezoterik naučil ísť do bunkového vedomia, k tomu pridal kozmické vedomie a začal sa venovať vytváraniu odtlačkov z foriem organického života. Napríklad z reálne existujúcich vajíčok. Ukladá do svojho tela info odtlačok jeden za druhým. Takto postupne sa ezoterik naučí robiť info odtlačky z každého organického života na tejto planéte. Je to dôležité, aby sa dali porovnávať info odtlačky zvierat na Zemi a info odtlačky organického života v kozme.

Info odtlačky, ako ich pracovne voláme, môžu v interakcii vyvoláva rôzne psychické fenomény. Ezoterici sa postupne naučia robiť info odtlačky z každého zvieraťa, naučia sa veštecky vnímať tieto odtlačky, pochopiť ich logiku a získať jedinečné vnímanie sveta okolo nás. Až potom nastanú výlety do kozmu za kozmickým životom.

Pridaj komentár