Psychický prienik do kozmického priestoru do vzdialeností aj 3 000 miliárd svetelných rokov. Cieľom psychického prieniku je spoznať vzdialené končiny astronomického kozmu a spoznať tu možné kozmy plné galaxií, súhvezdí a hviezd. Tento príspevok má aj príslušne mapy kozmického prieskumu. Vyhľadaj:  http://www.meditacia.sk/Galerie-1290id/ : http://www.meditacia.sk/Mapy-v-ezoterike-5719id/ Názov: Jogínsky zvuk do sektoru VI., VII., VIII. a IX.

V jednotlivých kozmoch sa snažíme vyhľadať rôzne anomálie, potom tu hľadáme organický život a možné kontakty s ním. Tak isto hľadáme rôzne druhy oblastí, ktoré dovoľujú realizovať pre psychicky prienik skratky v nekonečných vzdialenostiach kozmu. Tak isto nás zaujíma v daných oblastiach svet mŕtvych spomienok vo svete mŕtvych informácií.

Na začiatok si treba uvedomiť, že pre psychický prienik do reálneho kozmu treba veľmi dobre ovládať nahodenie kozmického vedomia, ktoré majú alebo mali niektorí jedinci, ktorí sa narodili hyperaktívnym matkám, prípadne kozmonautom, ktorí boli na obežnej dráhe dlhšie ako 4 mesiace, prípadne jedincom, ktorí sa narodili fyzicky poškodení. Ide o to, aby ste okolo orgánov uložili spomienky na jednotlivé planéty, súhvezdia, galaxie a poprípade kozmy a jednotlivé sektory. Tak isto treba zablokovať prietok magmatických energií cez telo. To je základné kozmické vedomie, hovoríme o vedomí okolo ganglií orgánov a hovoríme o šiestej duchovnej ceste z celkových 7 duchovných ciest viazaných na 7 neurónových oblastí v tele.

Potom je tu možnosť kozmické vedomie vytlačiť do aury a dynamizovať. Hovoríme o kozmickom vedomí vysunutom do aury. Pokiaľ chceme prenikať do mimoriadne vzdialených kozmov, tak treba pridať ku kozmickému vedomiu aj zvukovú zložku. Tento prídavok dovoľuje rýchly presun aj priestormi kozmu, kde niet planét a je, ako sa hovorí, čistý priestor. Inak sa nedá cez tieto priestory prenikať ďalej.

Samozrejme je tu možnosť kozmické vedomie posilňovať o bunkové vedomie, ktoré je o psychickom prieniku do buniek na základe spolupráce s mozočkom a rozkmitanými hlasivkami, ktoré cvičíme v Silva škole. Ide o to, aby ste do klasického kozmického vedomia postupne aktivizovali v každom orgáne bunky veľkosti tenisovej loptičky a nie viac. Teda do 6. duchovnej cesty sa vkladá 7. duchovná cesta a to cez bunky v tele. Toto spojenie dáva kozmickému vedomiu silový prvok razanciu a lepšie vnímanie, kde sa nachádzame.

Potom je dôležité, aby ezoterik ovládal veštecké vnímanie, kde psychicky prenikol a čo práve vníma. Ezoterik sa pohybuje v kozme ako energeticko informačný lúč a tam, kde sa nachádza, posiela informácie do svojej hlavy a centra fantázie. Tu všetko dekóduje a snaží sa vnímať čo najracionálnejšie. Ezoterik potrebuje prejsť špeciálnym vešteckým výcvikom vnímania kozmických objektov a javov.

Pre ezoterika je potrebné pri prienikoch do kozmického priestoru používať niekoľko polôh intenzity rozumovosti. Ezoterik je pripravený používať prísnu vedeckú rozumovosť, ale je pripravený všetko vnímať aj symbolicky pri rozumovosti dieťaťa v materskej škôlke. No je pripravený vnímať všetko aj ako dvojročné dieťa na úrovni zvieracieho vyciťovania energií. Ezoterik hravo stupňuje a stišuje svoju rozumovosť.

Ďalej sa od ezoterika očakáva, že sa dokáže vyznať v kozmických mapách, ktoré vznikajú na základe prieskumu jednotlivých oblastí reálneho kozmu. Musí sa naučiť, že kozmos delíme na štvorce so stranami, ktoré majú veľkosť 1000 miliárd svetelných rokov. To sú vzdialenosti, ktoré si ľudská myseľ nedokáže ani predstaviť a dostatočne dobre vnímať. Takto veľkých štvorcov už máme deväť. Označujeme ich názvom Sektor I., Sektor II. až Sektor IX. V týchto sektoroch nájdete kozmy, ktoré označujeme ako Kozmos 1., Kozmos 2., Kozmos 3. až Kozmos 16. V týchto kozmoch sa nachádzajú galaxie, v galaxiách súhvezdia a v nich sa nachádzajú planéty. Hovoríme, že zavádzame do ezoteriky úradnícky šimeľ, evidenciu a štatistiku. Všetko zaevidovať, vyhodnotiť, potom označiť a používať pre duchovný rast.

Kozmické vedomie ako 6. duchovnú cestu cez ganglie je možné a potrebné spojiť s 3. duchovnou cestou a to je cesta cez neuróny mozočku. Ide o to, že po psychickom prieniku na vlne zvuku do určitej oblasti kozmu je možné, aby tu všetko vyhodnotil mozoček svojou schopnosťou tvoriť geometrické znaky. Zo psychického prieniku sa posielajú informácie do centra fantázie v hlave sa vyhodnocujú za pomoci mozočku. Ten označí, kde sa nachádza zhustená hmota kozmov, galaxií, súhvezdí a planét, označí, kde je organický život, kde sú anomálie, kde možnosti prienikov do hĺbok kozmu, kde je svet mŕtvych a vhodné liečivé energie.

Prebádali sme Sektor VI. a nič dôležité sme tu nenašli, označili sme ho ako prázdny.

Prebádali sme Sektor VII. a našli sme tu Kozmos č. 13. a organickú hmotu. Realizovali sme prvé bádanie, o ktorom budeme hovoriť v UFO ezoterike. Tak isto plno anomálií a zvláštnu skratku do iných sektorov v kozme.

Prebádali sme Sektor VIII. a našli sme tu Kozmos č. 14, 15, 16. 17. a nejakú jednoduchú organickú hmotu.

Prebádali sme Sektor IX. a našli sme tu Kozmos č. 18. a množstvo drobného organického života. Osobitne nás zaujal svet mŕtvych, ktorý vykazoval potenciu 10 násobne silnejšiu ako svet mŕtvych v Kozme č.1 a v našej Galaxii s veľkým G v súhvezdí Vlasy Bereniky. Osobitne budeme skúmať v Plazmatickej škole.

Naďalej sa budeme usilovať psychicky prenikať do kozmického priestoru a zachádzať tak ďaleko, ako to len pôjde. Chceme zachádzať až tak ďaleko, kde ešte nechodila žiadna osoba z planéty Zem.

Pridaj komentár