Keď som začínal, tak som o nejakých energiách z ľudského tela ani nechyroval. Bola to pre mňa úplne neznáma vec. Iba som vedel, že moja babka mňa aj iných ľudí liečila horúcimi rukami. Naivne som si ako dieťa predstavoval, že ruky si zohreje na variči alebo na žehličke. Netušil som, že niektorí ľudia majú krvné alebo nervové poruchy a dokážu kumulovať vlastnú energiu do rúk alebo na ich povrch. Zvyčajne to dokázali jednoduchí ľudia, nekomplikovaní a vedúci dedinský život čudákov.

Do tejto oblasti duchovnej ezoteriky som zapadol aj z neustálych chorobných stavov priedušiek a astmy. V tej dobe som ani len netušil, že astma môže mať niečo spoločné s poškodenou tvorbou bioenergií pri hrudnej kosti, kde sa nachádza detská žľaza. Keď som začínal, tak som nebol žiadny senzibil alebo prútikár, ktorý by dokázal svojimi zmyslami a zmyslovými centrami v šedej kôre veľkého mozgu vnímať niečo ako energie zeme, stromov a ľudí.

Všetko sa postupne začalo meniť, keď som poslúchol vnútorný hlas a začal som spolu s mentálne postihnutými deťmi v jednom ústave kresliť a tvoriť zaujímavé umelecké práce. Zrazu som po mnoho dňoch a mesiacoch strávených spolu s mentálne postihnutými začal cítiť tok energie z rúk. Pýtal som sa personálu, či to je s kostolným poriadkom. Odpovedali, že v tomto prostredí sa všetci postupne stanú čudákmi a tečenie energie z rúk je bežné, čo na moje prekvapenie praktizovali na mne. Takto nejako som sa nečakane dostal do stavu senzibilných prútikárov a už som dokázal vnímať toky energie v sebe, okolo seba, a tak isto aj na diaľku v iných osobách.

V tej dobe som začal skupovať všetko o energetickom liečiteľstve. Najčastejšie masérske knižky, ale aj knižky od ruských liečiteľov, hlavne knižky o rôznych druhoch Reiki. Nešiel som na žiadne zasvätenie a poslúchal som svoje podvedomie vyvierajúce z mozočku. A tak sa začalo dlhé obdobie nácviku práce s vlastnými energiami. Cvičil som sám, ale aj spoločne s inými v meditačných skupinách. Postupne krok po kroku sme sa učili vytvárať a strácať energiu vo vlastnom tele. Neustále som sa stretával s reikistami po zasväteniach rôznych zasväcovateľov Reiki a usiloval som sa pochopiť a prebrať prácu s energiami na seba. Postupne som sa vlastným úsilím a spoluprácou prepracoval až k tomu, že dnes dokážem v energetickej ezoterike pracovať jedna radosť. Nielenže viem energie vyciťovať a dôsledne rozlišovať, ale viem do nich aj prenikať. Je potrebné zvládnuť energetickú bázu či už kvôli veštectvu, kde sa treba naučiť energie strácať, alebo na liečbu, kde treba energie kumulovať a zahusťovať. Problematické bolo pracovať so sexuálnymi energiami a to hlavne so stavom orgazmu či už mužským, alebo ženským. Tu treba zvládnuť techniku preplachovania tejto energie cez bielu kostnú hmotu a vynechať kostnú dreň vo vnútri kosti, v ktorej sa tvoria krvinky a zložky krvi. No zo všetkého najdôležitejšie je zvládnutie 4 druhov magnetizmu zemského jadra, ktoré prenikajú do všetkého živého a mŕtveho. Teda všade, aj do kozmu. Tu skvelo pomohlo čítanie knižiek o feng shui, a tak isto nácvik techník spojených s feng shui. Práca s kompasom, s mapami a plánmi bytu. Sem smerujú aj schopnosti niektorých prútikárov hľadať vodu, ropu alebo nerastné suroviny. Cvičil som a znovu cvičil, až sa táto schopnosť objavila. Dokážem ju ovládať a otvoriť iba vtedy, keď potrebujem a nie je trvalým prejavom mojej osobnosti. Pretože stav príliš vysokých a príliš nízkych energií pôsobí negatívne na zdravie, ale aj šťastný osud.

Dnes sa vo všetkom zdokonaľujem a prechádzam z úrovne knižnej do úrovne skúmania informačných polí živých osôb a aj informačných polí mŕtvych osôb, ktorí skutočne ovládali všetky energetické možnosti a energiami dokázali aj vyliečiť veľa ľudí.

Pridaj komentár