Aby bola duchovná cesta úplná, tak je potrebné sa časom vrátiť do minulosti a venovať sa obdobiu prírodného človeka, ktorý nevie písať, čítať a logicky premýšľať a treba v šamanstve zájsť aj do obdobia pravekého človeka. No aby bolo všetko naplnené aj historicky, treba sa vrátiť nazad do obdobia 600 miliónov rokov k obdobiu rozvoja najjednoduchších foriem života na planéte Zem.

Nie je jednoduché zobudiť v sebe to, čo ľudská civilizácia, ktorá vie písať, čítať a logicky premýšľať, v nás potlačila. Toto potlačenie sa deje skoro počas 20 rokov života a to od narodenia. Je to v podstate správny proces, ktorý rodičom dovoľuje odovzdať mladému človeku všetko ľudské a vytvoriť v ňom predpoklady pre normálne fungovanie v dnešnej spoločnosti.

No tento výchovno – vzdelávací proces má aj svoju negatívnu stránku a to je potlačenie predchádzajúcich vývojových štádií prírodného človeka, a tak isto zvieraťa. V meditačnej rovine sa ide opačným smerom a ja som si musel otvoriť vo vlastnej duši priestor na prehistóriu, naučiť sa potlačiť prvky dnešnej civilizácie a vrátiť sa do lona matky prírody ako naši šamanskí alebo zvierací predkovia.

Na začiatku mojej duchovnej cesty je to v prvom rade čítanie všetkej literatúry o prírodných ľuďoch. Aj dnes ešte v menšom množstve v niektorých krajinách žijú prírodní ľudia a ich spôsob života je predmetom skúmania dnešných vedcov. Tiež archeologické vykopávky dovoľujú spoznávať históriu našich predkov. Vykopávky antropológov dovoľujú spoznávanie našej zvieracej histórie na základe kostných pozostatkov zvieracích predkov alebo iných historických zvierat. No štúdium historickej literatúry je iba začiatok duchovnej cesty a dovolí mi to vytvoriť iba teoretickú kostru.

Nastupujem dlhé obdobie potláčania logického myslenia a prvkov civilizácie za účelom naučiť sa myslieť magicko rituálne. Ide o špeciálny druh komunikácie, spoznávania prírody a seba samého pomocou určitých postupov a rituálov, ktoré sa dnešnému človeku zdajú ako nezmyselné a čudesné. Musel som sa učiť komunikovať so sebou a s prírodou magicko rituálnymi mechanizmami, kde sa neuvažuje logicky, ale účelovo dosiahnuť určitý efekt. Šaman robí určité manipulácie s objektmi, to potom pôsobí do roviny vtedajšieho prírodného človeka. Úlohou niektorých šamanov bolo blokovať zvieracie prejavy v správaní prírodného človeka, a tak isto mysliaci ľudia vyšších náboženských foriem potláčajú spôsob života prírodného človeka. Dôležitá, aj keď nevďačná úloha misionárov. Niekedy krvavá, inokedy mierumilovná a trpezlivá.

Podobný proces ako šamani a misionári preberú na seba ľudia, ktorí budú častejšie chodiť do kozmického priestoru. Kozmonautom a ľudom pobývajúcim v kozme sa psychika tak zásadne zmení, že budú vytvárať tlak na dnešných pozemských ľudí. Teda ako keby si odovzdávali niektorí jedinci v histórii ľudstva štafetový kolík vedúci k zmene správania človeka.

U mňa ide o opačný smer, naspäť do histórie a netúžim mať čas minulý v sebe zablokovaný. Snažím sa o to, aby časy minulé boli súčasťou mojej aktívnej mysle a popri dnešnom vedomí ľudí pestujem zvieracie a šamanské vedomie, tak isto ako sa nevyhýbam pestovať si vedomie budúcich ľudí žijúcich čoraz častejšie v kozmickom priestore.

Teda zvládať teoretickú rovinu zvieracieho správania a správania prírodného šamana. Prechádzam z knižnej roviny do roviny získavania informácií z kostných pozostatkov, ktoré obsahujú informácie o prírodnom a pravekom človeku. Tak isto používam pri vešteckom prieskume aj informačné polia, ktoré sa neusadili v kostnom systéme a zostali zapísané iba v magnetických poliach Zeme a kozmu. Prechádzam osobne aj s ďalšími ezoterikmi dejiny ľudskej minulosti na základe iných zdrojov, ako sú iba literárne a archeologické.

Najväčšie problémy mi robilo pochopiť a naučiť sa rituálnu reč, ktorú som nakoniec dobre zvládol. Pokračujem v ďalšom napredovaní a to tým, že som sa začal zaujímať o prehistóriu ľudstva až na obdobie 600 miliónov rokov. Pripravujeme mapy z tohto prehistorického obdobia a budeme sa usilovať o získanie dostatku informačných polí z kostí a kozmických pulzácií.

Tento trend ma doviedol v podstate do obdobia anjelských sfér, ktoré vznikali tým, že človek pracoval a manipuloval s určitými objektmi a to sú napríklad pierka, minerály, meteority, fosílie, kostné pozostatky a podobne. Realizujem v tomto smere zasvätenia a aj sám sa zasväcujem.

Začali sme aj s etapou meditácií na presne určené civilizácie a to je v prvom rade civilizácia staroegyptská. Osobne meditujem na obrázky historických artefaktov a učím sa vešteckému výkonu z predmetov, ktoré táto civilizácia zanechala. A budeme sa hlbšie ponárať do mágie a ritualistiky tohto národa. Prejdeme najvýznamnejšie pyramídy a iné historické stavby.
Samozrejme, že do seba na duchovnej ceste naberieme všetky dôležité a významné poznatky a vytvoríme si skvelý predpoklad pre špecializovanú duchovnú činnosť pod šamanským vplyvom.

Pridaj komentár