O kabale som sa dozvedel z knižiek kabalistov, ktoré som v hojnom počte prečítal a usiloval som sa aj o určitú meditačnú prax. Priznám sa, že zo začiatku som nevedel pochopiť a prísť na to, o čom je vlastne kabala a celé kabalistické úsilie. Kabala bola pre mňa nejasná oblasť a nikto mi ju dostatočne nevedel logicky podať.

Tak som sa rozhodol veštecky preskúmať žijúce osoby, ktoré praktizovali kabalu. Získal som o žijúcich kabalistoch prehľad a začal som skúmať informačné polia tých najvýznamnejších mŕtvych kabalistov. Zistil som, že boli vždy usadení v mozočku, ktorý je v zadnej časti hlavy bez toho, aby túto oblasť svojho mozgu viazali so stredným mozgom. Teda kabalista je osoba, ktorá je psychicky usadená v mozočku a odtiaľto idú jej psychické prejavy.

A tak som začal nácvik vedomia z oblasti mozočku. Tu som získal poznatok, že myseľ kabalistu vo vnútri mozgu mení všetky predstavy a pocity na určité geometrické tvary. Teda kabalista je osoba, ktorá vníma svet inak ako bežní ľudia väčšinou usadení v strednom mozgu.

V zásade som si preveril, o čom to všetko je a zvládol som koncentráciu do mozočku vo vlastnom mozgu. Musel som si dávať pozor, aby som neviazal na mozoček aj stredný mozog. Jednoducho to musí byť prísne oddelené a dodržiavané.

V podstate kabalu vediem do roviny praktickej a to, že všetko okolo seba vnímam na základe určitých geometrických znakov a nemám na mysli písmená abecedy. Jednoducho všetko, čo cítim, prevediem do kombinácie základných geometrických tvarov. Vlastne to neuróny mozočku spravia za mňa a ja to iba vešteckými technikami vnímam.

Tak, ako sa všetko v mojom mozgu mení na znaky, tak isto ja môžem znakmi pôsobiť na všetko okolo seba. Napríklad koncentráciou na magmatické energie sa vytvárajú určité znaky. Keď chcem pracovať s energiami magmatického jadra Zeme, tak to budem robiť na základe geometrických znakov. Tak isto robím veštecký výkon na seba a tento vyjadrím kombináciou geometrických znakov. Takýto psychický výkon dovoľuje efektívnejšie a rýchlejšie fungovanie ako pomocou pocitov a obrazov.

Pokračoval som vo vešteckom prieskume, zobral som si na skúmanie siamské dvojčatá a jedného najvýznamnejšieho siamského kabalistu. Zistil som, že ich komunikácia beží na znakovej forme. Teda pokiaľ sa spojím s mozočkom inej osoby, tak proces komunikácie beží na znakoch a nie zložitých obrazoch. Preto som absolvoval samozasvätenie do siamských znakov. Prevzal som znaky čo najväčšieho množstva žijúcich alebo mŕtvych siamských dvojčiat.

V zásade dnes dokážem už všetko dostať do znakovej podoby. Predstavím si časticu hmoty a môj mozoček priradí vhodný znak. Zoberiem si atóm a môj mozoček priradí znak. Zoberiem si molekulu a môj mozoček priradí znak. Zoberiem si predstavu seba a mozoček priradí znak. Zoberiem si poznaný svet dnešných ľudí a vytvorí sa znak. No jednotlivé znaky dokážem spájať a vytvárať nové znaky. To platí aj o oblasti ezoteriky. Každú meditáciu a každý ezoterický stav možno dostať do znakovej podoby.

V ďalšej etape som začal samozasväcovaním preberať všetky znaky, ktoré kdekoľvek ktokoľvek vytvoril, tak ako to spravili niektorí kabalisti predo mnou. No tentokrát to bolo zo živých aj mŕtvych osôb. K vlastnému kabalistickému vnímaniu sveta cez znaky som pridal kabalistické vnímanie sveta všetkých, ktorí vnímali svet na základe znakov. K tomu som pridal sugeráciu uverenia, že mám choré kosti a nádory v mozgu. To všetko u mňa podporuje silnejšie kabalistické vedomie.

K obrazu znakov som pridal zvukovú podobu znaku, ktorú pridal vždy mozoček. Tak isto hmatový pocit znaku, ktorý som vyvolal na končekoch prstov. Teda som znásobil kabalistické prejavy z môjho mozočku.

Zároveň som si začal uvedomovať, že pokiaľ kabalista nie je usadený v mozočku a venuje sa kabale, tak je to iba niečo ako opis kabalistických schopností a nie robenie kabaly v skutočnosti. Bohužiaľ, dnešní kabalisti sú väčšinou iba platonickí kabalisti, ktorí nie sú usadení v mozočku. Skutočných kabalistov je nepatrné množstvo a pochádzajú hlavne zo židovského alebo japonského prostredia. A je smutné, že väčšinu knižiek o kabale napísali hlavne osoby, ktoré nie sú usadené v mozočku.

Kabalizoval som postupne všetky svetové písomníctva a previedol som ich do kabalistickej podoby znakov. Každé písmeno a každé slovo samostatne, každú vetu samostatne, každý odstavec samostatne, a potom každú svetovú abecedu do jedného spoločného znaku. Tento počin mi dovoľuje preniknúť hlbšie do ľudského spôsobu myslenia a chápania toho, čo je svet okolo nás. A tu je skrytý zvláštny, doslova metafyzický prístup k tomu, čo sa bude diať v myslení človeka v čase budúcom. Doslova možno kabalizovať a stotožňovať sa s tým, čo bude vo vývoji o niekoľko dní, týždňov, mesiacov a rokov.

Znovu je tu pre mňa možnosť otvoriť si duchovný rozmer do priestoru osôb, ktoré mali také jedinečné vnímanie sveta ako je kabalistické.

Dosiahol som však aj ďalšiu úroveň a to je schopnosť každý kabalistický znak vyjadriť určitým slovom a kombináciou slov. Teda keď niečo premýšľam vo vnútri seba, tak do toho dávam aj magický spôsob myslenia, tak isto to hovorím veštecky, hypnoticky a v poslednom čase kabalisticky. Treba sa naučiť, že každý znak v kabale sa dá vyjadriť slovom alebo kombináciou slov.

Keby som chcel kabalizovať text, ktorý som napísal, tak by som písal o kameňoch v potoku, o vodných vílach a sadrových trpaslíkoch.

Keby som chcel hovoriť hypnoticky, tak by som používal obrazy o oblakoch a holubiciach.

Keby som chcel text hovoriť magicky ako prírodný šaman, tak by som rozprával o klíčení zemiakov a privolávaní božstva dažďov.

Keby som chcel spojiť všetky prístupy do jedného celku, ktorý by obsahoval prístup kabalistický, magický a hypnotický, tak by som hovoril o niektorej pasáži Starého zákona. K tomu by som pridal aj špeciálne pohyby rúk, ktorými by som kreslil okolo seba určité znaky. Keby som niečo kreslil na tabuľu, tak by som kresbu doladil do stavu, ktorý potrebujem.

Verím, že moja cesta kabalistu na základe všeobecných skúseností iných kabalistov pomôže aj vám nastúpiť cestu kabalistu a to jednoznačne z mozočku.

Pridaj komentár