Venujeme sa tu pestovaniu jogy v tej najstaršej podobe, ktorá je len možná. Usilujeme sa rozumovo preniknúť do jogy a pochopiť, o čom je a aké možnosti môže dnešným meditujúcim poskytnúť. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vvyhľadaj v Nahrávkach.

Aby sme mohli preniknúť do historickej jogy je potrebné si uvedomiť, že ide o špeciálny stav zúženia vedomia do jedného bodu. Zvyčajne sa v ezoterike snažíme preniknúť koncentráciou do 6. neurónových oblastí a to je šedá kôra veľkého mozgu, stredného mozgu, mozočku, miechy, brušného mozgu a ganglií pri orgánoch tela. Všetky tieto oblasti obsahujú neuróny a sem sa usilujeme prenikať za účelom rozšírenia vedomia. V reálnom živote sú ľudia zvyčajne usadení v jednej zo 6. neurónových oblastí a odtiaľto fungujú. Preto je na začiatok rozumné odcvičiť prienik koncentrácie a ega do týchto 6. oblastí a až potom začať s koncentráciou na jeden bod v každej zo 6. neurónových oblastí.

Na jeden malý bod sa koncentrujeme pomocou zmyslov a zmyslových centier v šedej kôre veľkého mozgu. Ako keby sme daný bod videli, počuli, čuchali, hmatali a chutnali. To je ľudská koncentrácia a túto postupne nahradzujeme koncentráciou pomocou vhodnej asány. Teda ste skoncentrovaní na jeden bod v tele a vhodnou fyzickou asánou sa koncentrácia stupňuje. Tak isto koncentrácia na daný bod cez dýchanie prirodzene posilňuje koncentráciu. Tak isto ju posilňujú špeciálne prstové pozície, ktoré voláme prstové módy. Najprv fyzicky a potom mentálne cez predstavu v pamäti. Koncentráciu na jeden bod stupňuje pocit a uverenie, že celý život nerobíte nič iné ako koncentráciu na jeden bod v tele. Postupne nadobudnete pocit, že z daného bodu vyteká zvláštna energia, ktorá má zvláštny nádych, ako keby z vás vytekal oheň, niekde voda, niekde vzduch a niekde pocit zeme.

Koncentráciu posilňujete špeciálnym stavom a to je sugerácia klinickej smrti a otvorenie neurónov do dimenzie sveta mŕtvych zápisov. Máte pocit fotografa, ktorý si fotí vhodné spomienky jogínov. Tak isto cez hormonálne žľazy je možné prenikať do zápisov o živote ľudí a zvierat, ktoré sú zapísané v magnetických poliach Zeme. Znovu ako turista s fotoaparátom. Potom je tu možnosť v skutočnosti alebo v predstave postaviť kultovú stavbu podľa určitých pravidiel a prepojiť sa na svet mŕtvych spomienok a magmatické zápisy zo života jogínov. Tak isto je možné posilniť biochemický vnútorný stav produkciou chemických látok v tuku tela. Podrobnejšie popisujem v Geriatrickej poradni ako modifikáciu tukových orgánov. Pre pokročilých je tu ešte jedna koncentrácia a to do ústnej dutiny a sugerácia užitia chemických látok z Mendelejevovej tabuľky chemických prvkov a ich kombináciou. Náročná technika pre pokročilých ezoterikov. Neodporúča sa začínajúcim jogínom.

Cieľom tejto meditácie je preniknúť do každého bodu v tele a začať odtiaľ vyžarovať energie ohňové, vzdušné, zemité a vodovité. Body sa porobia v oblasti hlavy, hrude, pupku a v oblasti pohlavných orgánov.

Potom je tu ďalšia úroveň a to je koncentrácia v tranze na jednotlivé časti tela, orgány, bunky myšlienky a to ako keby ste sa koncentrovali do oblastí mnoho rokov, neustále v monotónnom opakovaní aj celé dni. Cieľom je v tele alebo v aure z každej činnosti vytvoriť vhodný znak ľubovoľného tvaru. Teda vo vašom tele alebo pri sexus energiách sa znaky tvoria v aure. Meditácia a cvičenia tohto druhu sú ukončené, keď z každej činnosti vášho tela a mysle boli uložené do vás alebo okolo vás znaky. Môže sa využiť aj zasvätenie, ktoré odkopírovalo do vás väčšinu znakov, ktoré vytvorilo praveké a jogínske vedomie. Všetko je ukončené, keď postavíte stromčekovitý znak zo všetkých jogínskych a pravekých znakov celej histórie ľudstva, či už v sebe, alebo okolo seba. Máte za sebou dlhú duchovnú cestu v pravekom vedomí.

Nastupuje cesta do špeciálneho vedomia, kde sa všetko skladá z množstva bodov, z ktorých vyžaruje energia 4. živlov. Zoberiete si každú oblasť ezoteriky a duchovna. Potom nasleduje prienik do snových spomienok a odtiaľ sa otvorí cez sny nová dimenzia k všetkým kozmickým inteligenciám, pod ktorými rozumieme živé biologické tvory, ktoré zomreli a nechali záznam o sebe vo svete mŕtvych spomienok. Dá sa do týchto informačných polí vstupovať bez problémov a oboznamovať sa aj s týmto rozmerom ľudského bytia.

Pridaj komentár