Na základe požiadaviek svojho podvedomia, ktoré ma neustále tlačilo, aby som sa venoval duchovnej činnosti, som zo začiatku nedobrovoľne prijal toto poslanie. Priznávam, že aj z dôvodu neustálych neúspechov a trvalých stavov chorobnosti. Toto želanie som prijal a potlačil som bežné ľudské ambície. Uvedomil som si moc podvedomia, ktoré si každý z nás nosí v sebe a začal som jeho požiadavky napĺňať viac ako si samo želalo. Toto je vlastne jediná cesta, ako si podriadiť podvedomie a dostať ho pod svoju kontrolu.

A tak začal môj záujem plne sa venovať duchovnej oblasti a životné rozhodnutie duchovnú oblasť neopustiť. Neskoršie som si podvedomie zmenil, ale nie k túžbam, ktoré do mňa vštepila výchova rodičov a spoločnosti. Jednoducho som si ho pozmenil ešte k duchovnejšiemu poslaniu, pretože dozrel čas a ja osobne som sa rozhodol pre duchovnú cestu v čo najširšom rozsahu a podľa okolností k maximálnej dokonalosti.

Na začiatku duchovnej cesty som disponoval v podvedomí rozsiahlymi poznatkami o ezoterike a jej bádaním počas obdobia Ríma. Rozhodol som sa preskúmať celú oblasť ezoteriky a duchovné cesty iných, čo je podľa mňa ten správny začiatok na to, aby som sa poučil z ľudských dejín a z duchovnosti iných prevzal to správne a potrebné pre vlastnú duchovnú činnosť.

Štúdium a skúmanie ezoteriky robím doteraz a budem robiť naďalej. Spoznal som duchovné cesty rôznych osobností duchovného života a postupne som ich začal realizovať aj na sebe. Pokiaľ by som cesty iných nerobil na sebe, tak by to nebola duchovná cesta, ale iba nedokonalá múdrosť o duchovnej ezoterike.

Priniesol som techniku sugerácie, ktorá stojí na uverení určitého stavu chorobnosti a obchádza chorobnosť, ktorá vždy sprevádzala duchovné cesty ezoterikov. No nemám tu na mysli sugeratívnu chorobnosť, ktorou niektorí ezoterici tiež trpia. Pre takýchto je cesta do dokonalej duchovnosti zatvorená. Vlastne choré osoby, či už fyzicky, alebo psychicky môžu dosiahnuť iba čiastočnú duchovnú cestu a na dôvažok ich takéto duchovné aktivity zničia. Technika sugerácie sa musí dopĺňať zasväteniami a technikami trvalého výcviku. K tomu aj schopnosť poznať zákonitosti duchovnej cesty na základe skúseností mnohých pred nami.

Pre duchovnú cestu a pre ezoteriku som osobne priniesol rozumový pohľad na celú duchovnú oblasť. Doslova som spravil v ezoterike poriadok a zaviedol pravidlá, ako robiť duchovnú cestu a zároveň si udržať fyzické a psychické zdravie. A k tomu neodmysliteľnú dimenziu ako je šťastný osud.

Do ezoteriky som zaviedol moderné poznatky medicíny, psychológie, psychiatrie, sexuológie, patológie. Tak isto zavádzam do ezoteriky logické myslenie, filozofické myslenie, chemické myslenie, fyzikálne myslenie, štatistické myslenie, matematické myslenie, geometrické myslenie. A najnovšie aj vedecký spôsob bádania ezoteriky podľa logiky vedeckých bádateľov.

Do ezoteriky som zaviedol aj strategický marketing úspešných jedincov a to robiť v ezoterike výskum a vývoj. Digitalizovať ezoteriku a používať moderné technológie. Neustále všetko zapisovať. Študovať marketingové metódy úspešnosti. Zdokonaľovať svoje schopnosti.

Do ezoteriky so priniesol možnosť realizovať čo najširšiu duchovnú cestu v tých najvýznamnejších oblastiach. Je prirodzené, že som ju priniesol nielen pre ezoterikov, ale aj pre seba samotného. V prvom rade som nastúpil vlastnú duchovnú cestu na skúsenostiach a poznatkoch iných. Teda podľa všeobecných pravidiel a nie iba ako to ja osobne cítim. Preto nemeditujem a nejdem po duchovnej ceste iba sám, ale so skupinou ezoterikov.

Do ezoteriky som priniesol didaktiku smerujúcu k vytvoreniu uceleného procesu nácviku a zdokonaľovania sa každého, kto o to prejaví záujem.

Naučil som sa koncentrovať do vlastného fyzického tela, do orgánov a systémov tela. Naučil som sa koncentrovať do neurónových oblastí ako je šedá kôra veľkého mozgu, stredného mozgu, mozočku, miechy, brušného mozgu, ganglií v tele a jadier buniek. To je základ pre každého ezoterika.

Naučil som sa veštecky vnímať zdravotný stav v celom organizme a napĺňať zásadu, že ezoterik je osoba, ktorá sa vie postarať o dokonalé zdravie, prevenciu a v poslednom období aj o svoju dlhovekosť. Naštudoval som si medicínu, liečiteľstvo, terapie a pri duchovnej ceste dôsledne dbám, aby nebola robená na úkor fyzického zdravia.

Prenikol som vlastnou koncentráciou do energetických pochodov vo vlastnom tele a stal som sa senzibil a prútikár, ktorý dokáže vnímať svoje energetické telo a dokáže ho vhodne upravovať u seba, ale aj u iných ľudí.

Prenikol som do vlastných psychických pochodov a realizoval som v sebe vedomie človeka, ktorý prežil klinickú smrť a usadil sa v neurónoch veľkého mozgu. Teda mám psychický prejav idúci z tejto oblasti. Klinické vedomie.

Prenikol som do vlastných psychických pochodov a realizoval som v sebe vedomie človeka, ktorý je usadený v strednom mozgu a odtiaľto vychádzajú jeho psychické pochody. Cez stredný mozog som prenikol do snového podvedomia. Transcendentálne vedomie.

Prenikol som do vlastných psychických pochodov človeka, ktorý je usadený v mozočku. Odkiaľ vychádzajú jeho prejavy vnímať svet na základe geometrických tvarov. Takzvaná kabalistická myseľ.

Prenikol som do vlastných psychických pochodov človeka, ktorý je psychicky usadený v mieche a odtiaľto vychádzajú jeho psychické pochody silného stotožnenia s prírodou. Hlavne magický spôsob koncentrácie a konania prírodného šamana. Šamanské vedomie.

Prenikol som do vlastných psychických pochodov človeka, ktorý je psychicky počas svojho života usadený v brušnom mozgu a odtiaľto idú všetky jeho prejavy. Ovládol som praveké vedomie.

Prenikol som do vlastných pochodov ľudí usadených v niektorých oblastiach ganglií vlastného tela. Prenikol som do troch oblastí centrálnych ganglií, ktoré riadia ganglie kože a otvoril som si schopnosť vnímania chemických a fyzikálnych pochodov v rastlinách.

Prenikol som do troch oblastí centrálnych ganglií, ktoré riadia ganglie tuku a otvoril som si cestu do alchýmie a hermetizmu, ktoré skrývajú tajomstvo dlhovekosti a transformácie tuku k tvorbe veľkého množstva užitočných látok pre telo. Všetko beží v geriatrickom programe.

Prenikol som do troch oblastí centrálnych ganglií, ktoré riadia ganglie svalov. Otvoril som si schopnosti prútikárske, kineziologické a schopnosti vnímať a pracovať s magmatickými energiami Zeme.

Prenikol som do troch oblastí centrálnych ganglií, ktoré riadia ganglie kostí a otvoril som si cestu k vedeckému bádaniu ezoteriky a duchovných procesov.

Prenikol som do troch oblastí centrálnych ganglií, ktoré riadia ganglie lymfatických uzlín a lymfatického riečišťa. Otvoril som si cestu k liečbe seba a iných ľudí.

Prenikol som do troch oblastí centrálnych ganglií, ktoré riadia ganglie krvného riečišťa a umožňuje mi to nácvik schopnosti čo najdetailnejšieho vnímania ezoteriky a sveta okolo mňa.

Prenikol som do troch oblastí centrálnych ganglií, ktoré riadia ganglie nervového systému a otvoril som si cestu k vnímaniu sveta na základe mandál. Realizujem v Mandala sekcii.

Prenikol som do troch oblastí centrálnych ganglií, ktoré riadia ganglie hormonálnych žliaz. Otvoril som si psychickú cestu k vnímaniu toho, čo ľudská myseľ ukladá v magmatických poliach. Realizujem v Evokačnej škole.

Prenikol som do troch oblastí centrálnych ganglií, ktoré riadia orgány tela a otvoril som si cestu ku kozmickému vedomiu. Realizujem v Kozmos sekcii. Ide o psychický prienik do kozmického priestoru cez stavy zomierajúceho človeka.

Odcvičil som si množstvo vešteckých techník a vytvoril som si v mozgu centrum pre veštecké vnímanie sveta. Veštecké schopnosti sú základnými schopnosťami ezoterika. Realizujem vo Vešteckej škole.

Zvládol som základy vnímania sveta mŕtvych. Ide o info polia, ktoré vzniknú po smrti ľudí a zvierat. Viem ich dekódovať a lepšie rozumieť reinkarnačným pochodom v živých ľuďoch. Realizujem v Plazmatickej škole.

Zvládol som základy pyramidálneho vedomia a vrcholového obdobia Egypta. Realizujem v Pyramidálnej škole.

Zvládol som nácvik a realizáciu stigmatického vedomia a vytváram si trvalú myseľ sugeratívneho stigmatika. Realizujem v Ceste k Bohu.

Zvládol som nácvik mediálneho vedomia, ktoré umožňuje jedinečný zápis poznatkov do aury okolo mňa.

Zvládol som sexuálnu podstatu vo mne a otvoril som si cestu k aurickému vedomiu okolo môjho fyzického tela. Takzvané aurické vedomie.

Prenikol som do vlastného podvedomia a som ho schopný podľa potreby veštecky poznať a pozmeňovať.

Pridaj komentár