19.05.2002 Príspevok č.36. Saša Pueblo -Miecha Uvedomujete si, že miecha sa skladá zo stavcov, blanitého puzdra, bielej nervovej hmoty a šedej nervovej hmoty. Tieto nervové bunky sú iné ako nervové bunky malého mozgu, bielej hmoty a šedej kôry mozgovej. Ďalej si uvedomujete, že z miechy vychádza 32 párov nervov, ktoréČítaj viac

13.4.2002 Príspevok č.33. Saša Pueblo – Frekvenčné rezonancie Do Silvovej školy vstúpil nový prvok v podobe frekvenčných rezonancií. Podrobnejšie si nájdete na mojich internetových stránkach – Frekvenčná hudba. Na základe počúvania a zapamätávania herzových rezonancií začnú všetky pamäťové záznamy vydávať rezonancie ako objekty vonkajšieho sveta, pokiaľ si to budete želať.Čítaj viac

4.3.2002 Príspevok č.32. Saša Pueblo – Prienik do pamäťových záznamov Po dôslednom odcvičení koncentrácie a dekoncentrácie do buniek šedej kôry cez nervstvo a nervové zakončenia v šedej kôre cvičíte prienik cez nervstvo a nervové zakončenia do bielej hmoty, malého mozgu a bielej hmoty a šedej hmoty uloženej v mieche. VČítaj viac

30.1.2002 Príspevok č. 25. Saša Pueblo Silvova škola je založená na dôslednej kontrole každej bunky v celom mozgu a mieche. Neustálym prechádzaním týchto buniek zisťujete rôznymi spôsobmi, ktoré bunky sa vašim rozkazom podvolia a ktoré vaše priania a želania odmietajú. Príspevok č.26. Saša Pueblo Keď prenikáte do buniek bielej hmotyČítaj viac

16.12. 2001 Saša Pueblo: Hlbšia úroveň Je žiadúce z času na čas sa vrátiť k štúdiu anatomického atlasu a upresniť si čo najpodrobnejšie, ako vyzerajú a fungujú bunky šedej kôry mozgovej, bielej hmoty, malého mozgu a miechy. Treba dosiahnuť hĺbku prieniku až do úrovne antičastíc cez častice, jadrá, elektróny, atómyČítaj viac

10.11.2001 Saša Pueblo: Silvova metóda 21 Pri cvičeniach, ktoré sú zverejnené v Silvovej škole, sme postúpili k ďalším skúsenostiam. Takouto skúsenosťou je schopnosť koncentrácie zmyslových senzorov (očné bulvy, jazyk, prsty, chodidlá, pery, zuby, sluchovod, povrch tela, nosná sliznica) a zmyslových centier šedej kôry mozgovej do oblasti šedej kôry, bielej hmoty,Čítaj viac

10.11.2001 Saša Pueblo: Silvova metóda 11 V aurickom obale okolo hlavy, v šedej kôre, bielej kôre, malom mozgu, mieche vytvárate stav halucinácie stojatej a nehybnej vody. V tomto kľudnom a nehybnom prostredí sa od jedného bodu k druhému pohybuje v svižnom pohybe určitý druh ryby. Používa sa aj predstava poskakujúcehoČítaj viac

V tejto brožúrke sa budeme venovať nácviku ALFA STAVU a všetkým prehlbujúcim stavom ako sú: BETA, THETA, GAMA, ČAKRA, BOH a ALFA ASTRÁL STAV. Cvičením ALFA STAVOV sa naučíte ovládnuť všetky stupne spánku a to stupeň zaspávania, plytkého spánku, hlbokého spánku, somnambulného spánku, zobúdzania sa. V týchto stupňoch spánku saČítaj viac

Silvova škola pod vedením Sašu Puebla sa zaoberá technikami na ovládanie ľudskej mysle a ľudského správania. Ďalej sa snaží vysvetľovať Silvovu metódu výhradne logickými prístupmi založenými na poznatkoch psychológie, psychiatrie a poznatkov medicíny. Zároveň všetci adepti Silvovej školy tieto techniky precvičujú či už v skupine, alebo individuálne. Čo vás viedloČítaj viac

Gnostickú školu treba doplniť ešte o ďalšie žľazy a to zbytky feromónových žliaz v nose. Tu zostali iba nepatrné stopy v bunkách sliznice. U žien sa do žliaz zahŕňajú aj mliečne žľazy. Keď zabudnete na vonkajší svet a v šedej kôre prehodíte vnímanie do vnútorného sveta, tak sa postupne koncentrujteČítaj viac