– Individuálna meditácia z 18.8.02 Meditáciu som začal uvedomovaním si biochemických pochodov v pľúcach, kde prichádza k viazaniu kyslíka a uvoľňovaniu oxidu uhličitého. Snažil som sa koncentráciou sledovať naviazanie kyslíka na červené krvinky a ich púť do mozgu. Z mozgu som meniacou koncentráciou sledoval púť oxidu uhličitého do pľúc aČítaj viac

Využijete pri Marketingovej škole Aktíva Zdroje, ktoré organizácia vlastní a z ktorých má ekonomický úžitok. Môžu byť hmotné alebo nehmotné. Algoritmus Súbor pravidiel na riešenie problémov. Obyčajne má formu určeného postupu s logickým sledovaním krokov. Analýza pracovného miesta Prvky vytvárajúce pracovné miesto. Analýza pracovnej sily Skúma zamestnancov podľa veku, pohlavia,Čítaj viac

Využijete pri Symbolickej škole Adam Adam a Eva ako symbol prarodičov. Amor Stelesnenie veselej a hravej formy náhle prebudenej lásky spôsobujúci zmätky. Zasiahol ho Amor lásky. Androgýn Bytosť so znakmi oboch pohlaví. Často sa používa označenie hermafrodit. Vyjadrujúci symbol duality a celistvosti, pričom bipolárne napätie nemusí vždy znamenať sexualitu, môžeČítaj viac

Využijete pri Terapeutickej škole Akupresúra Je to kombinácia masáže a tlaku prstov na vybrané oblasti ľudského tela. Tlakom prstov sa nahrádza napichovanie ihiel známe pri akupunktúre. Akupresúru robíte tak, že postupne masírujete telo a zároveň intuitívne stláčate alebo tlačíte prstami povrch tela. Tlak môže trvať aj minútu. Pri meditáciách steČítaj viac

Volám sa Saša Pueblo a pokúsim sa vám objasniť slovom všetko, čo súvisí s touto problematikou. Frekvenčnou rezonančnou hudbou som sa začal zaoberať neskoršie než ostatnými meditačnými technikami a snažil som sa ísť dôsledne a postupne. V prvom kroku som si zohnal literatúru o Silvovej metóde, naštudoval som si životopisČítaj viac

Čo má meditujúci rozumieť pod frekvenčnou rezonanciou? Pod frekvenčnou rezonanciou treba rozumieť, že daný objekt a to každý objekt sa môže dostať do stavu určitých vibrácií. Najlepšie sa to dá pochopiť na príklade. Keď železnou tyčou udrieme o iný predmet tvrdšieho charakteru, železná tyč sa rozrezonuje a určitý čas vibruje.Čítaj viac