Využijete pri Terapeutickej škole

Akupresúra
Je to kombinácia masáže a tlaku prstov na vybrané oblasti ľudského tela. Tlakom prstov sa nahrádza napichovanie ihiel známe pri akupunktúre. Akupresúru robíte tak, že postupne masírujete telo a zároveň intuitívne stláčate alebo tlačíte prstami povrch tela. Tlak môže trvať aj minútu. Pri meditáciách ste schopný stláčať povrch tela imaginárnou predstavou tlaku na dané miesto. Tu aktivizujete vlastnou predstavou nervové zakončenie snímajúce tlakové podnety.

Akupunktúra
Intuitívne vyhľadanie nervových zakončení v koži a svalovine. Vpichovanie mimoriadne tenkých ihiel. Aktivizácia nervového snímača kože citlivého na pichnutie. V meditačnej praxi dosahujete dráždenie týchto senzorov kože silou imaginácie a dlhodobým nácvikom. Akupunktúrne ihly prechádzajú aj do svaloviny a aktivizujú nervové zakončenia koordinujúce pohyb svaloviny. Aktivované nervové zakončenie vysiela cez nervstvo podnety do miechy a malého mozgu. V meditačnej praxi dosahujete dráždenie nervových zakončení v svalovine silou predstavivosti a koncentrácie zmyslov a zmyslových centier v šedej kôre mozgovej.

Alexanderova metóda
Je terapia založená na zmene pohybových návykov človeka. K tomuto účelu môžete využiť napríklad jogínske cvičenia alebo iné druhy pohybovej kultúry, ktoré zmenia pohybové návyky človeka. V meditačnej praxi zmenu pohybových návykov dosahujete imaginárnou predstavou, že cvičíte. Cvičenia sa nerobia fyzicky, iba si ich predstavujete, ako keby sa diali skutočne.

Alopatické liečiteľstvo
Je klasická medicína a klasické bylinkárstvo založené na skúsenostiach a klinických skúškach vybraných druhov liečiv. Liečivá priamo pôsobia na daný druh choroby. V meditačnej praxi človek dosahuje silou vôle schopnosť imunitného systému produkovať liečivé látky priamo v tele. Tým vytvára trvalú schopnosť adaptácie imunitného systému na nové situácie.

Antropozofické liečiteľstvo
Intuitívny spôsob liečby založený na jasnovideckých schopnostiach liečiteľa. Pre každú chorobu sa vytvára určitá špecifická kombinácia liekov a liečiteľských postupov. V meditačnej praxi si človek imaginárne vytvára určité kombinácie liečiv a silou vôle si predstavuje, ako budú tieto liečivá pôsobiť v jeho organizme.

Aromaterapia
Je liečiteľský postup, pri ktorom sa využívajú aromatické látky z bylín a drevín v roztokoch vody, alkoholu a oleja. Aromatické látky sa používajú pri masáži, kde sa vstrebávajú kožou. Môžu sa voľne nanášať na určité časti tela. Môžu sa vdychovať v miestnosti s aromatickou lampou. V meditačnej praxi si meditujúci predstavuje vôňu imaginárne a v organizme týmto vyvoláva liečivé reakcie.

Artterapia
Terapeutický postup založený na vizuálnom vyjadrení pocitov prostredníctvom kresby. V meditačnej praxi si meditujúci nakreslí obrázky predstavujúce jeho chorobný stav iba imaginárne na biely papier pred sebou. Tento chorobný stav odmietne. Zároveň si nakreslí ďalší obrázok, ktorý ho má vyliečiť a uzdraviť. Tento si mnohonásobne vizualizuje a prijíma ho.

Auraterapia
Liečiteľský postup zameraný na vyharmonizovanie tvorby bioenergie v bunkách ľudského organizmu. U chorého človeka sa v oblasti chorých buniek buď tvorí vysoký prebytok bioenergií, alebo sa tvorí príliš málo bioenergie. Jasnovidec je schopný tieto disharmonické stavy vnímať a bioenergetický liečiteľ aj odstraňovať. V meditačnej praxi sa meditujúci dokáže skoncentrovať silou vôle a imaginácie do každej bunky tela. Naučí sa v každej bunke riadiť optimálnu bioenergetickú produkciu. Harmonické obtekanie celého tela je znakom dobrého psychického aj zdravotného stavu.

Aurikulárna terapia
Je založená na manipulácii ušných lalokov či už akupunktúrou, akupresúrou, masážou, natieraním liečiv. V meditačnej praxi si meditujúci dokáže silou vôle, imagináciou predstavy liečby a koncentráciou zmyslov a zmyslových centier v šedej kôre navodiť stav dráždenia senzorov kože ucha. Môže tu aktivovať senzor tlaku, vpichu, tepla, chladu, jemného dotyku. Takýto stav si môže navodiť na viečka očí, pery, končeky prstov a spodok chodidiel. Navodenie podobných stavov môže dosiahnuť aj v ústnej dutine a na povrchu hrtanu, žalúdka, hrubých a tenkých čriev.

Autogénny tréning
Ovládanie stavu buniek šedej kôry, bielej hmoty, malého mozgu, miechy a túlavého nervstva. Silou imaginácie a koncentrácie do buniek menovaných oblastí s cieľom dostať činnosť v týchto oblastiach pod kontrolu. Bunky v tejto oblasti sa často vymknú spod psychickej kontroly. Napríklad zrazu zostanete agresívny. Agresivitu potom ovládnete kontrolou tých buniek, z ktorých sa takýto podnet šíri. Takto sa dá zvládať pocit strachu, hladu, nechuti niečo urobiť a iné prípady psychických stavov.

Autosugescia
Je technika liečby koncentráciou zmyslov a zmyslových centier šedej kôry na vnútorný hlas. Treba sa naučiť vnútorný hlas ovládať. Aby napríklad dokázal byť ticho, aby dokázal neustále opakovať niektoré liečivé formulácie a priania.

Biochemická terapia
Je technika ozdravenia založená na získaní solí z rastlín prostredníctvom vylúhovania a vyparenia roztoku. Získaný kryštalický povlak sa užíva. Je možné aj imaginárne vsugerovanie, že ste takúto látku užili a pociťujete jej blahodárny účinok.

Diéta
Je to technika liečby výberovým spôsobom jedenia takých potravín, ktoré podporujú ozdravovacie procesy. Zároveň je to vylúčenie tých druhov potravy, ktoré liečebný proces spomaľujú alebo ho znemožňujú. Výber stravy sa deje intuitívne alebo na základe jasnovideckých schopností liečiteľa. Špeciálny spôsob stravovania sa dá vytvoriť aj za účelom dokonalého fungovania na základe jasnovideckých odporúčaní.

Dýchanie
Možná technika liečby buď aktívnym predýchavaním a vytvorením výrazného prebytku kyslíka v krvnom riečišti, alebo vytvorením nedostatku kyslíka a prebytku oxidu uhličitého v krvi. Dychové cvičenia umožňujú úpravu spôsobu dýchania. Ovládnutie fáz nádych, zadržanie, výdych, zadržanie. Prudké predýchavanie a zadržanie dychu. Možné sú aj cvičenia dychu a hlasiviek.

Floračná terapia
Relaxácia s možnou liečbou. Pacient leží v bazéne vo vode s vysokou dávkou soli. Bez akejkoľvek námahy nehybne leží a vníma svoje vnútro. V meditačnej praxi je to tréning schopností oslabiť účinok zemskej tiaže (vplyvu magmatického jadra na človeka). Možné je aj navodzovanie pocitu lietania.

Hladovanie
Poznáme možnosti výberového hladovania s tým, že si odriekame určité druhy jedál. Takto robíme určitý čas. Cieľom je dopriať organizmu čas na likvidáciu toxínov z daného druhu jedla. Ďalšou možnosťou je hladovanie v určitých časových úsekoch. Nejeme žiadne potraviny 6 hodín, 12 hodín a možné je aj hladovanie 24 hodín. Výberové hladovanie je zamerané na oblasti vegetariánstva, to je odmietanie živočíšnych produktov. Možné je aj výberové hladovanie na báze vegánstva – jeme iba všetko surové a v čo najprírodnejšom stave. Výberové hladovanie na základe odporúčaní jasnovidného liečiteľa.

Homeopatia
Liečba prostredníctvom nariedených roztokov v destilovanej vode. Zvyčajne sa do vodného roztoku destilovanej vody dá z danej bylinky alkoholový roztok v množstve jednej kvapky. Do roztokov s destilovanou vodou sa môžu hádzať aj rozžeravené kovy a minerály.

Hydroterapia
Liečba prostredníctvom vody. Používa sa princíp otužovania studenou vodou, používa sa liečba horúcou vodou obsahujúcou rôzne soli a bylinné roztoky. Využíva sa aj forma striedania teplej a studenej vody. Voda môže slúžiť aj pre pohybové terapie. Minerálne vody sa buď pijú, alebo inhalujú.

Hypnoterapia
Je terapeutická metóda, kde sa pacient dostáva do stavu hlbokého spánku pomocou hypnotizéra alebo sám pomocou cvičení. V tomto stave dochádza k odpojeniu vonkajšieho vnímania podnetov z okolia človeka. Meditujúci si vsugeruje, že je slepý, hluchý, bez čuchu, chuti, hmatu. Otvára sa vnútorné vnímanie fyzického a psychického tela na základe zmyslových centier šedej kôry mozgovej. Zhypnotizovaný človek nesmie zaspať a musí si udržať aspoň minimálne vnímanie. Vhodný je aj nácvik odolávania spánku v nočných hodinách v sede pomocou mierne zdvihnutej ruky. Keď sa prepadnete do spánku, ruka spadne a vy sa preberiete.

Chiropraxia
Napravovanie poškodených kĺbov, svalov a chrbtice odbornou manipuláciou chiropraktického liečiteľa.

Koenitívna terapia
Cieľom je zmena postojov a konania. Uvedomenie si doterajšieho spôsobu myslenia. Prijatie nových nácvikov. Neustále opakovanie a vytváranie nových návykových stereotypov na formy nového správania. Vytvorenie detskej mysle a ochoty mozgu prijímať nutné životné zmeny.

Kolorterapia
Vnímanie elektromagnetického žiarenia slnečného svetla a to hlavne viditeľnej časti v rôznych vlnových dĺžkach. Koncentrácia zraku na rôzne farebné odtiene. Aktívnejšie prenikanie ultrafialového žiarenia v takých dávkach, aby sa tvorili v dostatočnej miere vitamíny. V meditačnej praxi sú to pocity, že bunky vyžarujú určité farebné bioenergetické svetlo.

Liečenie hlasom
Pacienti sa učia ovládať svoj hlas. Tí, ktorí majú pestovaný hlas – sladký, štedrý, ukľudňujúci, sa učia, aby bol hlboký, hlučný a razantný bez citov a lásky. Tí, ktorí majú hlas rozkazovačný, sa učia, aby bol láskavejší a citovejší. Treba sa naučiť meniť hlasové a emocionálne zafarbovanie hlasu. Hlasivky sa môžu stať aj zdrojom bioenergetického potenciálu rozlievajúceho sa do buniek tela. Ďalej sem patrí správna artikulácia jazyka a pier. K vyslovovaniu slov patrí aj správne dychové cvičenie. V meditačnej praxi sa učíme podľa potreby mať aj hlboký hypnotický hlas, ktorý uvedie ľudí do hlbokého zasneného stavu.

Liečenie charizmou
Toto liečenie je založené na viere v uzdravenie a dosiahnutie určitého vytýčeného cieľa. Liečba charizmou je založená na neustálom opakovaní a teda trvalom programovaní, aby ste dostali vnuknutie, čo máte robiť, aby ste sa uzdravili, aby ste našli toho správneho lekára, terapeuta a liečiteľa, aby vám neznáme okolnosti boli naklonené, aby ste mali dosť síl a vôle popracovať na svojom uzdravení. Je tu naladenie a nastavenie silnej vôle a optimisticky ladenej mysle. Nezanedbateľná je aj aktivizácia vlastných potenciálov liečby. Psychologicky je to opora o šťastný osud vložená do určitej konkrétnej predstavy.

Liečenie podľa vzorcov
Toto liečenie je založené na zmene vnímania a vstupu zrakových podnetov do mozgu chorého človeka. Jasnovidný liečiteľ vytvorí určité obrazové schémy, ktoré si človek neustále vizualizuje. K takýmto liečbam môžete využiť náboženské obrázky, písmo jednotlivých národov, alchymistické znaky a hermetické obrázky mysticky nadaných ľudí.

Liečenie stresu
Pacient sa učí rozumieť svojej chorobe. Je poučený o možnostiach liečby. Učí sa nebáť choroby a naladiť svoj organizmus do správneho psychického stavu podporujúceho liečbu. Ďalej je možnosť vytvoriť schopnosť lepšie znášať civilizačný stres a nebrániť psychicky liečivým procesom.

Masáž
Veľmi dobré výsledky sa dosahujú, keď chceme masážou uvoľniť a odstresovať svalstvo celého tela. Masáž sa môže prevádzať rytmickým hladením, bubnovaním, štípaním a trením.

Meditácia
Aktivity vedúce k posilneniu schopnosti koncentrácie a mobilizácie vnútorných rezerv v ľudskom organizme. Opačný princíp je schopnosť totálneho uvoľnenia a regenerácie bez vnútorného napätia. Meditáciu môžeme považovať za schopnosť ovládať alebo ovplyvňovať všetky fyziologické a psychologické pochody v ľudskom tele.

Megavitamínová terapia
Je založená na skutočnosti, že organizmus v chorobe býva často neschopný prijímať dostatok vitamínov a minerálov. Možná je aj ich zvýšená potreba počas chorobného stavu.

Mesmerizmus
Za určitých mimoriadnych okolností sa môže v liečiteľoch tvoriť zvláštna energia, ktorá je schopná mimoriadne urýchliť liečivé pochody. Možné je dokonca zničenie chorých buniek alebo ich okamžité vytvorenie. Samozrejme, takýchto liečiteľov je málo a nie vždy sú schopní takýto druh bioenergie produkovať.

Muzikoterapia
Liečba založená na počúvaní hudby. Jej rytmus a harmónia, striedanie zvuku a ticha. Zvuk okolo nás má svoje frekvenčné ladenie. Zvuk pôsobí na tvorbu bioenergie v ľudskom tele a naučí človeka tvoriť vlastnú bioenergiu v určitých rezonančných hladinách. Postupne dokážete rozrezonovať vnútro bunky a bioenergia získa určité nové parametre. Vaše bunky tvoria bioenergiu, ale v prípade zlého zdravotného stavu nemá správnu dynamiku a napätie. Počúvaním hudby je možné toto napraviť. Nemusia to byť vždy iba hudobné nahrávky, ale aj zvuky okolo nás. Určité bioenergetické kvality životných energií pôsobia jednak na samotné bunky, ale aj chemické pochody v tele.

Orgonová terapia
Je založená na využití sexuálnych predstáv a pocitov k tvorbe špeciálneho bioenergetického vzruchu, ktorý je možné transformovať do liečivých energií, ktoré pôsobia blahodárne na bunky ľudského organizmu.

Paranormálna terapia
Je tu túžba privolať alebo vyvolať nadprirodzenú zvláštnu silu, ktorá zrazu človeka vylieči. Schopnosť vyvolať nadprirodzené sily do seba alebo priamo do iných je mimoriadne vzácna. V histórii ľudstva bolo takýchto ľudí málo. Racionálnejší postoj umožňuje viera a meditácie pri čítaní nadprirodzených udalostí u ľudí, ktorým boli dopriate. Zdravá meditačná fixácia na zázrak môže mať blahodárne účinky na zdravotný stav a za nevysvetliteľných okolností môže aj nastať.

Prikladanie baniek
Základom tejto liečby je využitie podtlaku vytvoreného v bankách, ktorý má tendenciu rozťahovať telo v oblasti pod priloženou bankou. Mám tu na mysli liečbu vo vákuu alebo v prostredí vytvárania silného tlaku na telo. Meditujúci dokáže silou vôle takýto stav navodiť v ktorejkoľvek časti svojho tela. Taká zmena tlakových pomerov má liečivé dopady na organizmus chorého.

Psychodráma
Vypracovaná terapeutická metóda, pri ktorej ľudia opisujú svoje životné prehry, nepríjemnosti a obtiažne situácie. Takýmto spôsobom odbúravajú nervové napätie, ktoré blokuje činnosť nervového systému v tele.

Psychosyntéza
Terapie zamerané na totálnu zmenu osobnosti označovanú ako nová identita. Základom je úprimná túžba zmeniť sa a na svojej zmene dlhé roky pracovať. Inou túžbou k zmene môže byť snaha o rozvoj vlastnej osobnosti a vypestovanie mimoriadnych schopností.

Psychoterapia
Základom psychoterapie je možnosť zveriť svoje problémy dôveryhodnej osobe. Základom je otvorenosť a úprimnosť. Hypnotizér môže uviesť pacienta do stavu, kde stratí zábrany a všetko, čo ho tlačí na duši, vypovie. Už nemá tajomstvá, ktoré ho mučivo zvierajú. V zásade sa uplatňujú dva prístupy a to progres (naplánovanie pozitívnej budúcnosti ) a regres (minulosť danej osoby v spomienkach). Možný je aj prístup otvorenia hlbokého podvedomia a spojenia s vedomím chorého.

Reflexná terapia
Liečenie pomocou masáže rôznych častí tela ako sú tvár, uši, prsty, chodidlá. Je to liečba tlakom a vyvolávaním bolesti. Do tejto terapie patrí aj otĺkanie celého tela zväzkom vŕbových paličiek pevne zviazaných na jednej strane.

Reichovská terapia
Prežívanie stresujúcich alebo traumatických zážitkov spolu s určitou pohybovou kultúrou ako tanec, masáž, pohyby rúk, túlenie sa, agresívne údery. Možná je aj zvýraznená mimika tváre.

Rogersovská terapia
Terapeut sa snaží byť nápomocný klientovi pri jeho liečbe. Akceptuje jeho stupeň aktivity a napomáha mu, aby dospel k vlastnému rozhodnutiu a vlastnej iniciatíve

Silvova metóda
Táto metóda prirovnáva mozog k nedostatočne riadenému počítaču, ktorý si často robí, čo chce. Mozog vysiela elektrické impulzy tzv. mozgové vlny rôznych frekvencií napojené na rôzne stavy vedomia. Určitej zvukovej frekvencii zodpovedá určitá farba alebo kombinácia farieb, určitý rytmus, určitá chuť, určitá vôňa, určitá ostrosť svetla, určitá pohybová aktivita, určitý tlak na telo, určitý stupeň bolesti, určitý stupeň tepla alebo chladu, jemnosť dotykov, určitý pohyb ruky, určitý pohyb a druh myšlienok.

Pridaj komentár