Využijete pri Symbolickej škole

Adam
Adam a Eva ako symbol prarodičov.

Amor
Stelesnenie veselej a hravej formy náhle prebudenej lásky spôsobujúci zmätky. Zasiahol ho Amor lásky.

Androgýn
Bytosť so znakmi oboch pohlaví. Často sa používa označenie hermafrodit. Vyjadrujúci symbol duality a celistvosti, pričom bipolárne napätie nemusí vždy znamenať sexualitu, môže ísť aj o iné protiklady.
Androgýnne bytosti ako symboly spojenia protikladov do božskej autonómnej jednoty.

Anjel
V predstavách rôznych náboženstiev nadprirodzená bytosť plniaca rôzne funkcie, prostredník medzi človekom a bohom. Anjelská láska ho sprevádza.

Baran
V astrologickej hviezdnej symbolike je baran znamenie stojace na začiatku zverokruhu. Námedzný robotník. Je tvrdohlavý ako baran.

Baránok
Pre svoju dojímavú nevinnosť symbol čistej a dôverčivej bytosti. Je ako baránok zlatý a milučký.

Biela farba
Dokonalé spojenie všetkých farieb svetelného spektra, často za farbu ani nie je považovaná. Symbolizuje nedotknutú a nepoškvrnenú nevinnosť pravého raja. Smrteľná bledosť ako symbol smrti. Biely kôň sa spája s predtuchou smrti.

Blesk
Pôsobivé vybitie nebeskej elektriny, ktorá však prináša na zem aj oheň a skazu. Vo všetkých starých kultúrach je výrazným symbolom nadprirodzenej moci. Blesk ako symbol nadpozemského osvietenia. Blesk ako symbol mužskej vitality. Blesk ako „hromový vták“. Blesk ako zapálený „oheň lásky“. Blesk ako had útočiaci z neba.

Brána
Ako symbol vstupu, ale aj skrytého priestoru za ním a tajuplnej moci. Brána, dvere a prah podobne ako most.

Búrka
Ako symbol „ťaženia armády duchov“, neskôr ako „divé besnenie démonických síl“.

Býk
Ako symbol rozhodnosti, plodnosti, smrť. Býk ako znamenie zverokruhu, prízemnosť, ťažkopádnosť, stálosť, vitalita.

Červená farba
Ako symbol prinavrátenia života mŕtvym, keď ich natierali. Znamená boj na život a smrť. Je farbou vrúcnej lásky. Červená farba ako „veľká smilnica“. Červená symbolizuje materiálny princíp. Symbolika stvorenia. Keď svetielkuje červená, tam je pripravená duša, nastáva dobývanie a trápenie. Červená je aj oddanosť, ale aj tieseň a predovšetkým znak citového vzťahu.

Čierna farba
Ako protiklad bielej farby. Čierne zvieratá a čierny kohút. Diabol bol znázorňovaný červenou a čiernou farbou. Čierna vyjadruje aj negáciu pozemskej márnomyseľnosti a okázalosti, zdôrazňuje naopak vážnosť a dôstojnosť. Čierna farba smútku a pokánia. V hĺbkovej psychológii je čierna farbou najhlbšieho podvedomia, ponorenia sa do temnoty, do smútku.

Číslo
Čísla neboli naslepo vhodené do sveta. Spojili sa do vyvážených systémov. Čísla ako princípy všetkých vecí v rámci univerza. Ako prakvality vesmíru, „absolútne“ stopy nadľudských síl. Boh stvoril svet z čísel. Začal číslom jedna a dodnes pokračuje.

Dážď
Ako symbol životodarnej sily duše, vedúcej telo k rozkvetu. Vlaha, prichádzajúca z neba a podnecujúca zem k vydaniu úrody, sa často považovala za prúd životodarného semena zoslaného bohom neba matke zeme.

Diabol
Ako symbolický protipól boha na nebi, odporca a zvodca, vládca pekla. Symbol desivej podoby. Hady a draky sú zavše jeho symboly.

Dom
Ako symbol človeka samotného, ktorý si našiel svoje trvalé miesto vo svete. Hrob je pokladaný za posledný večný dom až do Posledného súdu. V psychológii symboliku domu priraďujeme k žene, matke a rodičke.

Dub
Ako symbol vytrvalosti a nesmrteľnosti. „Pozerá ako hrom do duba“. „Verný a neochvejný ako dub“.

Dúha
Ako symbol prejavu božej žičlivosti. Posledný sudca na konci sveta sa často zobrazuje tróniac na dúhe. Ako symbol uzmierenia neba a zeme.

Fénix
Ako symbol nesmrteľnosti a vzkriesenia. Fénix sa živil len rosou, odlietal do cudzích krajín a zbieral voňavé bylinky. Zapálil oheň, v ktorom aj zhorel na popol. Po troch dňoch však vstal z popola k novému životu. Ustavične obnovujúca sila.

Had
Ako symbol podsvetia a ríše mŕtvych. Symbol pokušiteľa v raji. Ako symbol mora obklopujúceho zem. Symbol „omladenia“. Had, ktorý si zahryzol do vlastného chvosta ako symbol večného návratu. Had ako symbol cyklicky prebiehajúceho procesu. Aspekt hada spájaný so zemou a s podsvetím. V psychoanalýze ako „falický symbol“. V meditácii sa had „kundalini“ nachádza na dolnom konci chrbtice. Symbolizmus hlbokej psychológie vidí v hadovi obraz zvláštnej prastarej sily. Podľa všetkých psychologických skúseností predstavuje významný symbol psychickej energie. Kto v sne stretne hada, ten narazí na sily z hĺbky duše, cudzie Ja, hádam také staré, ako toto praveké zviera. Je slizký ako had.

Havran
Ako symbol negatívneho charakteru. „Vták nešťastia“. „Krkavčí rodičia“. Vták, ktorý ohlasuje chorobu, vojnu a smrť. V raji sa havrany zmenia na farebných vtákov. Temné stránky duše. Človek, ktorý sa dokázal vysporiadať s temnotou svojej duše.

Holub
Ako symbol jemnosti a lásky, bojazlivosti a táravosti. „Holubička“ ako pomenovanie milenky. Holubica ako stelesnenie ľudskej duše. Čierny havran sa zmení na bielu holubicu. Symbol plodnosti.

Hus
Ako symbol predstavujúca ženský a domáci princíp. Urobiť niečo zbytočne ako „podkuť hus“.

Hviezdy
Ako symbol kozmického poriadku a zároveň ako symbol „svetla zhora, z vyšších sfér“. Hviezdy ako mŕtvi, ktorí boli prijatí do neba. Hviezdy ako „putujúce svojou cestou“.

Chlieb
Ako symbol „spoločného prijímania potravy“. Symbol potravy pre ducha. Chlieb života. Cieľom človeka je získať požehnanie nebies. Jesť trpký chlieb vyhnanstva. Pripraviť niekoho o chlieb. Stratiť chlieb. Obrátený chlieb znak nešťastia. Všetky dôležité hodnoty života sa nám v sne kladú do rúk v podobe chleba.

Chrám
Ako symbol úsilia vytvoriť v tomto svete každodennosti priestor pre duchovno. Chrám ako poriadok sveta. Chrám ako miesto stretnutia ľudského a božského. Symbol chrámu siedmich strážcov neba a zeme. Idealizovaná podoba zeme.

Ibis
Vták posvätnosti. Obraz večného hľadania. Najhorší zo všetkých je ibis, lebo z hriešnika pochádzajú hriechy.

Jablko
Ako symbol erotickej asociácie spájajúce jablko so ženskými prsiami a jaderník naprieč prerezaného jablka s vulvou. Zlaté „jablko sváru“. Symbol plodnosti. Ako prejav lásky. Symbol prinášajúci večnú mladosť. Sprostredkované poznanie. Symbol hriešnosti.

Jaskyňa
Ako symbol mimosvetského priestoru. Symbol rodiaceho materského lona. Miesto zrodu bohov. Symbol súvisiaci so zemou a podsvetím. Symbol úrodnosti a sexuality. V psychologickej symbolike ako výraz hľadania zmyslu života. Zostúpiť do hĺbok vlastnej osobnosti.

Jednorožec
Ako symbol bájneho zvieraťa a falického významu. Ako sídlo rozumu, čím sa zduchovňoval sexuálny symbol. Symbol čistoty a sily.

Jeleň
Spolu s býkom duálny kozmologický systém. Jelenie parožie sa chápalo ako symbol slnečných lúčov.

Kadidlo
Ako symbol „nadpozemsky príjemnej vône svätosti“. Dym, stúpajúci z kadidla, symbolizoval spojenie pozemského a božského. Spojenie modlitby veriaceho s nebesami. Uzmierenie božieho hnevu. Očisťujúce účinky. Kadidlo stúpa do centra nebies. Kadidlo ako mozog nebies.

Kameň
Ako symbol božskej moci. Z kameňov vznikli nadprirodzené bytosti, ale aj ľudia. Znak božej prítomnosti (meteority). Kamene ako symbol „kostí matky zeme“. Otesaný kameň. Kameň mudrcov.

Kľúč
Ako symbol uvoľňujúcej a zväzujúcej moci svojho nositeľa. Nebeský vrátnik. Mlčať. Kľúč k srdcu milovanej osoby.

Kniha
Ako symbol zjavenej múdrosti. Kniha skutkov všetkých ľudí. Zvnútornenie božského posolstva. Kniha svätých zákonov. Ako symbol nádoby ducha.

Kohút
Ako symbol slnka. Podsvetie. Symbol ohňa. Ohlasovateľ svetla. Ohlasuje nový deň viery. Strážca dúhového mosta. Zásluhy a pokoj. Stelesnenie žiadostivosti.

Koleso
Ako symbol ročných cyklov v prírode. Symbol rotácie, kolobehu, vznikania a zanikania. Symbol Slnka, ktoré sa kotúľa po oblohe. Symbol celého kozmu. Koleso znovuzrodenia. Koleso učenia. Kozmický poriadok. Magické kruhy zvané aj kolesá duchov. Kolesá s očami. Koleso života nikdy nestojí a podlieha zmene. Život človeka sa točí vrtkavo ako lúč na kolese voza. Podvedomé jadro ľudskej duše. Zrodenie, smrť, osud a nevyhnutnosť.

Korytnačka
Ako symbol tichej sily a možnosti úkrytu pred útokom. Magické ochrankyne stability sveta. Symbol plodnosti. Zviera mýtických predkov.

Kosti
Ako symbol stopy mŕtvych na zemi. „Semeno zmŕtvychvstania“. Rituálne predmety. Kosti sa premenili v nič. Symbol smrti.

Kôň
Ako symbol stelesnenej sily a vitality. Ríša mŕtvych. Slnečný symbol. Ťažné zviera nebeského voza. Okrídlený kôň.

Krava
Ako symbol materinských síl zeme. Symbol matky zeme a výrazom vegetatívneho materstva. Primitívna posvätnosť.

Kríž
Najuniverzálnejší symbol. Orientácia v priestore. Bod stretávania. Dve osi. Predstava sveta ako symbol kríža. Symbol strom, vrch, kôl. Cesty, kde sa živí i mŕtvi. Krížové cesty. Nástroj Kristovej popravy. Symbol Bohom vyvolených ľudí. Symbol večného života. Symbol stromu života.

Kruh
Symbol najdokonalejšej formy. Symbol Boha a jeho všadeprítomné centrum dokonalosti. Symbol neba. Symbol ponorenia sa do vôd večnosti. Symbol magickej ochrany. Pôvod Božského. Kruh osvietenia. Kozmos ako kruhovite do seba zapadajúce sféry.

Krv
Ako symbol života. Nepretržitého života. Božský prvok života pôsobiaci v ľuďoch. Život tela je v krvi. Nositeľka magických síl. Potrava Bohov. Preliata krv, prenesená životná sila. Šťava špecifických kvalít. Posilňujúci nápoj pre Slnko. Smrť kvetov. Modrá krv.

Labuť
Ako symbol čistoty. Labuť ako narodenie Boha. Labutia pieseň. Pralátka. Celkom čierne mäso.

Lev
Ako kráľovský zvierací symbol. Kráľ zvierat. Slnko. Ako symbol pramatérie.

Lotos
Ako symbol božského stvoriteľa „krásneho chlapca“. Boh Slnka. Vládca vôní. Krása. Symbol spirituálnosti. Z lotosu narodený. Ktorý drží v ruke lotos. Pán tanca s lotosom. Sexuálne spojenie muža a ženy. Najvyšší lotos osvietenia. Nech mám vždy všetkého hojnosť. Lotos extázy.

Mačka
Ako symbol negatívnosti. Žena s mačacou hlavou. Čarovná sila čiernej mačky. Temné mocnosti. Falošná ako mačka. Mačky kladú dôraz na slobodu.

Mlieko
Ako symbol čistej obety. Pokrm Bohov. Ako oheň blesku. Pramore mlieka. Božský prúd života. Zasľúbená zem. Na prsiach chová hada. „Čisté mlieko božského zmýšľania“. Mlieko a krv zlato ti dáva. Byť krv a mlieko. Nad rozliatym mliekom netreba plakať.

Modrá farba
Ako symbol ducha. Farba nebies. Modrá ľalia. Symbol pravdy a božej večnosti. Modrý kvet romantiky.

Nebo
Ako symbol pobytu bohov. Nebeské zástupy bohom vyvolených. Výraz samotného božstva. Nebo Boží trón. Dobré nebo, zlé peklo. Sily nebeské. Horný svet. Druhý život.

Noha
Ako symbol prítomnosť nadprirodzených síl a bytostí. Osobitná božia sila. Božie víťazstvo nad silami temna. Vstať ľavou nohou. Capia noha diabla. Odtlačok nohy svätca. Noha ako náhrada za chýbajúci penis u žien.

Noc
Ako symbol temnoty a chrániaceho materského lona. Čierne kone. Matka skazonosných detí. Nočné orgie stríg. Strašidelný nočný národ.

Oblaky
Ako symbol sídliacich bohov. Bohovia prichádzajú, v oblakoch s mocou a slávou veľkou. Symbol nevyspytateľnosti bohov. Oblaky šťastia. Symbol oblakov ako pohlavný akt.

Oheň
Ako symbol zdanlivo živého. Môže byť zlý aj dobrý. Symbol inšpirácie a ducha. Pekelný oheň. Ničivý plameň vášne, pustošivý nebeský oheň. Očistný oheň. Z ohňa sa zrodil fénix.
Mužský element. Voda – ženský element. Živý plameň. Plameň večnosti. Oheň nositeľ duchovného svetla. Stred domu a rodiny. Plameň srdca. Plamene lásky. Plameň myšlienky.

Oko
Ako symbol duchovného zraku bohov. Uhrančivý pohľad. Ako symbol vševidiaceho oka Boha samotného. Symbol Božej všadeprítomnosti. Hviezdy ako oči neba. Všade vidia. Svetlosť očí je čistota éteru, ich jas je jeho bleskom. Vševidiace oko. Oko prozreteľnosti.

Opasok
Ako symbol putovania. Symbol hore a dole. Všeobecná vláda lásky.

Orech
Ako symbol mysterióznych tajomstiev. Ťažký oriešok. Sen o orechu ako ťažký problém. Symbol pohlavných orgánov.

Panna
Ako symbol asketického života v službách nadpozemských síl. Magické ideály. Matka zrna.

Pavúk
Symbol zákernej a ľstivej bytosti s nestálym charakterom. Trpezlivo vyčkáva na svoju obeť. V protiklade k včele. Spojitosť so symbolom vreteno.

Peklo
Ako symbol podsvetia, miesta hriešnych zosnulých. Pekelné plamene. Pekelný pažerák. Pokojný posmrtný svet. Symbol spravodlivého potrestania. „Aj zem pekla bude znovuvrátená blaženosti kozmu“.

Pes
Ako symbol vernosti a ostražitosti. Záhrobný život. Strážca podsvetia. Stelesnenie boha smrti. Symbol bezvýhradnej viery.

Prsteň
Ako symbol neohraničenej večnosti. Rybársky prsteň. Symbol zasnúbenia a sobáša. Zlomený prsteň – porušenie sľubov. Zázračné prstene. Spôsobuje zázraky.

Raj
Ako symbol záhrady a studne. Ostrovy blažených. Ostrovy šťastia. Prísľub šťastného života.

Rebrík
Ako symbol spojenia s vyšším. Božské sféry na dosah. Symbol reťaz a lano. Výstup a zostup po rebríku.

Ruka
Ako symbol prijímania a odmietania. Vyjadrenie symbolu panovania. Zvestovanie viery. Biela mágia a čierna mágia. Otvorenosť voči Bohu. Bratská reťaz. Hieroglyfy ruky. Mať šťastnú ruku. Ruku na srdce. Ruku do ohňa.

Ruža
Ako symbol znovuzrodenia. Symbol mlčanlivosti. Pečať mlčanlivosti. Symbol krvi. Symbol nebeskej lásky. Symbol smrti. Jánske ruže. Symbol mladosti.

Ryby
Ako symbol sexuálneho spojenia bohov. Ryba zožrala falus boha. Ryba a voda sexuálne radosti. Od starého k novému. „Rybári ľudí“. Oltárna sviatosť. Božia kliatba. V psychológii za symbol nevedomia. Skrytý obraz penisu „jednooká ryba“.

Skala
Symbol stálosti a neotrasiteľnosti Božej vôle. Skala miesto stvorenia sveta. Ako praobraz božstva.

Slnko
Ako symbol premožiteľa temnôt. Nebeské svietidlo. Nesmrteľnosť. „Slnko zeme, kráľ všetkých bohov“. Nemeniteľnosť ušľachtilého kovu. Slnečný býk. Slnečný baran.

Srdce
Všetko sa zrodilo v srdci. Srdce sídlom rozumu, vôle a citov. Srdce symbol svedomia. Vnútorný človek. Zabolelo ho srdce. Srdce rozumného hľadá poznanie.

Strom
Ako symbol spojenia zeme a nebies. Bytosť dvoch svetov. Svetová os, okolo ktorej je zoskupený svet. Oporný pilier oblohy. Symbol veľkého prebudenia. Symbol Bohom darovaného života. „Strom poznania“. „Strom života“. „Strom – kríž“. Nebeské ovocie.

Studňa
Ako symbol ukrytých tajomstiev a tajomných síl. Symbol raja. Životodarný element vody. Zrkadlo duše. Miesto obete. Prameň života. Predstava očisteného. Sviatok erotických radostí.

Svadba
Ako symbol spájania rôznych opačných symbolov. Vytváranie vyššej jednoty. Ako suma spoločných symbolov. Obraz mystického splynutia boha a človeka. Zväzok boha a ľudu. Symbol spojenia hypotetických praelementov. Chemická svadba.

Svetlo
Ako symbol božskosti. Praobraz chaosu a temnoty. Svetlo ako muž a temno ako žena. Svetlo sveta. Svetlo nebeského domu. Budiž svetlo. Svätožiara. Svetlo poznania pravdy. Svetlo neba a zeme.

Temnota
Ako symbol prvopočiatočného chaosu. Knieža temnôt. Nevysloviteľné a posledné. Tmavý oblak osvetľujúci oblohu. Temnota osvetľuje noc. Kto hľadá. Tmavá komora.

Ucho
Ako symbol pamäti. Ucho – slimák – počatie. Bohovia vystúpili z ucha matky. Oslie uši. Signál božieho vnuknutia.

Ústa
Ako symbol miesta dychu života. Z úst vychádzajú prabytosti. Sexuálny symbol ako „ústa“.

Vajce
Ako symbol nového života. Idea stvorenia sveta. Symbol celistvosti sveta. Filozofické vajce.

Včela
Ten, kto patril včele. Cesty včiel. Sladká včela. Symbol poriadkumilovnosti.

Vietor
Ako symbol manifestácie bohov. Ako vtáčí boh v podobe fénixa. Tmavý vietor oplodňoval sám seba. Symbol dychu ako prenášania božieho aktu živej duše. Uháňať pred vetrom.

Voda
Symbol oživenia a zániku. Prvotný prúd všetkého živého. Záhrobie. Z oblohy oživenie. Zmýva škvrnu hriechu. Očistec duší. Voda – zem – plodnosť – šťastie – bohatstvo. „Statočnému stačí kvapka, hriešnikovi nepomôžu ani vody oceánu“. Rosa neba. Symbol nevedomých vrstiev osobnosti. Voda života.

Zem
Ako symbol božej matky. Zem ako symbol štvorhranného voza, nebo kruhovitý baldachýn nad ním. Božské nepriateľské sily. Živá zem. Aby priniesli zem v siedmich rôznych farbách. Hlinená zem – základná látka stvorenia bohov.

Žltá farba
Ako symbol Stredu. Ako farba Slnka. Žiarivá múdrosť. Prekonaná hmota v procese premeny.

 

Pridaj komentár