19.05.2002

Príspevok č.36. Saša Pueblo -Miecha
Uvedomujete si, že miecha sa skladá zo stavcov, blanitého puzdra, bielej nervovej hmoty a šedej nervovej hmoty. Tieto nervové bunky sú iné ako nervové bunky malého mozgu, bielej hmoty a šedej kôry mozgovej. Ďalej si uvedomujete, že z miechy vychádza 32 párov nervov, ktoré končia v svalovej hmote. Uvedomujete a meditujete, čo to je pohyb a ako tento pohyb miecha zabezpečuje na základe pohybových návykov. Ďalší postup smeruje do imaginárnej predstavy pohybu perí, jednej aj druhej ruky, jedného chodidla, druhého chodidla. Zároveň máte predstavu, že v ústach, rukách a chodidlách máte virguľu, ktorá sa tiež pohybuje. Takto účinne pomocou maginácie prenikáte do pohybových mechanizmov miechy.Imaginárnu prácu s virguľou môžete využiť na diagnostikovanie zdravotného stavu. Máte imaginárnu predstavu, že človek leží pred vami a pohyb virgule, ktorou obkresľujete orgány, vám môže zistiť zdravotný stav. V zuboch, rukách a nohách môžete mať aj imaginárne ceruzky a v pocite imaginácie kreslíte obrázky a alebo orgány pred sebou. Takto možno liečiť človeka na diaľku. Neustále kreslíte zdravý orgán, až kým fyzický orgán nevyzdravie. Takto nejako pracuje aj český liečiteľ Gellner.

Príspevok č.37. Saša Pueblo – Častice
Naďalej cvičíte koncentráciu a dekoncentráciu do šedej kôry, bielej hmoty, malého mozgu a miechy (imaginácia pohybu).
V šedej kôre prebiehajú logické a abstraktné myšlienkové procesy.V bielej hmote prebiehajú iracionálne a nelogické myšlienkové procesy.V malom mozgu je špecifický druh myslenia a to symbolický spôsob.V mieche musia byť predstavy spojené s pohybom a to imaginárnou predstavou, že všetko sa hýbe.Naďalej meditujete do šedej kôry, bielej hmoty, malého mozgu, miechy Mendelejevovu periodickú tabuľku, protóny, elektróny, neutróny, fyzikálno-chemické tabuľky a rezonancie herzov.

Pridaj komentár