Čím sa zaoberá Čakrová škola?
Zaoberá sa prienikom ľudského vedomia do riečišťa 12 párov túlavých nervov a z tohto bodu, nachádzajúcom sa v strednom mozgu, prenikať do nervových dráh, ktoré idú do rôznych oblastí ľudského tela. Zároveň z tohto riečišťa 12 párov túlavých nervov je možnosť prenikať od miechy a 34 nervových dráh končiacich v bunkách svalovej hmoty.

Kde sa presne nachádza riečište 12 párov túlavých nervov?
Je ťažko opísať, kde sa presne riečište nachádza. Doporučujem každému, aby si patričné koordináty naštudoval v niektorom anatomickom atlase. Môžem túto informáciu doplniť, že leží v oblasti hypotalamusu stredného mozgu. Zároveň sa v ich blízkosti nachádza epifýza, hypofýza, ganglie a predĺžená miecha.

Aký zmysel majú tieto cvičenia pre adepta školy?
Adept školy sa naučí koncentrovať do oblasti 12 párov túlavých nervov prostredníctvom zmyslových centier šedej kôry mozgovej (bližšie informácie sú v Gnostickej škole) s tým, že sa odpoja vonkajšie zmyslové senzory v pocite, že ich jednoducho nemáte. Toto je jedno zo štandardných cvičení, bez ktorých v tejto oblasti máločo dosiahnete. Keď sa dokážete naraz koncentrovať všetkými zmyslovými centrami do oblasti 12 párov túlavých nervov, tak sa v tejto oblasti usadíte jednak svojím vedomím, ale aj aktívnou tvorbou skoncentrovanej bioenergie vytvorenej v bunkách vlastného tela.

Ako má človek rozumieť meditačnému slovu čakra?
Adept školy sa skoncentruje do oblasti stredného mozgu a postupne začne robiť rôzne druhy odblokovacích techník s cieľom prenikať cez nervové dráhy spojené s túlavými nervami. Zo stredného mozgu potom preniká cez miechu do nervstva, ktoré vychádza z miechy do oblasti svalov. V konečnom štádiu preniká prostredníctvom svojho vedomia až ku končekom nervových zakončení doslova v každej bunke svojho tela. Nezabúdajte, že miešne nervstvo končí v bunkách zabezpečujúcich pohyb a túlavé nervstvo zachádza do každej bunky tela. Svojím vedomím skoncentrovaným v aktivite zmyslových centier šedej kôry postupne prenikáte k nervovým zakončeniam v jednotlivých orgánoch, hormonálnych žľazách, častiach mozgu a zmyslových orgánoch postupne dokážete v nervových zakončeniach imaginárnou predstavou roztočiť vnútornú bioenergiu vytváranú samotnými bunkami do pocitu rotujúcich diskov, kolies alebo lotosových kvetov. Takéto rotujúce bioenergetické disky sa môžu vytvárať v ktorejkoľvek časti tela, nevynímajúc ani bunky mozgu. Takéto rotujúce lotosové disky dokážete vytvárať aj v svalovine a tiež na povrchu kože. V pokročilom štádiu rotujú naraz všetky možné lotosy a vytvárajú tak bioenergetickú silu, ktorá vytvára okolo tela zvláštne bioenergetické pole, ktoré sa v ezoterike nazýva aura.
Spomínate tu určité odblokovacie techniky na prečistenie nervových dráh. Ako sa majú uplatňovať tieto cvičenia?
Celá nervová sústava, a mám tu na mysli skutočné nervy a všetky nervové bunky, je často zablokovaná prejavmi prežitých stresových situácií. Preto adept školy po koncentrácii do oblasti riečišťa 12 párov túlavých nervov a predĺženej miechy postupne spomína a vizualizuje stresové situácie, ktoré sám zažil. Takáto technika sa podobá stavu regresívnej hypnózy, kde sa človek vracia do minulosti. Postupne si predstavuje situácie, keď ho bolela hlava alebo mal určité závraty. Spomína si na prekonané chorobné stavy. Tak dlho sa na danú situáciu sústreďuje, až pocíti náhle uvoľnenie nervových zakončení v mozgu. Ďalej si spomenie na stresové situácie spojené s bolesťou zubov a návštevou u zubára. Spomína si dostatočne dlho, až stresové napätie akosi samé odchádza najlepšie z celého nervového riečišťa či už túlavého nervstva a nervstva miechy. Pokračuje stresovými situáciami zlyhania hlasových dispozícií. Pridá stavy ochorenia hrdla. Svoju pozornosť obráti na srdcový sval a zase spomína na situácie, pri ktorých pocítil srdečné ťažkosti. Nervstvo v tejto oblasti je odblokované, keď z nervových zakončení môže v silných prúdoch vyžarovať bioenergia do celého tela. Svoju pozornosť cez riečište 12 párov túlavých nervov a nervstvo miechy zameria cez nervové dráhy do oblasti pľúc a prežitých dýchacích a zdravotných problémoch v tejto oblasti. Takto postupuje k žalúdku, pečeni, slezine, tenkým a hrubým črevám, prostate, maternici, ku krvnému riečišťu, lymfatickému riečišťu, jednotlivým častiam mozgu, zmyslovým orgánom, kostiam, svalom, pokožke a jednotlivým hormonálnym žľazám. Nezabudne ani na jednotlivé stavce v chrbtici a za nimi sa skrývajúcu miechu. Postupuje kúsok po kúsku.

V literatúre o čakrách sa spomínajú aj cvičenia na prijímanie seba samého. Ako sa cvičia meditácie sebauvedomenia?
V stave koncentrácie zmyslových centier šedej kôry mozgovej do oblasti centra 12 párov túlavých nervov a predĺženej miechy si začnete klásť otázky, ktoré vám pomôžu lepšie si uvedomiť samého seba. Tieto cvičenia sú základom nácviku rozdvojenej osobnosti, keď na jednej strane si dokážete dynamicky uvedomovať samého seba a na druhej strane dokážete na svoje ja zabudnúť. Vtedy sa cítite ako niekto iný, prípadne ako zviera, rastlina, strom, skupina ľudí, celé ľudstvo alebo celý vesmír. Dokážete prechádzať z jednotlivých stavov vedomia do normálneho stavu vedomia. Sebauvedomenie nacvičujete pohľadom na seba v zrkadle s pocitom, že fyzická predstava vchádza do nervového riečišťa. Uvedomujete si, ako vaše ja myslí, dýcha, trávi a zároveň sa dokáže pohybovať. V tomto stave si kladiete otázky o sebe a hľadáte čo najpravdivejšie odpovede.

Príklad otázok:
Aké poznatky o svete a sebe som vo svojej pamäti nazhromaždil?
Mám potrebu sebauvedomenia?
Som schopný uznať sebauvedomenie, aj keď bude pre mňa nepríjemné?
Aký je môj vzťah k ľudstvu?
Ako sa odlišujem od činností, ktoré vykonávam?
Zaoberal som sa sebapozorovaním?
Aké vrodené vlastnosti som získal?
Akú mám predstavu o sebe samom?
Aký sa zdám iným ľuďom?
Trpím pocitom hrdosti alebo poníženia?
Akým človekom musím byť?
Akým človekom sa chcem stať?
Mám negatívny vzťah k sebe, nesúhlasím so sebou?
Mám záujem o pravdivý obraz o sebe?
Premýšľam o sebe, analyzujem svoje činy, chcem byť niekým iným, pracujem na tom?
Mám vlastnú sebaúctu?
Čím sa odlišujem od zvieraťa?
Mám záujem o kladný obraz ja alebo pravdivý obraz ja?
Ako sa prejavujem v krízových situáciách?
Aké morálne hodnoty uznávam?
Riadim sa vnútorným morálnym princípom alebo logikou situácie?
Nezdá sa mi, že žijem životom niekoho iného?
Mám vôbec nejaké sebauvedomenie, alebo som šedý priemer diktovaný väčšinou spoločnosti – my?
Som vôbec schopný sebauvedomenia bez ohľadu na to, čo si myslia ostatní?
Darí sa mi charakterizovať druhých lepšie ako seba samého?
Oddelil som svoje ja od nespočetných predkov, alebo som splynul so svojimi predkami?
Rád si pred svoje meno a priezvisko pridávam titul „najponíženejší služobník“?
Rád dodržiavam pravidlá a predpisy určené spoločnosťou?
Myslím si, že smrť je koniec môjho ja?
Môžu byť ľudské a božské zámery v konflikte?
Hľadám Boha v sebe, mimo seba, alebo ho vôbec nehľadám?
Čo znamená správne žiť, čo je dobro a čo zlo, ktorý štýl a spôsob života si mám vybrať?
K akému spoločenstvu ľudí ma to ťahá?
Viem sa uchýliť sám do seba?
Pracujem na tom, aby som odhalil svoje ja?
Ako sa môj vnútorný svet odlišuje od vonkajšieho sveta?
Mám pocit, že blúdim, alebo som už vstúpil do seba?
Je sebapoznanie cesta k poznaniu Boha?
Som pre seba samého prvým a posledným?
Je samota človeka nešťastie alebo choroba duše?
Je sebapoznanie stredom môjho života?
Ktoré vonkajšie vzťahy sú v mojom živote nevyhnutnosťou?
Prenikám do svojho vnútra hlbšie a hlbšie?
Čo pre mňa znamená môj „osobný čas“?
Ako mi kradnú čas tí druhí z môjho života tu na zemi?
Uvedomujem si konečnosť osobnej existencie?
Je pre mňa najvzácnejšia vec pod slnkom môj osobný čas?
Prečo musíme všetci zomrieť, nemohlo by to byť ináč?
Som pripravený zomrieť, myslím si, že v budúcnosti ľudia nebudú musieť zomrieť?
Ako rozvíjam svoju osobnosť?
Som iný ako tí druhí, ktorých som v živote stretol?
Dokážem odhaliť svoje vnútro?
Mám pôžitok hovoriť o sebe samom, o svojom vnútornom svete?
Za čo by som predal seba samého?
Nelomcuje mnou túžba sebapotvrdenia formou bohatstva, moci a slávy?
Mám pocit, že som mravcom v mravenisku?
Koľko voľného času venujem sebe samému a vlastnému skúmaniu?
Poháňa ma túžba mať niečo, znamenať niečo ako potvrdenie vlastnej moci?
Mám pocit, že som vnútorne slobodný človek?
Uvedomujem si, že čas sa nedá v mojom prípade vrátiť?
Čo môžem, chcem a čo musím vo svojom živote vykonať,
Ku ktorej skupine spoločnosti sa hlásim?
Aké je moje ideálne ja a reálne ja?
Aké ďalšie špeciálne cvičenia možno cvičiť v rámci Čakrovej školy?
Po zvládnutí týchto meditačných cvičení a to cvičením niekoľko rokov, kedy sa vytvoria v psychike trvalé stereotypy, môžete do nervového systému napúšťať rôzne farebné predstavy, rôzne zvuky, hudobné nahrávky, sexuálne pocity, pocity zamilovanosti, pocit slnečného svetla, emócie. Pri týchto meditačných cvičeniach by bolo múdre považovať orgány tela za rovnocenných partnerov zmyslov a mozgu.

Pridaj komentár