Náplňou meditačných techník Evokačnej školy sú meditácie do oblasti vlastných žliaz v tele. Adept školy sa učí svojím vedomím dlhodobo koncentrovať do jednotlivých žliaz a prežívať v daných oblastiach meditačné pocity.

Aké sú prvé kroky, aby človek zvládol základy tejto školy?
V prvom rade si musí v anatomických atlasoch a lekárskych knižkách naštudovať, aké druhy žliaz sú v ľudskom tele a ako pôsobia na činnosť organizmu. Teda rozumovo si uvedomí, kde sa tieto žľazy v tele nachádzajú a začne s nácvikom koncentrácie a dekoncentrácie pozornosti do žliaz.

Skúste stručne popísať, kde sa jednotlivé žľazy v organizme nachádzajú a ako sa treba do oblasti žliaz koncentrovať.
V organizme sa nachádzajú dva druhy žliaz a to žľazy s vnútornou sekréciou a žľazy s vonkajšou sekréciou. Teda jedny žľazy svoje výlučky vylučujú do krvi a druhé do potravy a na povrch tela. Jedná sa o tieto žľazy: hypofýza, epifýza, slzné žľazy, príušnicové žľazy, štítna žľaza, prištítne telieska, slinné žľazy, detská žľaza, pankreas, nadobličkové žľazy, dvanástorník, žlčník, varlata, vaječníky, lymfatické uzliny, potné a mazové žľazy. Keď ich chcete v tele správne lokalizovať, tak je dobré, aby ste si v duchu, teda vnútorným hlasom, želali nájsť dané miesto tej ktorej hormonálnej žľazy. Je dobré si ich aj vizualizovať podľa anatomických obrázkov. Hypofýza sa nachádza v strednom mozgu (hypotalamus). V blízkosti tejto žľazy, ale bližšie k zadnej časti mozgu sa nachádza epifýza. V blízkosti očných buliev sú slzné žľazy (kútiky očí). Príušnicové žľazy sa nachádzajú na konci sluchovodov v oblasti ušného slimáka. Štítna žľaza sa nachádza v hrdle v oblasti ohryzku. Po stranách štítnej žľazy sa nachádzajú dve a dve prištítne telieska. Slinné žľazy sa nachádzajú v zadnej časti sánky po oboch stranách. Zbytok detskej žľazy sa nachádza v oblasti hrudnej kosti. Jej energetické poškodenie spôsobuje astmatické záchvaty (dusenie a neschopnosť prijať kyslík do pľúc). Pankreas sa nachádza v oblasti obličiek. Žlčník je na pravej strane pod pečeňou (posledné rebrá). Dvanástorník je pod žalúdkom. Varlata sú u mužov uložené mimo tela, u žien v podobe vaječníkov v tele. Lymfatické uzliny sa v najväčšom počte nachádzajú okolo krku, podpazušia, v oblasti rozkroku. Lymfatické žľazy sú priamo prepojené na lymfatické riečište. Potné a mazové žľazy sú uložené v koži po celom tele.

Ako sa má adept školy správne koncentrovať na jednotlivé žľazy?
Platí zásada, že do oblasti jednotlivých žliaz sa koncentruje zmyslovými centrami v šedej kôre mozgovej. Nie je dobré, keď k tomuto úkonu používa vonkajšie zmyslové orgány. Bližšie treba preštudovať a nacvičiť Gnostickú školu.

Keď sa človek naučí koncentrovať do jednotlivých žliaz, načo mu tieto schopnosti budú slúžiť?
Adept školy tým, že sa naučí prenikať do jednotlivých žliaz, dosiahne z hľadiska terapeutického ich lepší zdravotný stav a schopnosť, aby bunky žliaz produkovali bioenergetický vzruch. Z hľadiska osobnostného rozvoja sa naučí vnímať obrazové pochody v daných oblastiach a silou imaginácie ich ovládať.

Čo čaká človeka, ktorý dokáže vlastnou koncentráciou zmyslových centier preniknúť do jednotlivých žliaz? Čo tam pocíti a dokáže vizualizovať?
Každý, kto túto techniku prieniku do jednotlivých žliaz dobre ovláda, využije získané poznatky z prieskumu duševne chorých ľudí, u ktorých definitívne zlyhala niektorá hormonálna žľaza, prípadne je ťažko poškodená a nefunkčná. Takýto prieskum bol realizovaný prostredníctvom médií, ale i samotnými meditujúcimi. V predstavách ľudí s poškodenou hypofýzou prevládajú predstavy, že všetko lieta. V predstavách ľudí s poškodenou epifýzou prevládajú sexuálne obrazy idúce do absurdnosti čo do veľkosti a množstva. Pri predstavách ľudí s ťažko poškodenými žľazami nabiehajú predstavy výstavby chrámov a budov. V predstavách ľudí s ťažko poškodenými príušnicovými žľazami nabiehajú predstavy rozprávok plné čarodejníkov, čarodejníc a kúziel. V predstavách ľudí s poškodenými slinnými žľazami nabiehajú predstavy, že svet je plochý a všetko sú iba tiene. V predstavách ľudí s poškodenými prištítnymi telieskami sa objavujú predmety, ktoré majú ústa a zuby. Navzájom sa požierajú. V predstavách ľudí s ťažko poškodenou detskou žľazou sa objavuje veľká postava alebo medveď, ktorý neustále prikazuje, že treba niečo urobiť. V prípadoch ľudí s poškodenými nadobličkovými žľazami všetko musí neustále do úmoru pracovať. V predstavách ľudí s poškodeným žlčníkom sa vytvára biela priesvitná hmota. V prípadoch ľudí s ťažko poškodeným dvanástorníkom nabiehajú rôznym spôsobom kombinované a znetvorené predstavy. V predstavách ľudí s ťažko poškodenými vaječníkmi alebo varlatami sa objavujú sexuálne ladené krvavé scény. V prípadoch ľudí s poškodenými lymfatickými uzlinami sa vytvárajú predstavy ľudského alebo zvieracieho materstva.

Máme tomu rozumieť tak, že si adept školy vizualizuje podobné obrazy v jednotlivých žľazách?
Adept školy využije poznatky z prieskumu predstáv v poškodených hormonálnych žľazách na navodenie vlastných predstáv v jednotlivých žľazách. Tento druh meditačných techník má svoje riziká v tom, že bunky v žľazách sa pri prvých prienikoch môžu prudko bioenergeticky aktivovať a cvičiacemu môžu navodiť zdravotné a psychické problémy. Z cvičení nemôžu žľazy ochorieť, ale keď už v nich bežia skryté chorobné stavy, tie sa aktivizujú a dochádza k ozdravovaciemu procesu. Zvlášť riskantné sú prieniky do detskej žľazy, kde u viacerých cvičiacich došlo k silnému výronu bioenergií a tým k dočasnému stavu astmatických problémov. Pozor by si mali dávať ľudia s častými chorobami pľúc a srdca. Keď bioenergetická aktivizácia detskej žľazy neprechádza, treba prostredníctvom Silvovej školy dokázať ovládať bioenergetické stavy. Predstava dýchania v priestore veľkosti škatulky zápalok utlmuje činnosť detskej žlazy. Tak isto pomáha pocit zovretia detskej žlazy.

Aké ďalšie cvičenia môže robiť adept školy?
V ďalších meditačných stavoch v jednotlivých žľazách sa učí prenikať do vnútorných predstáv, ktoré sa tu objavujú a sú usmernené už nacvičenými predstavami. Keď do vnútorných predstáv prenikne a učí sa s nimi stotožňovať, tak ich pomocou predstavy nalieva alebo natiera určitými imaginárnymi chemickými látkami. Vnútorné predstavy môžu aj samé napovedať, akú chemickú látku použiť. Takouto imagináciou dôjde k spoločnému prepojeniu predstáv v jednotlivých žľazách do jedného sveta obrazov.

Pridaj komentár