4.3.2002

Príspevok č.32. Saša Pueblo – Prienik do pamäťových záznamov
Po dôslednom odcvičení koncentrácie a dekoncentrácie do buniek šedej kôry cez nervstvo a nervové zakončenia v šedej kôre cvičíte prienik cez nervstvo a nervové zakončenia do bielej hmoty, malého mozgu a bielej hmoty a šedej hmoty uloženej v mieche. V daných oblastiach dokážete vytvárať body silnej koncentrácie a dekoncentrácie. Ďalej tu vytvárate silnú koncentráciu všetkých buniek tak, aby pracovali synchrónne. Ovládate dekoncentráciu všetkých buniek a to synchrónne. Upozorňujem každého, aby ste do mozgu a miechy prenikali výhradne cez nervstvo a nervové zakončenia. Pokiaľ budete do týchto oblastí prenikať cez krvné a lymfatické riečište, tak tieto oblasti nebudete ovládať silou vôle, ale prienikom chemických látok. Po zvládnutí týchto cvičení zahájite cvičenia smerujúce do oblasti vašej krátkodobej a dlhodobej pamäti. Uvedomíte si a odcvičíte zmyslové senzory (zrak, sluch, hmat, chuť a čuch) a budete sa usilovať uvedomiť si mechanizmus ukladania zmyslových podnetov cez zmysly a nervstvo do šedej kôry a odtiaľ do pamäťových záznamov. Ďalej cvičíte vyvolávanie pamäťových záznamov z priebehu jedného dňa. Detailne zisťujete, aké zrakové podnety ste si uložili a do ktorých častí mozgu ste ich uložili. Detailne zisťujete, aké sluchové, chuťové, hmatové a čuchové spomienky ste si do pamäti uložili a kde v mozgu ste si ich uložili. Špeciálny prípad je uvedomenie si spomienok na myšlienkové pochody, ktoré vám prebiehali hlavou. Nezabúdajte, že hmatové spomienky sa ukladajú do malého mozgu. Všetky spracované spomienky sa ukladajú aj do miechy, kde si človek vytvára nové stereotypy, alebo utvrdzuje staré stereotypy. Ďalšie cvičenia sú nasmerované na oživenie všetkých spomienok, ktoré sú uložené v pamäťových záznamoch.

Pridaj komentár