10.11.2001

Saša Pueblo: Silvova metóda 21

Pri cvičeniach, ktoré sú zverejnené v Silvovej škole, sme postúpili k ďalším skúsenostiam. Takouto skúsenosťou je schopnosť koncentrácie zmyslových senzorov (očné bulvy, jazyk, prsty, chodidlá, pery, zuby, sluchovod, povrch tela, nosná sliznica) a zmyslových centier šedej kôry mozgovej do oblasti šedej kôry, bielej hmoty, malého mozgu a miechy. Zo začiatku je táto koncentrácia do veľkosti hrášku. Postupným cvičením sa naučíte naraz koncentrovať všetky zmysly do veľkosti zrniečka maku. Teda máte pocit, že zrniečko maku vidíte, hmatáte, chutnáte, voniate a počujete. Zároveň dokážete takúto koncentráciu veľkosti zrniečka udržať ľubovoľne dlho. Takýto tréning potom uplatníte v šedej kôre, bielej hmote, malom mozgu a v mieche. Keď toto cvičenie zvládnete, tak sa naučíte koncentrovať svoje zmysly do ešte menších objektov. Tu vám môže pomôcť predstava obrázkov vytvorených elektrónkovými mikroskopmi, ktoré sú schopné zachytávať objekty vo veľkosti mikromilimetrov. Technika je jednoduchá. Musíte mať pocit, že vaše zmysly sú schopné preniknúť do buniek ako mikroskop a spojiť sa s vašimi protónmi, elektrónmi, časticami. Túto koncentráciu treba vedieť udržať dlhodobejšie. Takýto pocit koncentrácie máte v šedej kôre, bielej hmote, v malom mozgu a zároveň v mieche.

Pridaj komentár