10.11.2001

Saša Pueblo: Silvova metóda 11
V aurickom obale okolo hlavy, v šedej kôre, bielej kôre, malom mozgu, mieche vytvárate stav halucinácie stojatej a nehybnej vody. V tomto kľudnom a nehybnom prostredí sa od jedného bodu k druhému pohybuje v svižnom pohybe určitý druh ryby. Používa sa aj predstava poskakujúceho králika. Hovoríme o ALFA STAVE.

Saša Pueblo: Silvova metóda 12
V aurickom obale okolo hlavy, v šedej kôre, bielej kôre, malom mozgu, mieche vytvárate predstavu drobných zrniečok rôznych druhov kovov (najčastejšie zlato). Doporučujem naštudovať a fyzicky odtrénovať základy anorganickej chémie a jej predstaviteľov. Koncentrácia sa sústreďuje výhradne na jeden druh kovu, jeho vlastnosti, využitie, značku a názov. Hovoríme o BETA STAVE.

Saša Pueblo: Silvova metóda 13
V aurickom obale okolo hlavy, v šedej kôre, bielej kôre, malom mozgu, mieche vytvárate predstavu tuhnúcej a postupne tuhej kamennej hmoty (proces tuhnutia betónu, cement + štrk + voda). Kamenná hmota sa vytvára z halucinačných predstáv rôznych druhov hornín a minerálov. Ako hmota tuhne, tak máte halucinácie nekontrolovateľne bežiacich slov, obrazov, číselných údajov. Spontánne výbuchy energie. Hovoríme o GAMA STAVE.

Saša Pueblo: Silvova metóda 14
V aurickom obale okolo hlavy, v šedej kôre, bielej kôre, malom mozgu, mieche vytvárate predstavu beztiažového stavu (pocit, že môžete lietať). Prípadne halucináciu kozmického priestoru. Zároveň sa vám vytvárajú pozitívne rozprávkové halucinácie šťastia, radosti, veselosti, humoru a satiry. Hovoríme o DELTA STAVE.

Saša Pueblo: Silvova metóda 15
V aurickom obale okolo hlavy, v šedej kôre, bielej kôre, malom mozgu, mieche vytvárate predstavu, ktorá je v každom bode spomalená a spejúca do apokalyptickýhc predstáv ukončenia existencie ľudstva. Doporučujem prečítať dejiny apokalyptických predstáv. Dosahujete stav negatívnych halucinácií. Hovoríme o THETA STAVE.

Saša Pueblo: Silvova metóda 16
Doteraz sme hovorili o aure, teda energetickom obale okolo hlavy. Tento dosiahnete pocitom, že vaša hlava sa všade zväčšila aspoň o 5 cm. Tento pocit sa naučíte držať okolo hlavy rovnomerne. Ďalší postup je založený na pôsobení z energetickej aury do šedej kôry mozgovej. Doporučujem naštudovať z medicínskych atlasov rozloženie šedej kôry po povrchu mozgu. Keď ste cez energetickú auru sústredili pozornosť zmyslov do šedej kôry, tak je nutné si uvedomiť, že viete čítať a písať. V takomto stave si vizualizujete v šedej kôre, ktorá je hrubá iba pár milimetrov, veľké tlačené slová. Každému slovu rozumiete a presúvate toto slovo, ktoré ste vizualizovali, do každej časti šedej kôry.

Saša Pueblo: Silvova metóda 17
Z vytvorenej energetickej aury pôsobíte do oblasti bielej hmoty. V bielej hmote si predstavujete písmená. No v tomto prípade máte k písmenám a slovám prístup analfabeta, ktorý nevie písať ani čítať. Považujete slová za obrázky. Vizualizované a pociťované slová presúvate z jednej časti bielej hmoty do druhej. Mám tu na mysli predný mozog, temenný mozog, zadný mozog a spánkový mozog.

Saša Pueblo: Silvova metóda 18
Z vytvoreného energetického obalu okolo hlavy budete teraz pôsobiť do oblasti malého mozgu, ktorý sa nachádza pod zadným mozgom. V tomto prípade považujte písmená a slová za číslice a číselné hodnoty ako sú váha, výška, dĺžka, šírka a iné. V takomto stave presuniete pozornosť do oblasti malého mozgu.

Saša Pueblo: Silvova metóda 19
Z vytvoreného energetického obalu okolo hlavy budete teraz pôsobiť do oblasti miechy v chrbtici. V tomto prípade považujete slová a písmená ako určitý postup od jednej činnosti k druhej činnosti a to tak, aby ste dosiahli určitý cieľ.

Anka: Silvova metóda 20
Predstavte si, že vo v šedej kôre máte namiesto neurónovej siete schému zapojenia elektrospotrebičov. S nimi budeme prevádzať tri nasledovné cvičenia:
1. vo vašej elektrospotrebičovej sieti postupne rozsvecujeme žiarovky – zažneme, zhasneme, rýchlo, pomaly. Postupne sa sústreďujeme na predný mozog- Ľ,P, temenný mozog – Ľ,P, zadný mozog – Ľ,P, spánkové laloky – Ľ,P.
Cvičenie je vhodné na aktivizáciu mozgu.
2.predstavíme si, že spoje medzi elektrospotrebičmi sa postupne napĺňajú elektrinou. Cítime, ako pritom do daných spojov priteká el. energia. Postupne sa sústreďujeme na PM- Ľ,P,TM- Ľ,P, ZM- Ľ,P, SL- Ľ,P
cvičenie je vhodné na obnovu poškodených psychických spojov.3.jednotlivé elektrónky si označíme veľkými písmenami abecedy. PM- Ľ-A-P-B, TM-ĽS-C-PS-D, ZM-ĽS-E-PS-F, SL-ĽS-G, PS-H.
Cvičenie prevádzame tak, že pri každej časti mozgu prechádzame z ľavej strany do pravej a z pravej strany do ľavej.
Cvičenie je vhodné na získanie mimoriadnych schopností.

 

Pridaj komentár