16.12. 2001

Saša Pueblo: Hlbšia úroveň
Je žiadúce z času na čas sa vrátiť k štúdiu anatomického atlasu a upresniť si čo najpodrobnejšie, ako vyzerajú a fungujú bunky šedej kôry mozgovej, bielej hmoty, malého mozgu a miechy. Treba dosiahnuť hĺbku prieniku až do úrovne antičastíc cez častice, jadrá, elektróny, atómy a molekuly. Musíte odtrénovať, že sa zmyslovými centrami v šedej kôre pozeráte cez najdokonalejší mikroskop prispôsobený na vnímanie mikrosveta.

Saša Pueblo: Mikrospánok
Zaujímavé a účinné sú aj cvičenia sugescie uvedomenia si momentu prepuknutia mikrospánku. Postupujte tak, že si spomeniete na okamih mikrospánku a snažte sa ho udržať vo svojej mysli. Zároveň tento stav využijete na prepnutie mozgu a vnímania do vášho vnútorného sveta (vaše telo a pamäť). Keď skončíte vnímanie vnútorného sveta, znovu si uvedomíte mikrospánok a napríklad zmyslové centrá v šedej kôre prehodíte do vnímania vonkajšieho sveta cez zmyslové senzory (očné bulvy, sliznica nosa, sluchovod, jazyk, povrch kože). Skúšajte, cvičte a dosahujte majstrovstva.

Saša Pueblo: Frekvenčné pásma
Musíte si uvedomiť, že bunky mozgu sú schopné vytvárať vo svojom vnútri energetické prúdy a vašou mysľou ste schopný rozhodovať, v akom frekvenčnom pásme sa budú tvoriť psychoenergie. Cvičte navodenie určitého frekvenčného pásma v kmitoch za sekundumerateľnú Herzami. Možné sú rôzne frekvenčné pásma 0,5 – 4 Hz, 4 – 7 Hz, 14 – 21 Hz, 30- až viac Hz. Sugerácia rezonančných pásiem musí byť dokonalá. Pri výcviku vám môže pomôcť počúvanie rezonančných pásiem. Program rezonančnej hudby sa dá zohnať aj na internete.

Pridaj komentár