Naďalej budeme prenikať do vnútorného sveta nervového systému a neurónov v týchto oblastiach. Na začiatku cvičenia použijeme techniky Silvovej školy ako sú rezonancie, sugerácie a hypnotické stavy.Čítaj viac

V príspevku sa budem zaoberať hypnotickým stavom, v ktorom sa dá zasahovať do hlbšieho podvedomia, možnosťami autohypnózy, sugerácie a celkovo postupov na ovládanie psychických a fyzických procesov v ľudskom organizme.Čítaj viac

V tomto príspevku som zachytil ďalšie cvičenia, ktoré nacvičujeme v terapeutickej skupine. Cieľom cvičení je naučiť sa techniky prieniku do vlastných systémov tela a ľudskej duše.Čítaj viac

Na začiatku môjho snaženia v tejto oblasti som vedel o zasväcovaniach v oblasti Reiki, Silvovej techniky a Anjelských zasvätení. No akosi som nemal chuť sa ich zúčastniť. Chcel som sa na úroveň zasväcovateľa prepracovať bez zasvätenia nejakou inou osobou.Čítaj viac

Po určitom čase, keď som si vybudoval rozsiahlejšiu knižnicu s problematikou hlavne ezoteriky, som sa rozhodol všetko naštudovať a dôsledne precvičiť, na základe štúdia a meditácií pozbierať meditačné techniky a postupy do ucelených oblastí. O alternatívnych terapiách: ŽIVLY. Táto brožúrka sa zaoberá klasickou vstupnou meditáciou na živly ako sú voda,Čítaj viac

Autohypnóza je cesta do vlastnej mysle, aby sme využili jej skrytý potenciál, odhalili tajomstvo zmeny, aby myseľ začala produkovať vlastný magnetizmus (živočíšnu energiu). Je to jedna z terapeutických možností, ako sa účinne pričiniť vlastným úsilím o zdravie. Zmena sa udeje v mozgu, v mieche a v nervstve celého tela. ZačneČítaj viac

Na základe podrobnej diagnostiky sa volia vhodné prostriedky liečby, ktoré zohľadňujú vek liečeného a stav ochorenia. Terapeut rozlišuje niekoľko vývojových stupňov choroby a na základe určenia, v ktorej vývojovej etape sa choroba nachádza, volí prostriedky liečby.Rozlišuje prvú vývojovú etapu, keď je choroba ešte skrytá a lekársky nediagnostikovateľná. Rozlišuje druhú etapu,Čítaj viac