V tomto príspevku sa budem zaoberať hypnotickým stavom, v ktorom sa dá zasahovať do hlbšieho podvedomia, možnosťami autohypnózy, sugerácie a celkovo postupov na ovládanie psychických a fyzických procesov v ľudskom organizme.
Pod hypnózou tu budeme rozumieť zvláštny stav mysle hypnotizovanej osoby, ktorá dokáže prijať príkazy hypnotizéra a plne uveriť, čo jej kvalitný hypnotizér vsugeruje. Samozrejme, že hypnotické vsugerovanie je v súlade s vnútornými potrebami a sklonmi dotyčnej osoby. Len mimoriadne hypnotické osoby, ktoré voláme médiá, môžeme doslova prinútiť spraviť čokoľvek. Samozrejme, že takýchto médií je málo a vyskytujú sa len výnimočne. Hypnotizér je opakom stavu média a ľudia s hypnotickými schopnosťami sa dostávajú ťažko do stavu média. Tak isto osoby mediálne nadané sa ťažko dostanú do stavu hypnotizéra. Teda máme tu dva krajné stavy, na jednej strane médium a na druhej strane hypnotizér. Každý z nás sa nachádza medzi týmito dvomi stavmi. Pokiaľ sme bližšie k mediálnemu stavu, tak nás druhý človek ľahšie zhypnotizuje. Pokiaľ sme bližšie k stavu hypnotizéra a dokážeme ľudí nasmerovať určitým smerom, tak sme viac hypnotizéri a teda do stavu média sa budeme dostávať ťažko a zdĺhavo.
Úlohou hypnotizéra je uviesť človeka do stavu mediálneho. V stave mediálnom sa ocitnete vtedy, keď stratíte nad sebou kontrolu a svoju vôľu podriadite plne hypnotizérovi. Ten vám vsugeruje napríklad predstavu, že ste vážne chorá osoba a keď neprestanete jesť, tak môžete ešte vážnejšie ochorieť. V hypnotickom stave tomu uveríte a keď si spomeniete na jedlo, tak sa vám automaticky vybaví pocit, že ste vážne chorý. Môže vám hypnotizér naprogramovať aj postup chudnutia a prekonať odpor alebo neistotu, či schudnete. Spôsob hypnotizovania a jeho hĺbka závisí od schopnosti, aby ste všetko hypnotizérovi uverili a o ničom nepochybovali. No tento druh hypnózy je možný iba u malého percenta ľudí. Hovoríme o hlbokom hypnotickom stave, keď vám hypnotizér niečo prikáže, tak to aj spravíte fyzicky bez odvrávania. Pokiaľ ste osoba, ktorá sa dá zhypnotizovať iba čiastočne a hypnotizérovi nedokážete plne uveriť, tak sa musí hypnotizér správať inak. Jednoducho v hypnotickom stave s vami preberie všetko ohľadne vášho problému, napríklad chudnutia. Vrátite sa v spomienkach do detstva a zistíte, prečo máte zlé stravovacie návyky. Hypnotizér sa pokúsi vaše staré návyky oslabiť a nové, vznikajúce návyky posilniť. Hovoríme o regresívnom stave a progresívnom stave, teda z minulosti ideme do budúcnosti danej osoby. Aj na tejto úrovni sa dá zhypnotizovať iba menšie množstvo ľudí. Pokiaľ hypnotizér zistí, že s vami nedosiahne ani túto úroveň, tak je vhodné, aby vás naučil autohypnotickú psychohygienu. Ide o to, aby vás hypnotizér naučil, ako sa do ľahkého hypnotického stavu uvediete aj sami a v tomto stave dokážete ovplyvňovať svoje psychické a fyzické pochody. Hypnotizér s vami pracuje tak, že vás naučí, že v prípade, keď nedokážete zvládnuť svoj zlozvyk ako fajčenie, jedenie a podobne, tak sa posadíte a začnete meditovať. Spomínate si na momenty, ako ste svoj zlozvyk zvládli. Všetko vyberáte zo spomienok. Zároveň si uvedomujete to, že ste zlyhali, ale nabudúce sa pokúsite ovládnuť aspoň o nejaký kúsok. Napríklad nedofajčíte celú cigaretu. Keď sa neovládnete, tak za trest niečo špeciálne spravíte. Udelíte si trest. Napríklad, keď vyfajčíte znovu cigaretu, tak musíte zjesť malú lyžičku soli, alebo dobre štipľavého korenia. Takto sa hypnotizujete pravidelne ráno aj večer. Do hypnotického stavu sa uvediete po každom porušení toho, čo ste si zaumienili. Ideálne je, keď sa pred nutkaním porušiť zákaz zhypnotizujete a v hypnotickom stave s programovaním zostanete dlhšie. Do hypnotického stavu môžete ísť niekoľkokrát denne a neustále podporovať nechuť na fajčenie. Hypnotizovať a programovať sa môžete hlavne pred zaspávaním, ale aj počas zobúdzania. Hypnotizovať a programovať sa môžete počas obedňajšieho zdriemnutia si. Hypnotizovať sa môžete aj v noci pomocou prehrávača a časového spínača, ktorý spúšťa v určitých intervaloch váš hlas na kazete, ktorý vás povzbudzuje, aby ste so zlozvykom skončili. Hypnotizovať sa môžete počas celého dňa za užitia utišujúcich a ukľudňujúcich tabletiek. Znovu je vhodný prehrávač a váš hlas, ktorý vás neustále programuje na zmenu vašich návykov. Dlhšie hypnotizovanie je vhodné robiť za prítomnosti inej osoby a pokiaľ máte labilný fyzický a psychický stav, tak je vhodné všetko konzultovať s ošetrujúcim lekárom. Čím častejšie porušujete svoje predsavzatia, tým viac sa musíte hypnotizovať a tým viac času treba venovať hypnotizovaniu a programovaniu odvykacej kúry. Zásada je nikdy sa nevzdať, aj keď ste dohodnutý zákaz porušili. Dôležité je vydržať. Nedoporučujem v hypnotizovaní vidieť jediný možný prostriedok zmeny nežiaduceho správania. Je to len jedna z možností. Ja osobne pod hypnotickým stavom pôsobím na všetky budúce udalosti. Do tohto hypnotického programovania patrí moje fyzické a psychické zdravie a šťastný osud. Neustále odmietam a zabúdam na porážky a vizualizujem úspešnú budúcnosť.
Keď si niekto predstavuje hypnotické stavy iba vtedy, keď sedí alebo leží, tak si musí poopraviť svoju predstavu o hypnóze. V prípade, keď bojujete proti nechuti niečo robiť, tak je vhodné sa hypnotizovať na prechádzke a za pohybu. Keď sa vám nechce napríklad športovať, tak hypnotizovanie robíte v chôdzi a nie v sede. Keď musíte bojovať so zlozvykom, pri ktorom vykonáte nežiaducu činnosť ako je zjesť zakázané jedlo alebo vyfajčiť zakázanú cigaretu, v týchto prípadoch ide o nekontrolovateľný pohyb a je vhodnejšie hypnotizovať sa v nehybnej polohe v sede. Hypnotické techniky sa dajú uplatňovať aj na samotnú meditáciu a vnútornú duchovnú cestu všetkého druhu. Aj v prípade meditácie treba staré návyky ovládnuť a zmeniť, nové návyky vytvoriť a upevniť ich. Viac o hypnotických technikách si nájdete v Silvovej škole, Fakírskej škole a pod heslom hypnóza, autohypnóza, sugerácia, médium, hypnotizér, sila vôle a podobne.

Pridaj komentár