Autor: Spracované ako študijný materiál školy ROJIN LIJANG a školy JOGY
Knižka: Tao energie
Vydalo: Jihlava 1994

Kniha Tao energie sa venuje práci s ľudskými bioenergiami a ich rozvodom v ľudskom tele. Každý, kto sa chce venovať seriózne Tao energii vo vlastnom tele, by mal ovládať bioenergie Reiki, teda najlepšie spraviť si základný kurz Reiki 1.

Keď celkovo zhodnotím knižku Tao energie možno povedať, že je to knižka spracovaná na kvalitnej úrovni. Je tu veľa vhodných návodov na samoliečbu. Osobne som už pracoval a meditoval podľa tejto knižky mnohokrát. Prvýkrát som si ju niekoľkokrát prečítal a usiloval som sa pochopiť, o čo táto knižka vlastne je. V tej dobe som ešte nebol senzibil, nevnímal som tvorbu a toky bioenergie vo vlastnom organizme. Teda knižke som sa venoval z hľadiska teoretického. Začal som si uvedomovať, že v ľudskom tele sa tvorí energia a touto energiou sa dá určitým spôsobom manipulovať. Po viacnásobnom prečítaní som začal knižku prakticky precvičovať. Vybral som sa do prírody a narezal som si vŕbové prútiky o dĺžke asi 50 centimetrov. Nožom som zoškrabal kôru a podľa návodu som asi 10 paličiek o hrúbke prsta zviazal v spodnej časti dokopy. Vždy po sprchovaní som sa na celom tele otĺkol. Paličky na seba pri otĺkaní narážajú a vytvárajú rezonancie, ktoré výborne prenikajú do kostí a okostice na povrchu kosti. Niektoré miesta na tele som si otĺkal intenzívnejšie a spôsobovalo mi to radosť. Rezonancie z paličiek prenikajú aj do kostnej drene v kostiach a priaznivo pôsobia na tvorbu novej krvi. Dodnes sa paličkami otĺkam, pokiaľ nadobudnem pocit, že je to vhodné. Vyrobiť si paličky a otĺkať sa nimi považujem za základné cvičenie Tao energie reiki. Nasledovalo ďalšie štúdium a to kosterného systému človeka. Postupne som sa koncentroval na vlastné kosti aj s predstavou kostí. Uvedomoval som si, že kosti v tele sú pretkané krvnými vlásočnicami, lymfatickými vlásočnicami a množstvom nervových zakončení. Kosti v ľudskom tele sú živé a až po smrti sa stanú postupne úplne mŕtve. Teda začnete si vlastné kosti uvedomovať ako živú bytosť a nie ako kus kameňa. Pokračoval som podľa návodov v knižke a zameral som sa na oblasť dýchacích procesov. Naštudoval som si anatómiu pľúc a všetko, čo s pľúcami súvisí. Koncentroval som sa do oblasti pľúc aj s predstavami, ako pľúca fungujú. Potom som si precvičoval vlastné dýchanie. Napríklad som sa učil vydýchnuť z pľúc všetok vzduch a zadržať dych ako sa len dá. Potom som skúšal dostať do pľúc a oblasti žalúdka, kde sa nachádza bránica, čo najviac vzduchu. Potom som sa učil určitú dobu prudko dýchať a prekysličiť krv čo najviac. Nacvičoval som aj meditačný dych a to udržať v pľúcach určité množstvo vzduchu a jemne dodychovať a vydychovať. V pľúcach zostávalo neustále to isté množstvo pľúc. Uvedomil som si dýchanie aj povrchom kože. Vydýchol som všetok vzduch z pľúc a skoncentroval som sa na povrch kože s pocitom, že kyslík musí prísť práve cez kožu. Snažil som sa aj o to, aby som inhaláciou výparov z varených byliniek ozdravil celú oblasť pľúc.
Ďalej som pokračoval tým, že som si naštudoval anatómiu kĺbov a anatómiu svalov. Kĺby som rozcvičoval strečingovými cvičeniami na ohybnosť kĺbov. Usiloval som sa pohybom dosiahnuť taký stav, aby všetky kĺby a platničky v chrbtici pri zámernom pohybe jemne praskali. Na základe návodov v knižke som sa naučil vytvárať vlastnú bioenergiu. Vy si pre urýchlenie môžete spraviť Reiki zasvätenie. Keď začnete vytvárať vo vašom tele vlastnú bioenergiu alebo ju zosávať z iných prírodných zdrojov ako sú ľudia, zvieratá, rastliny a mikroorganizmy, tak ste zrelými adeptmi pre Tao energia Reiki. V Reiki sa naučíte vytvárať na štyroch miestach vlastnú bioenergiu. A to je ústna dutina, spánkové laloky, mozoček a oblasť pupku. Pomocou predstavy stuhnutia svalov ju tlačíte najprv do okostice a kostí samotných. Keď ich sem natlačíte, tak až potom ich vtláčate do orgánov za účelom bioenergetickej liečby. Po klasickom zasvätení Reiki dokážete zosávať bioenergiu do vlastného tela, ale všetko sa naučíte zosávať cez kĺbové spoje a okosticu do kostí. Potom takúto bioenergiu použijete na liečbu vlastného organizmu. Klasické Reiki nepracuje cez kostnú hmotu. Cieľom všetkých cvičení v danej knižke je zvládnutie práve tejto bioenergetickej technológie. Ďalšie cvičenia v knižke vedú k dynamizácii celého úsilia s bioenergiou. Všetko sa stupňuje pomocou predstáv stuhnutia svalov, zovretia tela koženým odevom, zovretím orgánov a podobne. Ide o silnú predstavivosť a sugeráciu týchto stavov. Treba si uvedomiť, že keď si predstavujete napríklad pohyb, tak dochádza k mikrochveniu svalov a to dopomáha k tvorbe bioenergie vo vašom organizme.
Ďalej v knižke popisujú techniku pocitu, ako sa všetky časti tela smejú alebo erotizujú. Celkovo pocity erotickej aktivity vytvárajú ďalšie vnútorné bioenergetické kapacity. Všetko sa zosáva, vtláča a rotuje v kostiach za účelom hromadenia a dynamizácie. Následne bioenergia cirkuluje v celom kostnom systéme. Človek má pocit, že v jeho kostiach tečie voda alebo prúdi elektrický prúd. Bioenergia, ktorá stále prúdi v kostiach, sa dynamizuje spomienkami na rôzne zvukové efekty. Po dostatočnej dynamizácii v kostiach sa takto upravená bioenergia použije na vlastnú liečbu orgánov.

Celkovo je táto knižka vo svojom odbore kvalitnou knižkou s množstvom návodov na nácvik bioenergetickej ezoteriky a tiež pre udržanie si dobrého zdravia. Verím, že túto publikáciu oceníte tak ako ja a ďalší, ktorí podľa tejto knižky nacvičovali prácu s bioenergiami.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.