Základný nácvik cvičenia na zariadeniach typu hrazdy. Na hrazde sa zvyčajne precvičujú hlavne svaly chrbta, ale aj svaly tricepsové, prsné, deltové a bicepsové.
Hovoríme tu o zdvihoch a rôznych typoch hrazdového náradia. Pod hrazdovým zariadením tu rozumieme určité guľatinové objekty v podobe tyče, ktoré sú pevne umiestnené na kovových rámoch a nedá sa s nimi hýbať. Keď na týchto náradiach cvičíme, tak sa zvyčajne zdola hore vyťahujeme a potom zase spúšťame dole. Vždy v jednej aj druhej ruke držíme hrazdu, na ktorej cvičíme. Musíme si uvedomiť, že na hrazde ide o iný typ pohybu ako pri zdvíhaní činky alebo ťahaní lanka so závažím. Tak, ako ste si museli postupne zvyknúť na techniku dvíhania činiek a ťahania laniek, je nutné si postupne zvyknúť aj na cvičenia na hrazde. Problém cvičenia na hrazde sa zvyšuje pre tých, ktorí majú nejaké tie kilá naviac. V takýchto prípadoch je cvičenie na hrazdovom náradí vlastne nepríjemná záležitosť. No ani táto skutočnosť by vás nemala odradiť od prevádzania cvičení na hrazde.
Na hrazde zvyčajne prevádzame cvičenia nadhmatom alebo podhmatom. Teda dlane rúk sú otočené k vám a môžete ich vidieť, alebo sú dlane otočené tak, že ich nevidíte. Treba sa naučiť meniť vzdialenosti jednej ruky od druhej ruky, keď sú už položené na hrazde. Teda ruky sa môžu približovať a vzďaľovať od seba. Celkovo zdvihy na hrazde treba cvičiť pre vytvarovanie hrudníka do tvaru V a to hovoríme o chrbtových svaloch. Mechanizmom hrazdy sa dajú precvičovať aj tricepsové a prsné svaly, a vtedy treba hrazdy dve asi vo výške brucha. V prípade tricepsových svalov treba lakte tlačiť k sebe a u prsných svalov čo najviac od seba. Tak isto sa dajú cvičiť aj bicepsy a to pri uchopení jednej hrazdy nad hlavou podhmatom, teda dlane vidíte. Ruky sú v šírke ramien od seba. Pri cvičení tricepsových svalov môžeme za hrazdu považovať aj okraj lavičky za chrbtom a okraj lavičky pred sebou, na ktorej skončili päty chodidiel. Keď sú dve hrazdy kolmo na vás po jednej aj druhej strane, tak sa dajú cvičiť aj deltové svaly.
Krátka rekapitulácia: hrazda môže byť nad vami a je s vaším telom vodorovne. Hrazda je nad vami a po oboch stranách. Hrazda je vo výške hrude a je po oboch stranách vášho tela. Hrazdu chytáme nadhmatom alebo podhmatom. Na hrazde môžeme cvičiť deltové svaly, chrbtové svaly, biceps, triceps a prsné svaly. V zásade aj kliky o podlahu možno dovažovať za hrazdové cvičenie. Za hrazdu tu považujeme podlahu pod cvičencom. Toľko asi o opise cvičení na hrazde.
Keď začnete cvičením na hrazde, je vhodné si zadovážiť kulturistické rukavice alebo si zohnať dvojcentimetrové molitanové plochy o veľkosti 10 krát 10 centimetrov. Hrazda je zvyčajne chrómová a spotené ruky by sa po hrazde šmýkali a preto si pomôžeme molitanom.
Na začiatok sa na hrazdu zavesíte a naučíte sa určitú dobu na hrazde voľne visieť. Čas visenia postupne predlžujete. Potom sa môžete pokúsiť o mierne nadvihnutie. Postupne sa nadvihujete vyššie a vyššie. Keď spravíte jeden zdvih na hrazde a ďalší už nevládzete spraviť, tak v druhom pokuse sa nadvihnete iba o niečo. Iná technika cvičenia na hrazde umožňuje dať si pod seba debničku, ktorá má výšku aspoň 70 centimetrov. Visíte na hrazde alebo ste nad hrazdou a jednou nohou sa odtláčate alebo pritláčate o vrch debničky, teda sa usilujete o zmenšenie hmotnosti. Nohou, ktorú máte na debničke, jemne regulujete, koľko váhy sa vytiahne a koľko váhy sa spustí dole. Verím, že cvičenia na hrazde sa stanú vašou obľúbenou aktivitou vo fitnes.

Pridaj komentár