A 154 – Úspešná v oblasti financií – 2004-07-07 18:05:04


Chcela by som vás poprosiť o zhodnotenie, či mám šancu byť úspešná vo vyhliadnutej práci.

Saša Pueblo – Úspešná v oblasti financií – 2004-07-07 18:08:58


Povaha
Ste trojkombinácia pováh hysterickej, epileptickej a schizofrenickej. Málokedy sa dá stretnúť s takouto kombináciou. Charakterizujú to obrázky: pracovitosť, zodpovednosť, chuť niečo dokázať, snaha pracovať. Ďalší obrázok je určitá posadnutosť poriadkom, čistotou a krásou. Ďalšie obrazy: schopnosť osočovať ľudí, či majú peniaze alebo nie. Túžba zarobiť majiteľovi peniaze.
Sexuálne centrum
Je umiestnené v hlave a naznačuje na mužské ambície. Charakterizuje to obrázok ženy, ktorá chce nájsť vhodného šéfa a spoločne pracovať a mať silné priateľské vzťahy. Toto ste zatiaľ nenašli na predchádzajúcich pracoviskách.
Astrológia sudičky
Skúmam neuróny v mozočku. Je tu klasická schéma, na konci je pirát, ktorý chce získať bohatstvo, ale v zásade iba preto, aby dokázal, že to zvládol. Ako osoba netúžite mať toho veľa.
Astrológia psychiky
Chcete sa stať mužom a žiť ako muž. Ako žena sa neznášate.
Astrológia planét
Skúmam neuróny stredného mozgu. Je tu veľká planéta Venuša a schopnosť získať peniaze.
Traumatické oblasti
Silne vás zasiahlo, keď mladí chlapci bili dievčatá. Rozhodli ste sa, že sa budete chovať ako muž.
Duchovná úroveň
Automatickou kresbou zisťujem, že ste osoba na úrovni. Vyznávate lásku, priateľstvo, česť. No vlastným úsilím ste všetko utlmili a dostali do praktickej roviny.
Ophiomantia
Dobre odhadujete, kde sú peniaze a kde úspech. No treba vám dopriať, aby o víťazstve ostatní vedeli a uznali vás pred ostatnými.
Neckromancia
Šéfovia vás neznášajú a obávajú sa vašej úspešnosti a ťahu na bránku. Tak isto nie sú ochotní byť s vami priatelia.
Zdravotný stav
Je v poriadku, nehrozia problémy.
Psychický stav
Silne stabilizovaný, ovládate svoje psychické pochody pre praktické ciele. Saša Pueblo

Pridaj komentár