Naďalej budeme prenikať do vnútorného sveta nervového systému a neurónov v týchto oblastiach. Na začiatku cvičenia použijeme techniky Silvovej školy ako sú rezonancie, sugerácie a hypnotické stavy. Všetko uľahčuje vyvolanie vhodného stavu a správneho naladenia. Bližšie vo vyhľadávači na mojich stránkach heslo rezonancie, sugerácia a hypnóza.

Keď ste sa uviedli do vhodného meditačného stavu, tak je potrebné, aby ste si zopakovali základnú techniku a to je v mozgu vytvoriť maličkú postavu, z ktorej po určitej chvíli vystúpi ďalšia taká istá postavička. Táto technika je základná technika a bez jej zvládnutia sa v tejto oblasti prieniku do vnútorného sveta ďaleko nedostanete. Zopakujte si niekoľkokrát vystúpenie panáčika z panáčika. Keď ste si túto techniku zopakovali, tak je vhodné, aby ste ju nasmerovali do oblasti hrubých a tenkých čriev, kde sa nachádza brušný mozog. Daj do vyhľadávača brušný mozog a nájdeš aj obrázky brušného mozgu.

Skoncentrujete sa to tejto oblasti a vytvoríte tu predstavu panáčika, z ktorého vystúpil iný panáčik. Pokiaľ to robíte dobre, tak by sa vám mal otvoriť svet, ktorý sa podobá na strom alebo niečo podobné. Teda je tu treba získať určité obrazy. Pokiaľ som sem prenikal v rámci diagnostiky, tak som nachádzal obrázky podobajúce sa stromom.

S postavičkou som sem prenikol a začal som sa prechádzať okolo mohutného stromu. V pocite lezenia som vyliezol do stromu a šplhal som sa po konároch do vrcholca. Na strome som nachádzal sedieť menších ľudí, ktorí sa tu hojdali na hojdačkách. Na vrchole stromu som našiel hviezdu zo žltého kovu. Pokiaľ prenikáte do astrálneho sveta iných osôb, tak v korune stromu môžete nájsť kde čo. Napríklad zvieratá, iba zlaté hviezdy, menšie stromčeky a podobne. Teda detaily na strome sú individuálne u každej osoby. Z historického hľadiska u pravekého človeka nachádzame tvár divokého dravca a postupne sa všetko mení na strom. Vývoj do budúcnosti má byť v tejto oblasti slnečný kotúč. Tam smeruje súčasný trend v oblasti neurónov brušného mozgu.

Podobným spôsobom môžete prenikať do oblasti túlavého nervstva, ktoré ide z mozgu cez srdce, žalúdok až do oblasti čriev. Tu si nájdete obrázky zvierat. Z historického hľadiska tu boli biele postavy, ktoré postupne mali zvieracie hlavy, dnes sa menia na zvieratá s krídlami a lietajú v priestore. Tak isto možno prenikať do oblasti nervu idúceho z kostrče do oblasti pohlavných orgánov. V súčasnosti si tu prevažne nájdete predstavy milujúcich sa dvojíc. Historicky sa tu nachádzali biele postavy, ktoré postupne získavali ľudské tvary a terajší trend je vytváranie siamskych dvojčiat. Postava ženy a muža sa navzájom spájajú dokopy. V lymfatických uzlinách v súčasnosti nájdete svet minerálov. Z historického hľadiska tu bola hviezdna obloha s planétami a dnes je trend, aby tu boli obrázky vnútorných štruktúr prvkov Mendelejovej periodickej tabuľky. Veľa obrázkov z astrálnej roviny si nájdete v Hermetickom múzeu.

Pokiaľ sa venujete tejto oblasti, tak si s vami rád vymením skúsenosti. Kontaktujte ma meilom. Aj keď mate iné skúsenosti Pokiaľ sa chcete túto techniku naučiť, tak vám rad pomôžem.

Pridaj komentár