V tomto príspevku sa budeme venovať ďalšiemu zasväteniu do Reiki energii vlastného tela. Precvičíme si predchádzajúce zasvätenia a budeme sa venovať technikám pránického vnímania, pohybu, dýchania v jednotlivých centrách. Tento zápis má aj autentickú nahrávku MP3.

Na začiatok cvičení je potrebné si uvedomiť, že mnou presadzované Reiki je Reiki, pri ktorom sa reikista lieči sám a bioenergie, ktoré vytvorí alebo pritiahne do svojho fyzického tela, si ponecháva pre vlastnú potrebu.

V prvom cvičení sa každý vsugeroval, že vykonáva ťažkú fyzickú prácu. Toto naladenie prenáša do každého základného centra tvorby bioenergie. Teda koncentrácia do oblasti ústnej dutiny a pocit ťažkej práce. Ďalšia koncentrácia so sugeráciou sa prevádza v oblasti temenného mozgu, ďalej mozočku a nakoniec v oblasti pupku.

Pokračujeme v stupňovaní tvorby bioenergie tým, že v každom centre si postupne vizualizujeme jednotlivé Reiki znaky a to sú ruka, chodidlo, oko, ucho, pery. Každý znak odcvičíme v jednotlivých centrách. Znaky cvičíme postupne a to takým spôsobom, aby sa stupňovalo množstvo vytvorenej bioenergie na preliečenie. Neustále sa vraciame k predstave ťažkého kulturistického pohybu. Táto sugerácia je nutná na dynamický chod energií Reiki.

Po tomto cvičení nasleduje znovu koncentrácia do jednotlivých základných centier, ale s tým, že si vsugerujeme predstavy, že jednotlivé centrá Reiki sa môžu hýbať, že sa dá nimi počúvať zvuk, že týmito centrami sa dá hovoriť, dýchať, vidieť a počúvať. V jednotlivých centrách musí byť silná sugerácia týchto stavov. Všetka sugerácia sa prevádza tak, aby sa koncentrovalo viacej energie a aby bola silnejšia. Neustále ide o pránickú sugeráciu ťažkého pohybu.

Po aktívnej dynamizácii jednotlivých centier prichádza na rad samotné preliečovanie a to dynamizáciou Reiki centier. Nahromadená bioenergia sa koncentruje do jednotlivých orgánov v tele s pocitom, že orgány sú mierne choré a treba, aby sa vyliečili. Tak isto je možné aktívne preliečovať oblasti imunitného systému ako sú nosné mandle, krčné mandle, obličky, slezina a oblasť slepého čreva. Vyhýbame sa priamej liečbe detskej žľazy, aby sme si nespôsobili astmatické bioenergie. Snažíme sa preliečovať v samotných orgánoch a častiach tela hlavne disharmonické miesta. Neustále tvoríme a zahusťujeme bioenergiu v jednotlivých centrách tvorby bioenergie Reiki.

U tých, ktorí sa zasväcovali u iných liečiteľov Reiki je potrebné, aby zosatú bioenergiu z prírodných zdrojov vrátili po zosatí naspäť a potom ju zosali znovu do svojho fyzického tela. Upozorňujem, že pri klasickom Reiki bioenergia preteká iba cez vás a lieči hlavne druhé osoby a preto pre vlastnú liečbu treba postupovať takto. Energia zostáva vo vás a preliečuje vás.

Pridaj komentár