Nácvik totemového zvieraťa cez blokáciu potných žliaz na povrchu tela cvičiacej osoby. Tento textový prepis má aj autentickú zvukovú nahrávku MP3.

Na začiatku šamanských cvičení sme si uvedomili túžbu vrátiť sa naspäť do lona nefalšovanej prírody. Vo svojich mysliach sme si spomínali na všetky zážitky z voľnej prírody. Spomienky sme si vybavovali z vnútra hlavy. Tak isto sme si spomínali na situácie, pri ktorých sme v kopovitej oblačnosti vnímali rôzne stavby, zvieratá a napríklad ľudské hlavy. V točiacom sa dyme sa tiež dajú vnímať rôzne zvieratá, postavy a tváre. Tak isto sa vytvára fatamorgána nad horúcou púšťou a u nás nad rozhorúčeným asfaltom. Tak isto môžeme vnímať určité postavy ľudí a zvierat v hlbokej tme nočného lesa. Mesačný spln vytvára tiež možnosť detskou mysľou vnímať rôzne objekty, ktoré vlastne vznikajú v našej mysli a sú prenesené do určitých útvarov. Kto nemá takéto spomienky stačí, aby si predstavil obrázok zvieraťa a všetky farby zmenil na farbu bielu. Potom totemové zviera pred vami vyzerá ako zachytený dym v sklenenej nádobe.

Pokračovali sme cvičením, pri ktorom sme sa postupne koncentrovali do vrstiev kože. Tu sme si uvedomovali nervové zakončenia, ktoré vnímajú teplo, chlad, bolesť a tlak. Zároveň sme sa v koži usilovali vnímať potné žľazy. Môžete si pomôcť predstavou drobných kanálikov, trochu hrubších ako pavučina. Usilovali sme si vsugerovať pocit, že naše potné žľazy nefungujú. Je to iba dočasná koncentrácia, ktorá na čas cvičenia čiastočne zablokuje činnosť potných žliaz v oblasti, na ktorú sa koncentrujete. Teda sa koncentrujete napríklad na oblasť kože brucha. V tejto oblasti si vsugerujete pocit, že tu potné žľazy nefungujú. Zároveň do tejto oblasti presuniete pocit a obrázok normálneho zvieraťa zo spomienok uložených a pamäti. Tento obrázok vhodného zvieraťa vytvoríte v bielej podobe. Máte pocit, ako keby bolo vytvorené z mlieka alebo hmly. Z bieleho totemového zvieraťa si ponecháte iba určitú časť a to napríklad oko, ucho, zub, packu alebo niektorý vnútorný orgán. Túto časť totemového zvieraťa držíte pred sebou a vo vašej koži sa vytvára silná bioenergia, ktorou môžete liečiť seba alebo iných ľudí. Ide o techniku ponechania si nejakej časti totemového zvieraťa.
Pokračujeme v ďalších cvičeniach s rôznymi druhmi totemových zvierat, ktoré sme si vytvorili na rôznych miestach svojej kože. Každý meditujúci šamanský adept sa vhodne s totemovým zvieraťom spriatelí a navzájom začnú spolupracovať. Žiadame od totemového zvieraťa, aby nám ukázal budúce možnosti. Aby vyjadril svoj vzťah k rôznym ľudom a udalostiam. Aby ukázal možnosti získania rôznych výhod v živote. Aby ukázal na budúce napredovanie a pragmatické správanie. Aby ukázal, kto nám príde v najbližších dňoch do cesty. Teda ide o určitý druh vešteckých výkonov a aj pestovanie intuície.

Pri ďalšom cvičení vydáme totemovému zvieraťu povel, aby išlo k dotyčnej osobe a ulovilo totemové zviera dotyčnej osoby a z vnútorností totemového zvierať veštilo niečo okolo tejto osoby. Napríklad ako sa má, čo cíti a kam sa uberá. U niektorých ľudí sa ťažšie poľuje na ich totemové zvieratá a pri love musíte vynaložiť určitú šikovnosť a aj ľstivosť.

Pri ďalšom cvičení sa usilujeme totemové zviera pred nami natiahnuť na celý povrch kože. Zároveň skúmame, ako to pôsobí na vás samotných. Z totemového zvieraťa pustíme do seba napríklad jeho oko alebo kosť. Môžu to byť aj iné časti. Zároveň každý individuálne skúma, ako to naňho pôsobí a čo môže vo vnútri seba dosiahnuť pomocou totemového zvieraťa.

Na záver nácviku sme si precvičili prípad totemového šamana z Afriky. Dotyčný šaman mal totemovo naladenú oblasť brucha a mal pri sebe totemové zviera geparda. Predstavil si, ako si z geparda dáva do seba srdce a do rúk jeho totemové kosti. Zároveň začal bioenergeticky liečiť dotyčnú osobu pred sebou. Nechajte sa prípadom tohto šamana voľne inšpirovať pri zvládnutí liečby pomocou totemového zvieraťa.

Pridaj komentár