V tomto príspevku budem opisovať zvukové meditácie, ktoré idú k zvládnutiu základov rôznych druhov zvukových mantier. Cvičenia budeme prevádzať v hlasivkách. Textový zápis má aj svoju zvukovú podobu v MP3.

Na začiatku šamanských meditácií sme sa odpútali od zvukov civilizácie ako neželaných zvukov, ktorých už máme plné zuby. Začali sme si spomínať na rôzne druhy prírodných zvukov. Tak isto je vhodné, aby ste si pred meditáciou vypočuli prírodné zvuky, ktoré vás vhodne naladia k meditácii. Špeciálne sme si spomínali na zvuky zvierat, zvuky praskania dreva, ohňa, na zvuky vody, vzduchu a na zvuky padajúcich kameňov. Snažili sme sa čo najmenej používať obrazové spomienky a keď sme ich použili, tak sme sa ich usilovali potlačiť.

Pokračovali sme v ďalšom cvičení, pri ktorom sme sa skoncentrovali do hlasiviek a tak isto sme do tejto oblasti presunuli predstavu hlasiviek. Zároveň sme do oblastí hlasiviek prisunuli celý Reiki systém cvičení v Reiki škole. Vsugerovali sme si, že práve zdvíhame veľké činky a zároveň sme si do oblasti hlasiviek predstavovali rôzne Reiki znaky ako sú ruka, chodidlá, ústa, uši a oči. Bez schopnosti energetizovať túto oblasť budú mať cvičenia v hlasivkách malý účinok a na dôvažok nebudú postačovať na praktizovanie mantier a zvukových formuliek. Teda odporúčam odcvičiť. Zároveň si vsugerovávame čo najvernejšie, že práve teraz rozprávame alebo vydávame z úst a hrdla zvuky. No neustále máme privreté ústa. Všetko je sugerácia. Zároveň si uvedomujeme a vnímame prechod vzduchu cez nos do pľúc a naspäť a pomocou vzduchu a jeho prúdenia rozvibrujeme oblasť hlasiviek. V tomto prípade sa hlasivky menia na niečo ako echolokátor. Naštuduj podrobnejšie v Echo škole. Teda koncentrácia na oblasť hlasiviek, anatomická predstava, bioenergetizácia a prechod vzduchu cez hlasivky. Až pri spojení všetkých týchto techník sa vám optimálne otvorí cesta do sveta zvukovej ezoteriky. K týmto zvládnutým technikám treba pridať aj techniku sugerácie hovorenia pri zavretých ústach. Ďalšia sugerácia pohybu jazyka a svalov tváre sugeráciu vylepšujú. Sugeráciou pohybu svalov tváre je potrebné dostať svaly do takzvaného mikropohybu. V tomto prípade sa skutočne aj chvejú nervové platničky vo svaloch tváre a krku. Toto je optimálne naladenie na prácu vo zvukovej mágii.

Nasledujú klasické cvičenia, pri ktorých v hlasivkách vyslovujete, spievate alebo imitujete zvuky rôznych druhov zvierat. Je potrebné sa naučiť prekódovať zvuky zvierat do písmenkovej podoby. Každé písmenko abecedy má svoju dohodnutú zvukovú alebo fonetickú podobu. Počúvate rôzne prírodné zvuky a usilujete sa ich vyjadriť pomocou písmen abecedy. Je to práca znalca vtákov. Môžeme odborne hovoriť o ornitológovi a tento potrebuje spev vtákov zachytiť na papier a musí tak urobiť pomocou písmen abecedy. Je potrebné, aby ste pravidelne počúvali zvukové nahrávky a učili sa ich vyjadriť pomocou písmen abecedy.

Nasledovalo ďalšie cvičenie, pri ktorom sme sa sústredili na určitý orgán v tele a usilovali sme sa ho počúvať a vyjadriť zvuk orgánu pomocou písmen abecedy. Keď sme zvuk orgánu pretlmočili do písmenkovej podoby, tak sme tento zvuk vytvárali v hlasivkách. Vytvorený zvuk museli ostatné orgány počúvať ako poslucháči na prednáške.

Pri ďalšom cvičení sme v oblasti hlasiviek vyslovovali niektoré písmenká abecedy a tentokrát počúvali všetky orgány a časti tela vytvorené zvuky z písmen abecedy. Je vhodne experimentovať a písmená abecedy tvoriť v hlasivkách vo vysokých a nízkych tónoch, teda piskľavo alebo hrubo. Prípadne ich vyslovovať po jednom alebo v určitých skupinách po dve, tri a podobne. Vždy s prestávkami.

Na záver sme si precvičovali historické prípady použitia rôznych efektov u pravekých šamanov. U jedného oblasti hlasiviek bežal zvuk búchajúcich skál o seba. Tento stále sa rytmicky opakovaný zvuk vyvolával dotyčnému šamanovi schopnosť vnímať veci aj v tme. Vyskúšajte si a zistite, aké stavy vyvolá stále sa opakujúci zvuk vám. Nemusí to byť zrovna schopnosť vidieť v tme, ale iná schopnosť. Vidieť v tme mu dovoľovali vlastne vibrujúce hlasivky ako echolokačné zariadenie netopiera a delfína.

Pridaj komentár