Pokračujem v skúmaní kabaly z hľadiska patologického a to cez nezhubné a zhubné nádory ľudského tela. Patologické hľadisko je dynamická metóda, ktorá dobre odhaľuje skryté potencie kabaly.
Pod kabalou tu prestávam vnímať učenie, ktoré sa dotýka iba židovských kabalistov. Do tejto skupiny som začal zahŕňať všetkých kabalistických ezoterikov, ktorí inklinovali k tejto oblasti ezoteriky. Celú túto oblasť spájajú nádorové ochorenia či už zhubné, alebo nezhubné a to vo všetkých oblastiach ľudského tela bez výnimky. Tak isto som sa venoval prieskumu informačných polí tých, ktorí sa tejto oblasti ezoteriky z hľadiska histórie venovali. Týmto nechcem tvrdiť, že ten, kto sa zaoberá kabalou musí mať aj nádorové ložiská v tele. Takáto osoba sa venuje kabale často aj z iných pohnútok. Napríklad to môže byť hysterická reakcia okrášliť sa kabalistickou ezoterikou. Aj toto je možné. Zatiaľ nepoznám nikoho, kto by si dokázal špeciálnymi sugeratívnymi technikami predstaviť v sebe nezhubné alebo zhubné nádory. Sugeratívna forma je jediná schodná cesta pestovania kabalistických potencií. Z hľadiska historické prehľadu bolo najviac kabalistov v oblasti Himalájí, ktoré idú smerom do Číny. Mám na mysli Tibetskú časť, ktorá bola pričlenená k Číne po druhej svetovej vojne. Tu sa nachádzalo najviac kabalistov. Druhé miesto patrí kabalistom v oblasti Slaného mora. Akosi je kabala viazaná na výskyt soľných baní a koncentrovaného množstva soli. Tu budem viesť aj historický výskum a nebudem brať do úvahy, z ktorého národa bol kabalista. Väzba kabaly na židovský národ je nelogická a nemá oporu v empirických faktoch. Preto spájanie kabaly takýmto spôsobom jednoznačne zamietam. No je fakt, že kabalistické ezoterické učenie rozvíjali jedinci práve tohoto národa. Takže budem používať ich schémy a obrazy. Napríklad nádory v oblasti chrupaviek vytvárajú učenie o sefirotoch. Nezhubné nádory v tele otvárajú cestu k náboženským symbolom. Kostné nádory vytvárajú cestu k znakom, písmenám a čísliciam. Nádory v mozočku vytvárajú cestu k tarotovým kartám. Nádory v strednom mozgu vytvárajú cestu k bytostiam kozmického charakteru. Úplnou špecialitou sú zhubné nádory vo všetkých oblastiach, ktoré otvárajú cestu k rôznym záhadným ezoterickým spisom. Keď to precítim, tak sem patrí veľa kabalistických spisov od arabských a židovských kabalistov. Budem sa tejto oblasti ezoteriky venovať osobitne.

Pridaj komentár