Uplatnenie rôznych hypnotických hladín, ktoré sa dajú využiť pri samoliečbe, programovaní budúcnosti a meditáciách rôzneho druhu. Tento zápis má aj autentickú zvukovú nahrávku MP3.
Na začiatok by som sa chcel zamyslieť nad hypnózou a hypnotickými technikami. V prvom rade by bolo vhodné, aby ste si nepredstavovali pod hypnózami niečo čudesné a zvláštne. Ide o techniky manipulácie za účelom lepšieho ovládnutia fyzických a psychických procesov vo vás samotných. Tak isto predstava o tom, že hypnotické techniky sú niečo jedinečné a zázračné, sú značne skreslené. Nájdu sa ojedinelé zázračné uzdravenia pomocou hypnotických techník, ale to je skôr výnimka ako pravidlo. Doporučujem sa na hypnotické techniky pozerať ako na jednu z možností alternatívnej psychológie. Objektívnejšia je predstava, že je potrebné absolvovať viacero sedení, kým sa dosiahnu určité výsledky. To, čo vám tu v rámci meditačných a terapeutických cvičení ponúkam, je otestovanie sa, ktoré hypnotické techniky sa dajú úspešne u vás použiť na tú alebo inú oblasť problémov. Sedenie u hypnotizéra by malo obsahovať testovanie rôznych metód hypnotického stavu na daný problém, ktorý vás trápi. Uvediem príklad: dotyčná osoba má zdravotné problémy s krvným systémom. Hypnotizér navodzuje dotyčnej osobe tu uvedené hypnotické stavy a zisťuje, ktorý stav je vhodný k liečbe krvného riečišťa. Vyskúšajú spoločne viacero techník a prídu na to, že u dotyčnej osoby je vhodná hypnotická technika uvedenia do spomienok, kedy stratil vedomie. Táto hypnotická technika zaberá a dotyčný vnútorne cíti, že práve v tomto stave sa jeho myseľ môže účinne podieľať na samotnej liečbe. V použití ostatných techník sa pociťuje neúčinnosť. Výber vhodnej hypnotickej techniky je najdôležitejší prvok k začatiu hypnoticko-terapeutických zásahov. Niektoré hypnotické techniky môžu mať na liečebný alebo terapeutický postup negatívny dopad. Pokiaľ chceme hypnotické techniky uplatniť do meditácií, aj to je možné. Tak isto treba nájsť vhodnú polohu pre meditáciu, vhodný psychicky stav a tak isto je vhodné použiť určitý odrušovač.


Ako prvú hypnotickú techniku použijeme predstavu želanej aktivity, teda určitý pohyb, určité premýšľanie. Ide o bežný denný stav, pri ktorom sa koncentrujete na určitý problém. Spomeniete si na svoj zdravotný problém, teda chorý orgán alebo chorú časť tela a zisťujete, či stav aktívnej mysle môže slúžiť k ozdraveniu chorého orgánu. Uvediem sa do stavu bežnej aktivity a napríklad zisťujem u danej osoby, že týmto stavom mysle môže účinne pôsobiť na hĺbkové lymfy a komôrky na lymfatickom riečišti. Potom zisťujem, ako tento stav môže pôsobiť na riešenie chudnutia. Mám pocit , že v stave aktivity môžem dobre pôsobiť na zmenšenie tukových zložiek tela. Tento stav môže účinne pôsobiť do oblasti psychiky a zvyšovať odolnosť proti stresu. Lepšie zvládanie stresových situácií a vydržanie náporu stresových okolností. Čo sa týka meditácií, tak tento stav bude u mňa dobre pôsobiť na nácvik základných techník v Silva škole. Na ostatné veci by tento stav naopak pôsobil negatívne.
Druhou technikou možnou na použitie je hladina rôznych rezonancií a to počet blikov žiarovky alebo svetelného zdroja za sekundu. Tak isto počet úderov za sekundu, počet kmitnutí ruky, keď drží zariadenie, ktoré určitým spôsobom kmitá. Znovu sa uvediete do stavu mysle, ktorá bliká, kmitá a vibruje. Zároveň zisťujete, ako tento stav pomáha alebo škodí pri liečbe fyzického, psychického a meditačného problému.
V ďalšom stave si navodíte pocity a predstavy kľudu, pohody, uvoľnenia, máte pozitívny postoj, ste skoncentrovaní na celé telo, máte príjemné predstavy a spomienky.
Pokúsime sa navodiť si ďalší hypnotický stav a to je spomienka, keď z aktívneho stavu prechádzate do spánku, kde sa stráca koncentrácia na vnútro aj vonkajší svet. Pocit uvoľnenia, skľudnenia, pocit preberania sa, pocit rýchleho zaspatia, pocit počutia monotónneho zvuku, zívanie, leňošenie, pocit únavy, pocit ticha, ale aj stav pomalého a zdĺhavého zaspávania. Vojdete do tohto stavu a jednoznačne neprechádzate do spánku. Uvediete sa postupne do tohoto stavu a zisťujete, čo najlepšie by sa dalo u vás liečiť, čo by sa dalo ovplyvniť z psychických problémov, čo by sa dalo použiť pri určitom type meditácií.
Nasleduje uvedenie sa do ďalšieho stavu a to je stav zobudenia sa počas noci a zaspatie do spánku, s cieľom pokračovať v spánku a nezobudiť sa. Spomínate si, keď ste sa v noci počas spánku zobudili na škrípanie zubov, na to, že hovoríte zo sna, že ste mali sucho v hrdle, že ste dostali kŕč. Pociťovali ste chlad, teplo alebo ľahkosť a vznášenie. Alebo to boli pocity ťažoby. V noci vás prebudili rôzne emócie ako strach, hnev a podobne. Mohli to byť aj erotické pocity. V noci ste sa prebrali preto, že ste dostali určitý nápad. Niekto alebo niečo vás násilne zobudilo. Museli ste ísť močiť. Púšťali ste si v noci určité zariadenia, napríklad meditačnú hudbu. Vždy si spomeniete na to, čo ste aj skutočne zažili. Uvedením sa do tohto stavu neustále zaspávate a nestále sa preberáte. Uvediete sa postupne do tohoto stavu a zisťujete, čo by sa dalo najlepšie u vás liečiť, čo by sa dalo ovplyvniť z psychických problémov, čo by sa dalo použiť pri určitom type meditácií.
Budeme pokračovať v nácviku ďalšieho stavu a to je stav, pri ktorom si spomíname ako ste sa prebrali zo spánku za účelom postupne prejsť do bdelého a aktívneho stavu. Znovu si spomínate, keď vás niekto zobudil, keď vás zobudilo určité zariadenie, keď ste pocítili prvé pohyby, keď ste otvorili jedno oko, keď ste začali premýšľať. Navodzujete si spomienku chuti zaspať a pocit prudkého strhnutia sa zo spánku. Uvediete sa postupne do tohoto stavu a zisťujete, čo by sa dalo najlepšie u vás liečiť, čo by sa dalo ovplyvniť z psychických problémov, čo by sa dalo použiť pri určitom type meditácií.
Budeme si precvičovať posledný základný stav a to je stav odpadnutia, stav zaspatia po narkóze a stav bezvedomia. Vrcholom tohto stavu bezvedomia je dlhodobé bezvedomie napríklad týždeň a úplným vrcholom je stav klinickej smrti. Teda prestať dýchať a priblížiť sa k smrti v dobe asi 6 minút. Navodíte si tento stav do celej mysle a celého tela. Postupne v tomto stave zisťujete, čo najlepšie by sa dalo u vás liečiť, čo by sa dalo ovplyvniť z psychických problémov, čo by sa dalo použiť pri určitom type meditácií.
Tieto základné hypnotické stavy som sa snažil opísať čo najpresnejšie. Musíte si tieto stavy vyskúšať a potom praktizovať pri liečbe, meditácii alebo terapii. Pokiaľ máte skúsenosti v tejto oblasti, vymeňte si poznatky. Pokiaľ chcete nacvičovať tieto stavy, nechajte si od nás poradiť. Vaša skúsenosť je tu vítaná. Skúste nám poradiť. Kontaktujte nás cez email.

Pridaj komentár