Úvaha nad astrológiou ako mantickou technikou používanou na veštenie. Zároveň si uvedomíme astrológiu ako reálnu vedeckú disciplínu o dianí v kozme.

Okolo astrológie ako mantickej techniky sa zbytočne robí veľké haló, všetci astrológovia sú považovaní za niečo výnimočné a zvláštne. Toľko kriku, ktorý sa odohral okolo astrológa Nostradama, je niekedy až k neuvereniu. Možno postrehnúť zaujímavosť, že astrológii sa venujú hlavne osoby mužského pohlavia a málokedy sa astrológii venujú ženy. Ženám vešticiam lepšie vyhovujú klasické veštecké techniky. Položme si otázku: Prečo je viac veštcov ako veštkýň v oblasti astrológie? Prečo je veľmi málo veštcov s klasickou vešteckou výbavou a prečo toľko žien so základnou vešteckou výbavou?

Ženy ovládajú hlavne tarotové karty. Všetko bude asi skryté v psychickej výbave mužov a žien. Ďalej si musíme uvedomiť, že veštecká technika astrológia, aj vedecká disciplína astronómia sa vyvíjali. Narastal neustále objem pozorovaní a skúsenosti pragmatického charakteru. Zdalo by sa, ako keby mala astrológia ako veštecká technika niečo spoločné s vedeckou astronómiou. Spoločných styčných bodov je mimoriadne málo. Veštec sa pozerá na oblohu a pomocou momentálnej polohy hviezd posudzuje budúce udalosti. Astronóm sa pozerá na kozmos preto, aby ho spoznal, zachytil a hlbšie pochopil.

Teda aj veštec astrológ sa pozerá na oblohu, aj astronóm sa pozerá na oblohu. No každý má iný dôvod a zámer. Samozrejme, že zistenia vedcov astronómov využívajú veštci astrológovia na ďalšie veštecké výkony. Dokonca veštcom astrológom idú výpočty vedcov astrológie, ale nie ako vedecko matematický fakt, ale ako prepojenie veštenia z hviezd s veštením za pomoci čísiel a numerológie. Teda ide o spojenie rôznych vešteckých techník. V tomto prípade ide o techniku veštenia z hviezd a planét a k tomu veštecká technika, ktorá sa dnes volá numerológia. Vychádzame zo ženskej psychiky, že ženy lepšie vnímajú mikrokozmos svojej duše ako dianie v makrokozme.

Vnímanie prostredia a vzdialeného okolia je výsadou prevažne mužskej psychiky. Česť a sláva výnimkám. Mužská psychika túži viacej po dobrodružstve a teda aj po diaľkach. Pre svet žien je typické cestovanie do vnútra ľudskej duše. Bylinky sú veštkyniam bližšie ako hviezdy. Mužom sú bližšie hviezdy ako bylinky.

Celkovo veštenie z oblakov, letu vtákov, a hviezd je doména pre mužských astrológov. Testosterón ako mužský hormón je agresívny a dobyvačný viac ako ženský hormón estrógen. Keď vec astrológie ako vešteckej techniky vyjadríme na biochemickej báze ľudského vedomia, ženská psychika skorej vníma, čo je teraz ako to, čo bude vo vzdialenej budúcnosti.
Pokiaľ sa venujete astrológii, skúste si vymeniť skúsenosti. Pokiaľ chcete svoju intuíciu diania v budúcnosti vylepšiť, tak vám rád pomôžem.

Pridaj komentár